| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SKILBRED ETTER 1814

 


 

 

 

Edvard Andersen f. 1889 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Olette Simonine Severinsen f. 1892 og 2. gang med Ragnhild Pedersen f. 1909.

 

 

Edvard Andersen,[1] født 15.02.1889 i Høiseth Siljan TE.,[2] døpt 04.03.1889 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.,[3] død 26.10.1971 i Skilbred i Siljan TE.[4]

Han var sønn av Anders Eriksen Rundsquist og Anne Aslaksdatter på Skilbred.

 

I 1910 var han midlertidig bosatt som arbeider på Vassendammen i Gjerpen.

 

Hans Olsen Høgset skilte i 1913 ut Lunde Bnr.28 fra Høiseth Bnr.10 og solgte den året etter til Edvard Andersen Skilbred:
Skyldelingsforetning avholt på Bnr.20 den 10.november, tinglyst 22.11.1913, hvorved til Edvard A Skilbred er utskilt Lunde Bnr. 28.
Skjøte fra Hans Olsen Høiset til Edvard Andersen Skilbred for kr. 3400 på Lunde Bnr.28 med tilliggende skogstykke av Lilleaas. Tinglyst 15.07.1914

 

Edvard giftet seg 1. gang i 1913. De døpte barn på Lunde i 1914 og 1917. 

 

Edvard Andersen Skilbred solgte i 1917 Lunde Bnr.28 u/Høiseth til Hans Jakob Jonsen Lunde:
Skjøte fra Edvard Andersen Skilbred til Hans J Lunde for kr. 6000, på Lunde Bnr.28 med tilliggende havnerett i Bnr.10, Høisetskogen. Tinglyst 27.10.1917

 

Hans Olsen Høiset skilte i 1916 ut Lia Bnr.29 og solgte den til Edvard Andersen Skilbred i 1918:

Skyldelingsforetning avholt 3. til 27. mai 1916 på Bnr.10, hvorved til Slemdal kommune er utskilt Lia Bnr. 29.

Skjøte hvori Hans Olsen Høiset overdrar til Edv. A Skilbred Lia Bnr.29 for kr. 300, datert 02.11.1918, med påtegnet makeskifteskjøte hvori Edv. A Skilbred selger dette bruk, Lia Bnr.29, til Slemdal kommune og sistnevnte overdrar til førstn. Høisethagen og betaler herfor mellomlegg kr. 600. datert 26.06.1945.

Ps. Dette siste med makeskifte skjønner jeg ikke helt. Dette må da ha vært i 1945. Slemdal kommune overtar Lia Bnr.29, det stemmer da de nevnes som eiere i 1950. Slik jeg forstår det videre så ble Høisethagen overdratt Edv. A Skilbred i 1945. Slemdal kommune eide Høisethagen Bnr.21, men solgte den i 1940 til Hans Johnsen Lunde?

 

Hans far solgte i 1917 Skilbred Søndre Bnr.2 til Olaf O Nøklegård:

Skjøte fra Anders Eriksen Skillbred til Olaf O Nøklegård på Skilbred Bnr.2 for 18000 kr ( tingl. 18.04.1917)

 

I 1920 skilte Olaf Nøklegård ut en del av Skilbred Søndre som Lunde Bnr.5:

Skylldelingsforretning 17.03.1920 på Skilbred Bnr.2, hvorved til Hans Johnsen Lunde er utskilt Lunde Bnr.5 av skyld 27 øre.

 

Da de døpte barn i 1919 står det Skilbred. De på hovedbruket på Skilbred Søndre.

 

I 1920 kjøpte Edvard Skilbred Søndre Bnr.2:

Skjøte fra Olaf O Nøklegård til Edvard A Skilbred på Skilbred Bnr.2 for 19500 kr. hvorav løsøre 1500 kr. (tingl. 12.05.1920)

 

Edvard skilte i 1927 ut en del av gården som Friborg Bnr.7:

Skylldelingsforretning avholt 11.11.1927 på Skilbred Bnr.2, hvorved til Johan J Skilbred er utskilt Friborg Bnr.7.

 

Edvard ble enkemann i 1936.

 

Edvard sin sønn Anders kjøpte i 1937 Skilbred Søndre Bnr.2 og Friborg Bnr.7:

Auksjonskjøte til Anders E. Skilbred f. 16.11.1919 på Skilbred Bnr.2 og Bnr.7 for 8000 kr. (datert 03.02.1937)

 

Edvard giftet seg 2. gang i 1946. Han bodde da på Skilbred.

 

Edvard døde i Siljan i 1971.

 

 

(1) Gift 21.09.1913 i Siljan kirke TE.,[5] med Olette Simonine Severinsen,[6] født 07.01.1892 i Herre Bamble TE.,4 (datter av Elias Martinius Severinsen og Hanna Bertine Olsen), døpt 15.05.1892 i Herre kapell Bamble TE.,[7] konfirmert 04.11.1906 i Melum TE., død 27.12.1936 i Skilbred Siljan TE.4

 

Olette:

Hun bodde på Lerodden da hun ble notert konfirmert i Melum i 1906. Hennes søster Karen Andrea Severinsen bodde hos dem i 1915 da hun fikk et uekte barn.

