| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE/EKKEDAL BNR.30 ETTER 1814

 


 

 

 

 

Harald Nilsen f. 1892 og Mathilde Hagbartsdatter f. 1894 sin familie.

 

 

 

Harald Nilsen,[1] født 01.02.1892 i Bakkane Siljan TE.,[2] døpt 01.05.1892 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,[3] død 23.10.1955 i Siljan TE.[4]

Han var sønn av Nils Jonsen og Andrea Halvorsdatter på Bakkane u/Torsholt.

 

De døpte barn bosatt på Kiste kraftstasjon. Harald nevnes da som linjevakter.

 

Eiendommen Kiste Søndre/Ekkedal Bnr.30 ble utskilt fra Kiste Søndre/Kiste kraftstation Bnr.25 i 1930 og solgt fra Vestfold kraftselskap til Harald Nilsen:

Skylldelingsforretning avholdt på Kiste Søndre/Kiste kraftstation Bnr.25 den 21.12.1929, hvorved til Harald Nilsen Bakkane er utskilt eiendommen Kiste Søndre/Ekkedal Bnr.30. Tinglyst 07.02.1930

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Ekkedal Bnr.30 fra Vestfold kraftselskap til Harald Nilsen for kr. 3800 med div forbehold osv. Datert 13.01.1930, tinglyst 24.01.1930.

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.30 - Ekkedal - 0 mark 05 øre - Harald Nilsen

 

Harald døde i 1955.

 

 

Han giftet seg med Mathilde Hagbartsdatter, født 11.02.1894 i Gåserud Lardal VE.,[5] (datter av Syvert Hagbart Solvesen og Maren Sofie Johansdatter), døpt 26.03.1894 i Styrvold kirke VE.,5 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[6] død 22.10.1943 i Siljan TE.4

 

Mathilde:

Foreldrene henns kom til Rønningen u/Sørbø i Siljan.

 

Mathilde døde i 1943.

 

 

 

I.    Ruth Nilsen, født 26.03.1926 i Kiste kraftanlegg Siljan TE.,[7] døpt 13.07.1926 i Siljan kirke TE.

 

 

 

II.   Hilda Nilsen, født 14.06.1927 i Kiste kraftanlegg Siljan TE.,[8] døpt 17.07.1927 i Siljan kirke TE.

      

 

       Gift 1951, med Finn Kjærulf, født 24.07.1927 i Hole Ringerike BU.[9]

      

 

 

III. Solveig Nilsen, født 26.04.1929 i Kiste kraftanlegg Siljan TE.

 

 

 

IV. Lilly Nilsen, født 23.03.1931 i Siljan TE.,4 død 20.04.1931 i Kiste Siljan TE.

 

 

 

V.   Lilly Bergliot Nilsen, født 15.06.1935 i Kiste kraftanlegg Siljan TE.

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 327.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 69.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 29.

[6]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 121.

[7]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 61.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 66.

[9]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 41.