| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ-RØNNINGMYRA Bnr.10 ETTER 1814 I

 


 

 

 

 

Hans Anton Solvesen f. 1882

 

 

Hans Anton Solvesen,[1] født 25.09.1882 i Myra u/Sørbø Siljan TE.,[2] døpt 12.11.1882 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.,[3] død 02.07.1971.[4]

Han var sønn av Solve Danielsen og Hanna Mathilde Hansdatter.

 

Hans far kjøpte Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 i 1904.

 

Hans kjøpte Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og Øverbø/Rydningerne Bnr.21 samt Sørbø Bnr.3 av sin far i 1921:

Skjøte på Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og Øverbø Bnr.21 samt Gnr.18 Bnr.3 fra Solve Danielsen Myra til sønnen Hans Solvesen Myra for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 1000. Datert 05.12.1921, tingl. 14.12.1921

 

Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10, Øverbø Bnr.21 og Sørbø Bnr.3 ble i 1930 solgte på auksjon til Lauritz Hansen Omsland.

 

Hans var ugift og døde i 1971. Noe usikkert hvor han til en hver tid bodde.

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 455.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 42.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 104.

[4]  Siljan kirkegård.