| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SAGA Bnr.6 u/TORSHOLT ETTER 1814

 


 

 

Daniel Solvesen f. 1880 og Berte Marie Johannesdatter f. 1872 sin familie.

 

 

 

Daniel Solvesen,[1] født 08.08.1880 i Myra Siljan TE.,[2] døpt 19.09.1880 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.,[3] død 20.01.1956 i Siljan TE.[4]

Han var sønn av Solve Danielsen og Hanna Mathilde Hansdatter på Myra på Sørbø.

 

Daniel giftet seg i 1900 og døpte barn på Fossum i Gjerpen i 1900 og 1902. De nevnes der i 1900 tellingen. Daniel var da skogsarbeider. Se gamlegjerpen.no (familie 30)

 

Fra 1906 nevnes de i Siljan. De døpte da barn bosatt på Myra på Sørbø.

 

Fra 1908 døpte de barn bosatt på Torsholtsaga og de nevnes der i 1910 tellingen.

 

1910 - Torsholtsaga Bnr.6

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Daniel Salvesen m g b hf Leilænding, Jord- og skogarbeide 08.08.1870 Slemdal n s

Marie Salvesen k g b hm Leilændingskone, Hus- og kreaturstel 25.06.1872 Sandsværn s

Hanna Danielsen k ug b d Datter 27.07.1900 Gjerpen n s

Johannes Danielsen m ug b s Søn 03.01.1902 Gjerpen n s

Oskar Danielsen m ug b s Søn 05.12.1906 Slemdal n s.

 

Solve Danielsen utskilt Sørbø/Myrvang Bnr.9 fra Sørbø Bnr.3 til sønnen Daniel Solvesen Saga i 1919 og solgte plassen til han i 1920:

Skyldelingsforretning avholdt 18.11.1918 på Sørbø Bnr.3, hvorved Solve Danielsen utskilt en parsell, Sørbø/Myrvang Bnr.9, til Daniel Solvesen Saga. Tingl. 28.06.1919

Skjøte paa Sørbø/Myrvang Bnr.9 fra Solve D Rønningen til Daniel Solvesen Saga for kr. 100. Datert 06.01.1920, tingl. 14.01.1920

 

De skrev seg som Myrvang.

 

Daniel Solvesen Saga solgte i 1939 Sørbø/Myrvang Bnr.9 til sønnen Johannes D Myrvang:

Skjøte paa Sørbø/Myrvang Bnr.9 fra Daniel Solvesen Saga f. 08.08.1880 til Johannes D Myrvang f. 03.01.1902 for kr. 2500, med forbehold for sælger og rett til livsvarig husvær osv. Datert 27.04.1939

 

Ifølge Norske Gårdsbruk 1955 overtok Jacob Nilsen på Torsholtsaga etter dem i 1928. Jacob var gift med Daniel sin søster Petra Mathilde Solvesdatter.

 

Daniel døde i Siljan i 1956.

 

 

Gift 15.04.1900 i Siljan kirke TE.,[5] med Berte Marie Johannesdatter,[6] født 25.06.1872 i Komneseiet Sandsvær BU.,[7] (datter av Johannes Olsen og Inger Olea Dyresdatter), døpt 14.07.1872 i Sandsvær BU., død 20.01.1947 i Siljan TE.4

 

Berte Marie:

Hun kom fra Sandsvær og døde i Siljan i 1947.

 

 

 

I.    Hanna Mathilde Myrvang, født 27.07.1900 i Fossum Gjerpen VE.,[8] døpt 14.10.1900 i Gjerpen kirke TE.,8 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.,[9] død 23.11.1976.4

      

 

       Gift 30.06.1923 i Gjerpen kirke TE.,[10] med Teodor Olsen,[11] født 10.10.1892 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[12] (sønn av Ole Jansen og Berte Karine Anundsdatter), døpt 26.02.1893 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 06.10.1907 i Siljan kirke TE.,[13] død 01.04.1981.4

      

        Se Øverbø/Solberg

 

 

 

II.   Johannes Severin Myrvang, født 03.01.1902 i Fossum Gjerpen VE.,[14] døpt 30.03.1902 i Gjerpen kirke TE.,[15] konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.,24 død 05.08.1983 i Myrvang Siljan TE.,4 gravlagt 10.08.1983 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 1928, med Ester Holt,[16] født 10.07.1910 i Ris Gjerpen TE.,[17] (datter av Petter Oluf Pedersen og Berte Serine Jonsdatter), døpt 18.09.1910 i Gjerpen TE., død 11.06.1990 i Myrvang Siljan TE.,4 gravlagt 19.06.1990 i Siljan kirkegård TE.

      

        Se Myrvang u/Sørbø

 

 

              

III. Oskar Myrvang, født 05.12.1906 i Myra Siljan TE.,[18] døpt 19.09.1907 i Siljan kirke TE., død 10.09.1985 i Torsholtsaga Siljan TE.,4 gravlagt 16.09.1985 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Han giftet seg med Paula Elverhøy,[19] født 07.12.1907 i Kleven Gjerpen TE.,[20],4 (datter av Daniel Pedersen og Oline Marie Pedersdatter), død 19.05.1996.4

      

        Se Øverbø/Øverland

 

 

 

 

IV. Dagny Marie Myrvang, født 14.06.1908 i Torsholtsaga Siljan TE., døpt 09.08.1908 i Siljan kirke TE.,[21] død 09.08.1908 i Torsholtsaga Siljan TE., gravlagt 15.08.1908 i Siljan kirkegård TE.[22]

 

      

 

V.   Solve Myrvang, født 27.05.1911 i Torsholtsaga Siljan TE.,[23] døpt 27.08.1911 i Siljan kirke TE.

      

       Øverbø/Skaumo Bnr.57 ble i 1939 utskilt fra Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og solgt fra Anton H Sikane til Solve Myrvang:
Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 den 15.05.1939, hvorved er utskilt Øverbø/Skaumo Bnr.57
Skjøte på Øverbø/Skaumo Bnr.57 fra Anton H Sikane f. 27.03.1898 til Solve Myrvang f. 23.05.1911 for kr. 400. Datert 18.07.1939.


Øverbø/Skaumo Bnr.57 ble i 1948 solgt fra Solve Myrvang til Erling Kløverød:
Skjøte på Øverbø/Skaumo Bnr.57 fra Solve Myrvang f. 27.05.1911 til Erling Kløverød f. 25.06.1919 for kr. 8800. Datert 26.06.1948.

 

       Gift 1937 i Solum kirke TE.,[24] med Astrid Helene Paulsen, født 14.01.1919.24

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 455.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 35.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 163.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 197.

[6]  Kirkebok for Siljan.

[7]  Sandsvær klokkerbok 1857-1873. side 135.

[8]  Gjerpen ministerialbok 1896-1904. side 64.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 95.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 118.

[11]  Siljan bygdebok. side 346-347.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 72.

[13]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 119.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 98.

[15]  Gjerpen ministerialbok 1896-1904. side 86.

[16]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 12.

[17]  Gjerpen klokkerbok 1901-1919. side 110.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 107.

[19]  Siljan bygdebok. side 254.

[20]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 21.

[21]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 24.

[22]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 187.

[23]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 9.

[24]  side 73.