| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ/MYRA BNR.4 ETTER 1814

 


 

 

 

Solve Danielsen f. 1851 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Hanna Mathilde Hansdatter f. 1856 og 2. gang med Berte Pedersdatter f. 1853.

 

 

Solve Danielsen,[1] født 07.12.1851 i Myra u/Sørbø Siljan TE.,[2] døpt 22.02.1852 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 28.04.1867 i Siljan kirke TE.,[3] død 18.08.1932 i Rønningen u/Øverbø Siljan TE., gravlagt 27.08.1932 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Daniel Olsen og Anne Siulsdatter på Myra u/Sørbø.

 

Solve kom fra Myra u/Sørbø og giftet seg 1. gang i 1880, De  ble bosatt på Myra.

 

Hans far hadde vært husmann på Myra u/Sørbø Bnr.4. Det var da ingen leilending der, for Sørbø Bnr.4 hadde vært brukt som et underbruk av Øverbø. (Jfr. 1865 tellingen)

 

Solves 1. kone døde på Myra u/Sørbø i 1885.

 

Løvenskiold solgte i 1886 Sørbø Bnr.4 til Treschow.

 

Solve giftet seg 2. gang i 1891.

 

I 1900 ser vi at Solve ikke var husmann, men han var leilending på Sørbø/Myra Bnr.4 og Sørbø Bnr.3. (Det kan være det ble en endring da Treschow kjøpte Sørbø Bnr.4 i 1886.)

 

Vi ser også at det er flere bosatt på gården. Noen av dem kan ha vært bosatt i husene på det som hadde vært husmannsplassen.

 

Siljan 1900 - Sørbø/Myren Gnr.18 Bnr.4 og 3

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Solve Daniels. m g b hf Leilænding. Skogarbeider 1852 Slemdal herred* n s

Berthe Pedersd. k g b hm Husligt Arbeide 1853 Slemdal herred* n s

Petrea Solvesd. k ug b d Datter 1893 Slemdal herred* n s

Ingeborg Pedersd. k ug b tj Kreaturstel 1864 Gjerpen Brb n s

Hella Andrea Solberg k e b hm Pension. Husligt Arbeide 1859 Hedrum JL n s

Hilda Solberg k ug b d Datter 1887 Brunlaugnæs JL n s

Ingeborg Solberg k ug b d Datter 1889 Slemdal herred* n s

Hans Solberg m ug b s Søn 1891 Slemdal herred* n s Merknad: E: Ført av teller i Erhverv og Livsstilling: Datter

Eilert Solberg m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s

Borghild Solberg k ug b d Datter 1895 Slemdal herred* n s

Albert Joakim Solberg m ug f s Sjømand 1882 Andebo JL n s Sannsynleg opphaldstad: England

 

Solve Olsen sin sønn Petter Solvesen Øverbø solgte i 1904 Sørbø Bnr.3 til Solve Danielsen.

Skjøte på Sørbø Bnr.3 fra Petter S Øverbø til Solve Danielsen for kr. 750. Datert 18.04.1904, tingl. 16.11.1904

 

Lars Pedersen Rønningenerne solgte i 1904 Øverbø/Rønningmyra Bnr.10 og Øverbø Bnr.20 og Øverbø/Rydningerne Bnr.21 til Solve Danielsen Myra:

Skjøte på Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og Øverbø Bnr.20 fra Lars Pedersen Rønningerne til Solve Danielsen Myra for kr. 4300. Datert 18.04.1904, 16.11.1904

 

I 1904 overtok en annen leilening på Sørbø/Myra Bnr.4.

 

I 1910 brukte Solve plassene Sørbø Bnr.3 og Øverbø Bnr.10.

 

Siljan 1910 - Rønningerne Gnr.18 Bnr.3 og Gnr.19 Bnr.10

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Salve Danielsen 16.01.1852 Slemdal hf g Gaardbruker b

Berte Danielsen 25.08.1854 Slemdal hm g Gaardmandskone b

Hans Anton Salvesen 25.09.1882 Slemdal s ug Jord- og skogarbeide b

Petra Matilde Salvesen 30.07.1893 Slemdal d ug Hus- og kreaturstel b

Olav Valdemar Johannessen 24.08.1896 Skien Pleiebarn ug Gaardsarbeide. Forpleies for Skiens fattigvæsen b

 

Solve Danielsen skilte ut Sørbø/Myrvang Bnr.9 fra Sørbø Bnr.3 til sønnen Daniel Solvesen Saga i 1919 og solgte plassen til han i 1920:

Skyldelingsforretning avholdt 18.11.1918 på Sørbø Bnr.3, hvorved Solve Danielsen utskilt en parsell, Sørbø/Myrvang Bnr.9, til Daniel Solvesen Saga. Tingl. 28.06.1919

