| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I BAKKANE Bnr.7 u/TORSHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Nils Jonsen f. 1850 og Andrea Halvorsdatter f. 1849 sin familie.

 

 

 

Nils Jonsen,[1] født 19.05.1850 i Tormodsrød Siljan TE.,[2] døpt 16.06.1850 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.,[3] død 07.09.1900 i Bakkane Siljan TE.,[4] gravlagt 14.09.1900 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Jon Olsen og Karen Olsdatter i Tormodsrød.

 

Hans mor overdro som enke i 1873 sin eierdel, 1 hud 8 skinn, i Tormodsrød til sønnene Ole og Nils Jonsen:

Skjøte fra John Olsens enke, Karen Olsdatter, til sønnene Ole og Nils Johnsen, paa hver sin halvdel av løpenummer 484a og løsøre for 650 rdl. Tingl. 01.03.1873

 

Nils giftet seg i Gjerpen i 1875.

 

Siljan 1875 - Thormodsrød løpenummer 484

Nils Johnsen f. 1850 – husfader – selveier

Andrea Halvorsdatter f. 1849 i Gjerpen – kone

Hans Isaksen f. 1860 i Gjerpen – tjeneste – gjetergutt

Nils Olsen f. 1845 i Slemdal – tilreisende fra Gjerpen – gift - inderst og skomager

Karen Johnsdatter f. 1852 i Slemdal – tilreisende fra Gjerpen – hans kone

 

I en skyldelingsforretning i 1876 ble Nils Jonsen sin del av Tormodsrød løpenummer 484 utskilt og gitt løpenummer 484b:

Skyldelingsforretning avholdt på Tormodsrød Bnr.1 den 16. juni 1876, hvorved Nils Johnsens andel er utskilt og gitt løpenummer 484b. Tingl. 01.07.1876

 

De døpte et barn bosatt på Tormodsrød i 1876.

 

Nils Jonsen solgte i 1877 Tormodsrød løpenummer 484a til Nils Olsen:

Skjøte på Tormodsrød Bnr.2 fra Nils Johnsen til Nils Olsen for kr. 2000. Tingl. 19.03.1877

 

De døpte et barn bosatt på Tufte i Gjerpen i 1877 og 1880.

 

Fra 1883 nevnes de på Torsholt/Bakkane Bnr.7. Nils døde der i 1900.

 

 

Gift 15.06.1875 i Gjerpen kirke TE.,[5] med Andrea Halvorsdatter,[6] født 08.07.1849 i Tufte Gjerpen TE.,[7] (datter av Halvor Hansen og Inger Katrine Andersdatter), døpt 14.10.1849 i Gjerpen kirke TE.,7 død 28.06.1923 i Bakkane Siljan TE.,[8] gravlagt 05.07.1923 i Siljan kirkegård TE.

 

Andrea:

Hun kom fra Tufte i Gjerpen.

 

I 1900 bodde hun og barna på Torsholt/Bakkane Bnr.7.

 

1900 - Bakkane Bnr.7

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Andrea Halvorsd. Bakkene k e b hm Hus- og Kreaturstel 1849 Gjerpen Brb n s

Inger Nilsd. k ug b d Hus- og Kreaturstel 1873 Slemdal herred* n s

Halvor Nils. m ug b s Jordbrugs- og Skogarbeide 1874 Gjerpen Brb n s

Jon Nils. m ug b s Jordbrugs- og Skogarbeide 1883 Slemdal herred* n s

Hans Nils. m ug b s Gjeter. Vedhugst 1887 Slemdal herred* n s

Nils Nils. m ug b s Søn 1890 Slemdal herred* n s

Harald Nils. m ug b s Søn 1892 Slemdal herred* n s

Nils Johans. m ug b Dattersøn af no 1. s af no 2 1898 Slemdal herred* n s.

 

Hun døde der i 1923.

 

 

 

I.    Inger Karine Nilsdatter,[9] født 08.01.1876 i Tormodsrød Siljan TE.,[10] døpt 19.03.1876 i Siljan kirke TE.,[11] konfirmert 05.10.1890 i Siljan kirke TE.11

      

       Inger Karie fikk et uekte barn i 1898 og et i 1906.

 

       Hun bodde hos Nils Eriksen på Austad som tjenestejente i 1910. Hun bodde der med datteren Inga Kristiane. Sønnen Nils bodde i 1910 hos hennes bror, Halvor Nilsen, på Bakkane.

