| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NYGARD BNR.17 u/MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Paul Nilsen f. 1856 og Anne Johanne Knutsdatter f. 1854 sin familie.

 

 

 

Paul Nilsen,[1] født 07.03.1856 i Moholt verk Siljan TE.,[2],[3] døpt 06.04.1856 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.,[4] død 12.05.1914 i Nygård Siljan TE.,[5],3 gravlagt 20.05.1914 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Nils Helgesen og Anne Kristine Jacobsdatter på Nygård.

 

Paul giftet seg i 1876.

 

Han flyttet med sin kone fra Siljan til Stavern i 1877. Han stod som arbeider da de døpte et barn der i januar 1878.

 

De flyttet tilbake til Siljan i 1878 og døpte et barn bosatt hos hans foreldre på Nygård i 1880. I 1882 døpte de et barn bosatt på Moholt verk. Fra 1886 til og med 1889 døpte de barn bosatt på Skautvedt.

 

Fra 1892 døpte de barn bosatt på Nygård. De kom nok dit som leilendinger da hans far døde i 1890. Moren døde i 1891.

 

I 1900 1910 tellingene nevnes familien i Nygård. Ved siden av arbeidet med gårdsbruket var Paul tømmerfløter og drev med skogdrift for Treschow.

 

Siljan 1900 - Moholt - Nygord Gnr.32 Bnr.29

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Pauel Nils. m g b hf Gorbruger leilending Tømmerflaating Skovdrift for Treschov 1856 Slemdal herred* n s

Anne Knudsd. k g b hm Husligtarbeide 1854 Slemdal herred* n s

Nils Pauels. m ug mt s Arbeider 1880 Slemdal herred* n s Sedvanleg bustad: Gjerpen Brosbeg Amt

Anna Pauelsd. k ug f d Syepeige 1882 Slemdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Hedrum Jarelsberg Amt

Bertran Pauls. m ug b s Søn 1886 Slemdal herred* n s

Haral Pauls. m ug b s Søn 1889 Slemdal herred* n s

Asta Paulsd. k ug b d Datter 1892 Slemdal herred* n s

Hilda Paulsd. k ug b d Datter 1894 Slemdal herred* n s

Fritjof Pauls. m ug b s Søn 1897 Slemdal herred* n s

 

Siljan 1910 - Moholt - Nygaard Gnr.32 Bnr.29

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Paul Nilsen m g b hf Leilending skogsarb. 07.03.1856 Slemdal n s

Anne Knudsen k g b hm Husarbide 14.02.1854 Slemdal n s

Asta Paulsen k ug b d Husarbide 19.05.1892 Slemdal n s

Fritjof Paulsen m ug b s Barn 30.01.1896 Slemdal n s

 

Familien skrev seg nok som Nygård.

 

Paul døde på Nygård i 1914.

 

 

Gift 27.12.1876 i Siljan kirke TE.,[6] med Anne Johanne Knutsdatter,1 født 14.02.1854 i Moholt verk Siljan TE.,[7],3 (datter av Knut Henriksen og Ellen Olea Jacobsdatter), døpt 19.03.1854 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.,[8] død 22.09.1933 i Nygård Siljan TE.3

 

Anne:

Hun kom fra Moholt verk og døde i 1933.

 

 

 

I.    Nils Kristian Paulsen, født 07.12.1877 i Stavern Brunlanes VE., døpt 27.01.1878 i Stavern Brunlanes VE.,[9] død 19.03.1880 i Moholt verk Siljan TE.,[10] gravlagt 25.03.1880 i Siljan kirkegård TE.10

 

 

 

II.   Nils Kristian Paulsen,1 født 27.06.1880 i Nygård Siljan TE.,[11] døpt 22.08.1880 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.[12]

      

       Han nevnes med familien på Nygård i 1900. Vi ser da at han da bodde i Gjerpen. Han nevnes der i 1900 som tjenestegutt på Espedalen i Gjerpen.

       Nils Kristian var i 1910 gift og bodde i Blomsgate i Skien. Han var da snekkersvend. Hans kone var ifølge tellingen født i Kvelde og de hadde ei datter født i Skien i 1905. De skrev seg som Nygård.