Skjøte paa Sørbø/Myrvang Bnr.9 fra Solve D Rønningen til Daniel Solvesen Saga for kr. 100. Datert 06.01.1920, tingl. 14.01.1920

 

Solve Danielsen Myra solgte i 1921 Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10, Øverbø Bnr.20 og Øverbø/Rydningerne Bnr.21 samt Sørbø Bnr.3 til sønnen Hans Solvesen Myra:

Skjøte på Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og Øverbø Bnr.20 samt Gnr.18 Bnr.3 fra Solve Danielsen Myra til sønnen Hans Solvesen Myra for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 1000. Datert 05.12.1921, tingl. 14.12.1921

 

Sørbø Bnr.3 ble solgt på auksjon i 1930. 

 

Solve døde på Rønningen u/Øverbø i 1932.

 

 

(1) Gift 16.07.1880 i Siljan kirke TE.,[4] med Hanna Mathilde Hansdatter,[5] født 31.12.1856 i Storemyr Brunlanes VE.,[6] (datter av Hans Hansen og Trine Ivarsdatter), døpt 01.03.1857 i Brunlanes VE., død 19.10.1885 i Myra u/Sørbø Siljan TE.,[7] gravlagt 26.10.1885 i Siljan kirkegård TE.7

 

Hanna Mathilde:

Hun kom fra Storemyr i Brunlanes og døde på Myra u/Sørbø i 1885.

 

 

(2) Gift 24.06.1891 i Siljan kirke TE.,[8] med Berte Pedersdatter,1 født 24.08.1853 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[9] (datter av Peder Jacobsen og Anne Larsdatter), døpt 04.09.1853 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.,[10] død 10.07.1917 i Rønningene Siljan TE.,[11] gravlagt 17.07.1917 i Siljan kirkegård TE.

 

Berte:

Hun kom fra Rønningene u/Øverbø og fikk et uekte barn i 1889. Hun døde i 1917 på Rønningene. Det kan ha vært både på Sørbø og Øverbø.

 

 

 

 

I.    Daniel Solvesen,1 (sønn av Solve Danielsen og Hanna Mathilde Hansdatter) født 08.08.1880 i Myra u/Sørbø Siljan TE.,[12] døpt 19.09.1880 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.,[13] død 20.01.1956 i Saga Siljan TE.[14]

      

      

       Gift 15.04.1900 i Siljan kirke TE.,[15] med Berte Marie Johannesdatter,5 født 25.06.1872 i Komneseiet Sandsvær BU.,[16] (datter av Johannes Olsen og Inger Olea Dyresdatter), døpt 14.07.1872 i Sandsvær BU., død 20.01.1947 i Saga Siljan TE.14

      

        Se Torsholtsaga

 

 

 

II.   Hans Anton Solvesen,1 (sønn av Solve Danielsen og Hanna Mathilde Hansdatter) født 25.09.1882 i Myra u/Sørbø Siljan TE.,[17] døpt 12.11.1882 i Siljan kirke TE.,33 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.,[18] død 02.07.1971.14

 

       Se Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10

 

 

III.   Petra Mathilde Solvesdatter,[19] (datter av Solve Danielsen og Berte Pedersdatter) født 30.06.1893 i Myra u/Sørbø Siljan TE.,[20] døpt 24.09.1893 i Siljan kirke TE., død 10.04.1980 i Saga Siljan TE.14

      

 

       (1) Hun fikk et uekte barn med Hans Severin Hansen, født 20.12.1888 i Engelstad Siljan TE.,[21] (sønn av Hans Jakob Solvesen og Ida Sofie Andersdatter), døpt 31.03.1889 i Siljan kirke TE.,37 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.[22]

      

      

       (2) Gift 25.05.1919 i Siljan kirke TE.,[23] med Jacob Nilsen,[24] født 09.04.1893 i Sandbrekkene Siljan TE.,[25] (sønn av Nils Jacob Olsen og Berte Olsdatter), døpt 05.11.1893 i Siljan kirke TE.,41 konfirmert 06.10.1907 i Siljan kirke TE.,22 død 18.11.1952 i Saga Siljan TE.14

      

       Se Torsholtsaga

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 455.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.b.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 184.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 183.

[5]  Kirkebok for Siljan.

[6]  Brunlanes ministerialbok 1846-1862. side 98.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 249.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 192.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 51.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 187.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 133.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 35.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 163.

[14]  Siljan kirkegård.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 197.

[16]  Sandsvær klokkerbok 1857-1873. side 135.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 42.

[18]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 104.

[19]  Siljan bygdebok. side 360 og 455.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 73.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 61.

[22]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 113.

[23]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 115.

[24]  Siljan bygdebok. side 360.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 74.