 

Olette Simonine døde i 1936.

 

 

(2) Gift 1946,[8] med Ragnhild Pedersen,[9] født 25.06.1909 i Kvisla Siljan TE.,[10] (datter av Peder Kristian Pedersen og Anna Bertea Jonsdatter), døpt 29.08.1909 i Siljan kirke TE.

 

Ragnhild:

Hun kom fra Kvisla. Hun var husbestyrinde på Skilbred da hun giftet seg med Edvard. Det var trolig han hun var husbestyrinde for.

 

 

 

I.    Anne Elise Skilbred,6 (datter av Edvard Andersen og Olette Simonine Severinsen) født 20.08.1914 i Lunde u/Skilbred Siljan TE.,[11] døpt 01.11.1914 i Siljan kirke TE.

      

       De var ifølge Bakken bosatt i Sandefjord.

 

 

       Gift 24.06.1939 i Siljan kirke TE.,[12] med Jon Skilbred,[13] født 14.08.1913 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[14] (sønn av Anton Jonsen og Mina Otilie Edvardsdatter), døpt 12.10.1913 i Siljan kirke TE.

      

 

       Barn:

       Se under hans far

       

 

       

II.   Hanna Skilbred,6 (datter av Edvard Andersen og Olette Simonine Severinsen) født 28.06.1917 i Lunde u/Skilbred Siljan TE.,[16] døpt 26.08.1917 i Siljan kirke TE., død 08.08.2002 i Eidanger TE.

      

       De bodde i Luksefjellv. 770 i Gjerpen i 1950, men kom siden til Eidanger der de er gravlagt.

 

       Se gamlegjerpen.no (Hustomter under Eriksrød)

 

      

       Hun giftet seg med Sigurd Halvorsen Eriksrød,[17] født 19.07.1913 i Gjerpen TE.,[18] (sønn av Halvor Gundersen og Gunhild Sofie Sigurdsdatter), død 26.12.1979 i Eidanger TE.18

      

       Sigurd:

       Han kom fra Brånan u/Eriksrød i Gjerpen.

      

      

        A.    Rolf Gregar Eriksrød, født 24.06.1946 i Skien TE.17

              

 

               Gift 07.08.1971 i Siljan kirke TE.,17 med Unni Hogstad,[19] født 30.09.1952 i Hogstad Siljan TE.,17 (datter av Peder Jacob Hogstad og Inga Pauline Skogstad).

              

 

 

III. Anders Skilbred,6 (sønn av Edvard Andersen og Olette Simonine Severinsen) født 16.11.1919 i Skilbred Søstua Siljan TE.,[20] døpt 11.01.1920 i Siljan kirke TE., død 15.10.1999 i Skilbred Siljan TE.4

      

 

       Gift 12.10.1946 i Siljan kirke TE.,8 med Hjørdis Aadalen,6 født 17.11.1927 i Sandsvær BU.,8 (datter av Hans Aadalen og Ruth Holt).

 

       Se Skilbred denne gården

 

 

 

IV. Erland Skilbred,6 (sønn av Edvard Andersen og Olette Simonine Severinsen) født 05.12.1921 i Skilbred Søstua Siljan TE.,[21] døpt 12.03.1922 i Siljan kirke TE., død 19.01.1998 i Eidanger TE., gravlagt 23.01.1998 i Eidanger TE.[22]

      

       Han var ifølge Bakken gift og bosatt i Porsgrunn.

 

 

        A.    Marit Skilbred,[23] født 1952 i Porsgrunn TE.

              

 

               Hun giftet seg med Øyvind Gonsholt,23 født 1953 i Hogstad Siljan TE. (sønn av Albert Mikael Gonsholt og Anlaug Groland).

              

 

 

V.   Erna Synnøve Skilbred,6 (datter av Edvard Andersen og Olette Simonine Severinsen) født 15.02.1927 i Skilbred Søstua Siljan TE.,[24] døpt 10.04.1927 i Siljan kirke TE.

 

       Hun var ifølge Bakken gift og bosatt ved Møsvann.

 

 

 

VI. Signe Marie Skilbred,6 (datter av Edvard Andersen og Olette Simonine Severinsen) født 13.10.1928 i Skilbred Søstua Siljan TE.

 

       Hun var ifølge Bakken gift og bosatt i Skien.

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 490-492.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 61.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 113.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 108.

[6]  Siljan bygdebok. side 492.

[7]  Bamble Bamble ministerialbok 1888-1900. side 63.

[8]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 33.

[9]  Siljan bygdebok. side 32.

[10]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 29.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 19.

[12]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 26.

[13]  Siljan bygdebok. side 494.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 15.

[15]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 55.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 28.

[17]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 65.

[18]  Gamle Gjerpen.

[19]  Siljan bygdebok. side 585.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 38.

[21]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 46.

[22]  Gravminner i Norge.

[23]  Siljan bygdebok. side 518.

[24]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 65.