      

 

       Gift[13] med Maren Helene Mikkelsen, født 03.08.1878 i Kvelde Hedrum VE.13

      

 

       Barn:

 

        A.    Agnes Ovidia Nygård, født 07.06.1905 i Kverndalen Skien TE.,13 døpt 27.08.1905 i Skien TE.[14]

 

 

 

III. Anna Elise Paulsdatter,1 født 24.09.1882 i Moholt verk Siljan TE.,[15] døpt 29.10.1882 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.[16]

      

       I 1900 var hun sypike på gården Allum i Hedrum. Hun giftet seg i 1901.

 

       De var eier og bruker på Allum Bnr.10 fra 1904 til 1922. De nevnes der i tellingen i 1910.

      

 

       Gift 22.03.1901 i Siljan kirke TE.,[17] med Anders Martin Mathiasen,1 født 31.03.1880 i Larvik VE.,[18] (sønn av Mathias Martinsen og Johanne Marie Andersdatter), døpt 23.05.1880 i Larvik VE.[19]

 

       Anders:

       Han kom fra Allum i Hedrum.

 

      

 

IV. Bertrand Paulsen,[20] født 30.09.1886 i Skautvedt u/Naphaug Siljan TE.,[21] døpt 14.11.1886 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.[22]

      

       Han reiste til Amerika i 1907.

      

 

 

V.   Harald Paulsen,1 født 24.02.1889 i Skautvedt u/Naphaug Siljan TE.,[23] døpt 02.06.1889 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.,[24] død 05.03.1949 i Nygård Siljan TE.3

      

 

       Gift 12.11.1910 i Siljan kirke TE.,[25] med Anna Hagbartsdatter, født 20.03.1887 i Undersvold Hem Lardal VE.,[26] (datter av Syvert Hagbart Solvesen og Maren Sofie Johansdatter), døpt 10.04.1887 i Hem kirke Lardal VE.,23 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.,[27] død 04.05.1948 i Nygård Siljan TE.3

      

       Se Nygård denne plassen

 

       

 

              

VI. Asta Pauline Paulsdatter,1 født 13.05.1892 i Nygård Siljan TE.,[28] døpt 16.10.1892 i Siljan kirke TE.,46 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.[29]

      

       Bodde på Fagernes u/Langklov.

 

 

       Gift 16.08.1914 i Gjerpen kirke TE.,[30],[31] med Fridtjof Sverre Hødal, født 07.11.1892 i Kroken Kjose Brunlanes VE.,[32] (sønn av Lars Hødal og Laura Johnatine Stauch), døpt 26.12.1892 i Brunlanes VE., yrke Skogassistent.1

      

 

       Barn:

 

        A.    Leif Paul Hødal, født 24.12.1914 i Meheia BU.,[33] døpt 04.04.1915.

 

 

 

 

VII. Hilda Marie Paulsdatter,1 født 19.08.1894 i Nygård Siljan TE.,[34] døpt 18.11.1894 i Siljan kirke TE.,52 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.[35]

      

       Hun var i 1910 tjenestepike på Øksenholt i Hedrum. Hun ble gift og bosatt i Moss

      

 

 

 

VIII. Georg Fridtjof Paulsen,1 født 30.01.1897 i Nygård Siljan TE.,[36] døpt 06.06.1897 i Siljan kirke TE.,54 konfirmert 01.10.1911 i Siljan kirke TE.[37]

 

      Han bodde med familien på Nygård i 1900 og 1910. Ifølge Bakken flyttet han til Porsgrunn.

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 43.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 56.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 90.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 129.

[6]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 144.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 52.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 187.

[9]  Stavern Ministerialbok 1878-1905, side 1.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 244.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 35.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 164.

[13]  1910 tellingen.

[14]  Skien ministerialbok 1900-1907. side 118.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 42.

[16]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 105.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 198.

[18]  Hedrum bygdebok bind 2. side 538.

[19]  Larvik ministerialbok 1871-1883. side 193.

[20]  Siljan bygdebok. side 43 og 365.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 54.

[22]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 110.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 61.

[24]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 113.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 105.

[26]  Lardal Hem ministerialbok 1881-1906. side 8.

[27]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 111.

[28]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 71.

[29]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.

[30]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 109.

[31]  Gjerpen klokkerbok 1901-1919. side 357.

[32]  Brunlanes Kjose klokkerbok 1891-1922. side 4.

[33]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 20.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 76.

[35]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 121.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 82.

[37]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 88.