 

      

       Forhold til Johan Martin Pedersen, født 28.05.1876 i Solum TE.,[12] (sønn av Peder Kristian Johannesen og Ida Kristine Jacobsdatter), døpt 13.08.1876 i Solum TE.,12 konfirmert 05.10.1890 i Siljan kirke TE.[13]

      

       Johan:

       Foreldrene var ugift da han ble født. Han kom til Siljan i 1890 og flyttet til Lardal i 1894. Johan Martin ble utlagt som far til et uekte barn i Siljan i 1898. Ved fødselen til dette barnet hadde han oppholdssted Øverbø.

 

      

       Forhold til Kristen Knutsen,[14] født 30.12.1886 i Skien TE.,[15] (sønn av Knut Kristensen og Maren Petrea Larsdatter), døpt 25.09.1887 i Skien TE., død 20.03.1974 i Torsholt Siljan TE.[16]

      

       Kristen:

       Han ble far til et uekte barn i Siljan i 1906.

 

       Kristen bodde i 1910 på Torsholt Bnr.1 hos sin onkel Nils Kristensen. Han kjøpte i 1913 gården av sin onkel sammen med sitt søskenbarn Mathias Pedersen:

      

       Se Torsholt

 

 

       Hennes uekte barn:

 

 

        A.    Nils Johansen, (sønn av Johan Martin Pedersen og Inger Karine Nilsdatter) født 01.12.1898 i Bakkane Siljan TE.,[17] døpt 16.02.1899 i Siljan kirke TE.,17 død 09.09.1984,16 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.[18]

              

               Foreldrene var ugift da han ble født.

              

               Han var gjeter og tjenestegutt hos sin onkel Halvor Nilsen på Bakkane i 1910.

              

               Han giftet seg i 1925 og ble postbud og brukte navnet Nils Vindstad.

 

              

               Gift 31.01.1925 i Siljan kirke TE.,[19] med Hulda Elise Bernhardsdatter, født 11.08.1897 i Ramsdal Hedrum VE.,[20] (datter av Bernhard Antonsen og Berte Lovise Larsdatter), døpt 15.09.1897 i Kvelde kirke Hedrum VE.,20 død 11.04.1979,16 konfirmert 01.10.1911 i Siljan kirke TE.[21]

              

               Se Vindstad Bnr.31u/Austad

 

 

 

        B.    Inga Kristiane Kristensdatter, (datter av Kristen Knutsen og Inger Karine Nilsdatter) født 18.01.1906 i Bakkane Siljan TE.,[22] døpt 18.02.1906 i Skien TE.

              

               Foreldrene var ugift da hun ble født.

 

 

 

 

      

II.   Halvor Nilsen,6 født 30.11.1877 i Tufte Gjerpen TE.,[23] døpt 03.03.1878 i Gjerpen kirke TE.,17 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[24] død 18.06.1969.16

      

 

       Gift 23.01.1909 i Siljan kirke TE.,[25] med Bredine Hagbartsdatter, født 16.10.1885 i Undersvold Hem Lardal VE.,[26] (datter av Syvert Hagbart Solvesen og Maren Sofie Johansdatter), døpt 22.11.1885 i Hem kirke Lardal VE.,20 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.,[27] død 29.07.1969.16

      

       Se Bakkane denne gården

 

 

 

 

III. Karen Nilsdatter,9 født 09.01.1880 i Tufte Gjerpen TE., døpt 14.03.1880 i Gjerpen kirke TE.[28]

      

       Hun giftet seg i Skien i 1904.

 

       Skien - viet 22/12-1904

       Thor Gundersen Odberg, Snedker, Sk., f. 1882 Hedrum. F: G.br. Gunder Rasmussen.

       Karen Nilsdatter Lyngaasen f. 1880 Gj. F: Husmand Nils Jonsen.

       Forlovere: Flødemand Knardalstrand, Smed U. G. Odberg i Sk.

      

       Det nevnes i Øvregate i Skien med tre barn i 1910.

 

       1910 - Skien - Øvregate 138

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Thor G. Odberg 23.01.1882 Hedrum hf g Snedkersvend b

       Karen Odberg 09.01.1880 Gjerpen hm g hm b

       Anna Marie Odberg 12.12.1904 Skien d ug b

       Alfhild Odberg 12.11.1907 Porsgrund d ug b

       Gunder Odberg 19.01.1910 Skien s ug b.

