| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ-RØNNINGMYRA Bnr.10 ETTER 1814 I

 


 

 

Peder Jacobsen f. 1821 og Anne Larsdatter f. 1824 sin familie.

 

 

 

Peder Jacobsen,[1] født 08.03.1821 i Rønningen u/Øverbø Siljan TE.,[2] døpt 24.03.1821 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[3] død 23.03.1878 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[4] gravlagt 31.03.1878 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Jacob Pedersen og Karen Bentsdatter på Prestejordet/Gosnholt Søndre.

 

Foreldrene var ikke gift da han ble født. Hans far var sønn av Peder Jacobsen Prestegården.

 

Han giftet seg i 1845 og døpte barn bosatt på Rønningen u/Øverbø. Han nevnes der også i 1846. Hans mors stefar, Knud Thomasen, var husmann på Rønningen u/Øverbø i 1846 og hans mor var bosatt der.

 

Siljan 1846

Øverbøe

Mtr.No 173 Løbe.No. 531

3. Rødningerne

Huusmand med jord enkemand Knud Thomasen 66 aar

(Bruger af pladsen)

Peder Jacobsen 24 ½ aar

Hans kone Anne Larsd. 21 ¾ aar

Tjenere:

Kari Bentsdatter 52 aar

 

I 1857 kjøpte Peder plassen Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10.

 

(Vi ser at Peder Jacobsen bodde på Rødningen u/Øverbø og kjøpte Øverbø/Rønningensmyra da den ble skilt ut i 1857. Øverbø/Rønningensmyra ble skilt ut fra Øverbø - løpenummer 532 og Rødningen u/Øverbø nevnes i 1846 under Øverbø - løpenummer 531, men dette var vel trolig samme plassen.)

 

Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10 ble i 1857 utskilt fra Øverbø - løpenummer 532a- senere Bnr.7 og solg fra Peder Pedersen Limi til Peder Jacobsen:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532a- senere Bnr.7 den 11.07.1857, tinglyst 03.11.1857, hvorved Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10 ble utskilt.

Skjøte på Øverbø løpenummer 532d fra Peder Pedersen Limi til Peder Jacobsen for 100 spd med div forbehold som havnerett og annet. Datert og tinglyst 13.07.1857

 

Øverbø Bnr.11 og Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 ble i 1859 utskilt fra Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10 den 4, 5, 11 og 12.11.1858, tingl. 14.02.1859, hvorefter er utskilt Øverbø Bnr.11 og Øverbø/Sandbrekke Bnr.12.

 

Øverbø/Skog - løpenummer 532h - senere Bnr.15 ble i 1863 utskilt fra Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10:

Skylldelingsforetning avholt den 19.08.1861, tinglyst 04.03.1863 hvorved fra Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10 er utskilt Øverbø/Skog - løpenummer 532h - senere Bnr.15.

 

Han bodde i 1865 på Øverbø/Rødningerne (plads) løpenummer 532g. Hans svigerfar, Lars Larsen, var husmann under dette bruket.

 

Siljan 1865 - Øverbø/Rødningerne 532g

Merknad: (S/L: 254/15) 1/2 Part Selveier, og 1/2 Part Huusmand under LøbeNo 531.

Eigar: Gaardbgr, Selveier og Huusmand med Jord Peder Jacobsen Utsæd: hv1/16 by1/4 ha1 po2, kreaturhald: ku3 få4

Eigar: Huusmand med Jord Lars Larsen Utsæd: kreaturhald: ku1 få1

Merknad: Ingen Udsæd, bruger et Jordstykke under LøbNo 530a.

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Peder Jacobsen m g Husfader Gaardbgr, Selveier og Huusmand med Jord 44 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Larsdatter k g hans Kone 42 (alder) Slemdal Prgj.

Jacob Pedersen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 20 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Pedersdatter k ug deres Datter 15 (alder) Slemdal Prgj.

Berthe Pedersdatter k ug deres Datter 12 (alder) Slemdal Prgj.

Kari Bentsdatter k ug Føderaadspige 72 (alder) Slemdal Prgj.

Lars Larsen m e Huusmand med Jord 70 (alder) Slemdal Prgj.

 

Siljan 1875 - Øverbørønningen løpenummer 532 d og h

Peder Jacobsen f. 1822 – husfader – enkemann - Bøker, jordbruker, selveier og leilending

Berte Pedersdatter f. 1853 – hans datter

Christian Christiansen f. 1869 – dattersønn

Kari Bentsdatter f. 1793 – ugift – hans moder – forsørges av sønnen

Ingeborg Andersdatter f. 1825 – enke - inderst – spinding, strikking og forskjellig dagarbeidet

 

Peder døde i 1878.