      

 

       Gift 22.12.1904 i Skien TE., med Thor Gundersen Odberg, født 23.01.1882 i Odberg S. Hedrum VE.,[29] (sønn av Gunder Rasmussen og Anne Marie Torsdatter).

      

 

 

 

IV. Jon Nilsen,[30] født 12.08.1883 i Bakkane Siljan TE.,[31] døpt 23.09.1883 i Siljan kirke TE.23

      

       De giftet seg i 1905 og døpte samme året et barn bosatt på Hagen u/Sørbø i 1905. Familien dro til USA.

 

      

       Gift 04.06.1905 i Siljan kirke TE.,[32] med Mathilde Olsdatter,[33] født 24.02.1884 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[34] (datter av Ole Jansen og Berte Karine Anundsdatter), døpt 20.04.1884 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 02.10.1898 i Siljan kirke TE.,[35] død 17.07.1975.16

      

       Mathilde:

       Det var nok hun som i 1900 var tjenestejente hos Jacob Knutsen på Vestby i Opdalen.

 

       Hun ble enke og flyttet hjem fra USA. Hun bosatte seg da på Øverbøskolen. Hun gikk under navnet Mathilde Skolen.

      

 

       Barn:

 

       A.   Nils Jonsen, født 26.06.1905 i Hagen u/Sørbø Siljan TE.,[36] døpt 10.09.1905, død 05.02.1991 i Bakkane Siljan TE.16

 

 

 

 

V.   Olaf Nilsen,9 født 12.05.1885 i Bakkane Siljan TE.,[37] døpt 05.07.1885 i Siljan TE., død 22.12.1908 i Skien TE., gravlagt 29.12.1908 i Skien TE.[38]

      

       Han var i 1900 fostersønn hos Søren Halvorsen på Tufte i Gjerpen.

 

       Ifølge presteattest fra sognepresten i Skien til sognepresten i Siljan datert 13. januar 1909 ble han funnet skutt i landmannsforretningens gård i Skien. Det ble konkludert med selvmord. I kirkeboken står det at han døde av skuddsår.

      

      

 

 

VI. Hans Nilsen, født 21.05.1887 i Bakkane Siljan TE.,[39] døpt 21.08.1887 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.[40]

      

       Han meldte flytting til Holla i 1903.

      

 

 

VII. Nils Nilsen,9 født 14.02.1890 i Bakkane Siljan TE.,[41] døpt 26.04.1890 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 02.10.1904 i Siljan kirke TE.[42]

      

       Han reiste til Amerika i 1910.

      

 

 

VIII. Harald Nilsen,9 født 01.02.1892 i Bakkane Siljan TE.,[43] døpt 01.05.1892 i Siljan kirke TE.,33 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,[44] død 23.10.1955.16

      

 

       Han giftet seg med Mathilde Hagbartsdatter, født 11.02.1894 i Gåserud Lardal VE.,[45] (datter av Syvert Hagbart Solvesen og Maren Sofie Johansdatter), døpt 26.03.1894 i Styrvold kirke VE.,35 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[46] død 22.10.1943.16

      

       Se Kiste Søndre/Ekkedal Bnr.30

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 562.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 44.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 183.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 183.

[5]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 244.

[6]  Siljan bygdebok. side 326.

[7]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 113.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 140.

[9]  Siljan bygdebok. side 327.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 24.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 156.

[12]  Solum ministerialbok 1865-1876. side 161.

[13]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 126.

[14]  Siljan bygdebok. side 319 og 320.

[15]  Skien klokkerbok 1881-1890. side 83.

[16]  Siljan kirkegård.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 88.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 92.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 120.

[20]  Hedrum Kvelde ministerialbok 1881-1905. side 34.

[21]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 89.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 103.

[23]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 23.

[24]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 130.

[25]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 163.

[26]  Lardal Hem ministerialbok 1881-1906. side 7.

[27]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 108.

[28]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 105.

[29]  1910 tellingen.

[30]  Siljan bygdebok. side 327 og 457.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 45.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 202.

[33]  Siljan bygdebok. side 346 og 457.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 46.

[35]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 106.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 102.

[37]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 51.

[38]  Skien klokkerbok 1900 -1910. side 359.

[39]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 57.

[40]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 110.

[41]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 64.

[42]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 114.

[43]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 69.

[44]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.

[45]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 29.

[46]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 121.

[47]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 44.

[48]  Siljan bygdebok. side 111.