 

 

Gift 21.09.1845 i Siljan kirke TE., med Anne Larsdatter, født 06.05.1824 i Rønningen u/Øverbø Siljan TE.,[5] (datter av Lars Larsen og Margrete Andersdatter), døpt 27.05.1824 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[6] død 25.12.1872 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[7] gravlagt 30.12.1872 i Siljan kirkegård TE.7

 

Anne:

Hun døde i 1872.

 

 

 

 

I.    Jacob Pedersen,[8] født 14.01.1846 i Rønningen u/Øverbø Siljan TE.,[9] døpt 08.02.1846 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.[10]

      

       Han reiste til Amerika i 1868.

      

 

 

II.   Lars Pedersen,[11] født 16.02.1848 i Rønningen u/Øverbø Siljan TE.,[12] døpt 19.03.1848 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[13] død 25.12.1934 i Øverbø Siljan TE.[14]

      

 

       Gift 12.10.1877 i Siljan kirke TE., med Pernille Pedersdatter,[15] født 10.05.1850 i Høiseth S. Siljan TE.,[16] (datter av Peder Pedersen og Maren Jacobsdatter), døpt 26.05.1850 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.,[17] død 31.05.1931 i Øverbø Siljan TE.14

      

       Se Øverbø/Rønningensmyra

 

 

 

III. Karen Marie Pedersdatter, født 27.09.1849 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[18] døpt 21.10.1849 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 30.04.1865 i Siljan kirke TE.[19]

      

       I 1865 var hun tjenestejente hos Ole Svendsen på Øverbø og fikk et uekte barn i 1868.

 

       Hun reiste til Amerika i 1872.

 

      

       Forhold til Ole Kristian Ingebretsen,[20] født 22.12.1846 i Torsholt Siljan TE.,[21] (sønn av Ingebret Nilsen og Taran Larsdatter), døpt 03.01.1847 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.10

      

 

       Deres uekte barn:

 

        A.    Kristian Kristiansen, født 24.12.1869 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[22] døpt 06.02.1870 i Siljan kirke TE.,62 konfirmert 12.10.1884 i Siljan kirke TE.,[23] død 29.12.1887 i Høiseth Siljan TE.,[24] gravlagt 05.01.1888 i Siljan kirkegård TE.64

              

               Foreldrene var ugift da han ble født.

              

 

 

IV. Ingeborg Pedersdatter, født 08.12.1850 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[25] døpt 26.12.1850 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.,17 død 04.12.1870 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[26] gravlagt 11.12.1870 i Siljan kirkegård TE.23

 

 

 

V.   Berte Pedersdatter,[27] født 24.08.1853 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[28] døpt 04.09.1853 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.,[29] død 10.07.1917 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[30] gravlagt 17.07.1917 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Forhold til Anders Nilsen, født 1847 i Thorsrud Lardal VE.[31]

 

      

       Gift 24.06.1891 i Siljan kirke TE.,[32] med Solve Danielsen,24 født 07.12.1851 i Myra u/Sørbø Siljan TE.,[33] (sønn av Daniel Olsen og Anne Siulsdatter), døpt 22.02.1852 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 28.04.1867 i Siljan kirke TE,[34] død 18.08.1932 i Rønningen u/Øverbø Siljan TE., gravlagt 27.08.1932 i Siljan kirkegård TE.

 

       Se Myra u/Sørbø

 

 

 

       Hennes uekte barn:

 

        A.    Anna Andersdatter, (datter av Anders Nilsen og Berte Pedersdatter) født 02.07.1889 i Rønningene Siljan TE.,71 døpt 14.07.1889 i Siljan kirke TE., død 24.05.1890 i Rønningene Siljan TE.,[35] gravlagt 27.05.1890 i Siljan kirkegård TE.75

              

               Foreldrene var ugift da hun ble født.

 

 

      

VI. Lovise Pedersdatter, født 31.10.1860 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[36] døpt 09.12.1860 i Siljan kirke TE.,32 død 29.12.1861 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[37] gravlagt 05.02.1862 i Siljan kirkegård TE.33

 

 

 

VII. Johan Pedersen, født 23.05.1864 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[38] døpt 26.06.1864 i Siljan kirke TE.,34 død 27.03.1865 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[39] gravlagt 02.04.1865 i Siljan kirkegård TE.35

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 628.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 67.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 152.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 74.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 156.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 238.

[8]  Siljan bygdebok. side 363.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 33.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[11]  Siljan bygdebok. side 337 og 459.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 39.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[14]  Siljan kirkegård.

[15]  Siljan bygdebok. side 471.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 44.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 183.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 42.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 182.

[20]  Siljan bygdebok. side 320.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 35.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 86.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 143.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 251.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 46.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 237.

[27]  Siljan bygdebok. side 455.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 51.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 187.

[30]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 133.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 62.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 192.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.b.

[34]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 184.

[35]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 252.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 64.

[37]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 290.

[38]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 72.

[39]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 233.