| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SKILBRED ETTER 1814

 


 

 

 

Anders Eriksen Rundqvist f. 1861 sin familie. Han fikk et uekte barn med Maria Nilsdotter f. 1860, giftet seg 1. gang med Anne Aslaksdatter f. 1865 og giftet seg 2. gang med Tilla Petra Paulsdatter f. 1869.

 

 

 

Anders Eriksen Rundquist,[1] født 09.05.1861 i Sulerud i Sillerud i Vermland Sverige.[2]

Han var sønn av Erik Janson og Martha Eriksdotter i Vermeland i Sverige.

 

Han kom fra gården Sullerud i Sillerud i Vermeland i Sverige. Foreldrene bodde på Sulerud til 1875, da flyttet hele familien til Glava. Der var Anders dreng på ulike gårder. Hans far døde i Glava og hans mor giftet seg på nytt.

 

Anders fikk ei uekte datter i 1882. Hun ble boende i Glava.

 

Anders meldte at han reiser til Amerika 27/3 1886. (Kilde husforhør Glava AI: 20, 1881-1885 s. 97)

Post 781406

Eriksson, Anders - Dräng (ogift man) f. 9/5 1861

Utvandrad 27/3 1886 - från Rankedalen Gränsjö Kronop, Glava, Värmlands län (Värmland) - till Amerika

 

Han reiste nok ikke dit, for han nevnes i Siljan i 1888. Attesten han har levert i Siljan var datert 27/3 1886.

 

Han giftet seg 1. gang i Siljan i 1888.

 

De døpte et barn på Høiseth i 1889 og i Skien i 1891.

 

Treschow hadde kjøpt gården Skilbred av Løvenskiold i 1886. I 1891 skilte Løvenskiold ut skogen på Skilbred som Bnr.4 og delte den resterende delen av gården i Skilbred Søndre Bnr.2 og Skilbred Nordre Bnr.3.

      

Anders kjøpte i 1893 Skilbred Søndre Bnr.2:

Skjøte fra F. W. Treschow til Anders Eriksen på Skilbred Søndre Bnr.2 for 4000 kr. (tingl. 09.01.1893)

 

Anders fikk også noen rettigheter på ”Skogen” Bnr.4:

Ifølge skjøte fra F. W. Treschow til Anders Eriksen på Bnr.2 medfølger samme havnerett, brænde til sæterbruk, og materialer til sæterhusene på Bnr.4 (tingl. 09.01.1893)

 

Skilbred Søndre 1900:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Anders Eriks. Skjelbrei m g b hf Gaardbruger S og Tømmermand 1861 Sverige n s

Anna Aslaks. k g b hm Gaardbrugerkone 1863 Slemdal herred* n s

Edvard Anders. m ug b s Søn 1889 Slemdal herred* n s

Anders Anders. m ug b s Søn 1891 Skien Brb n s

Martin Anders. m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s

Anna Marie Anders. k ug b d Datter 1896 Slemdal herred* n s

Inga Karine Anders. k ug b d Datter 28.05.1899 Slemdal herred* n s

 

Matrikkelen 1905

Skjellbrei Gnr.12

Bnr.2 - Skjellbrei Søndre - eier/bruker Anders Eriksen

 

Skilbred Søndre 1910:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Anders Eriksen m g f hf Gaardbruger, selveier 09.05.1861 Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen

Anna Aslaksen k g b hm Gaardmandskone 04.01.1864 Slemdal n s

Edvard Andersen m ug f s Gaards- og skogsarbeide 15.02.1889 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen

Anders Andersen m ug f s Gaards- og skogsarbeide 10.09.1891 Skien n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen

Martin Andersen m ug f s Gaards- og skogsarbeide 18.04.1894 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen

Anna Andersen k ug b d Hus- og kreaturstel 04.11.1896 Slemdal n s

Inga Karine Andersen k ug b d Datter 28.05.1899 Slemdal n s

Hilda Andersen k ug b d Datter 24.05.1901 Slemdal n s

Hans Andersen m ug b s Søn 20.09.1904 Slemdal n s

Karl Andersen m ug b s Søn 02.04.1906 Slemdal n s

 

Hans 1. kone døde på Skilbred i 1912 og Anders giftet seg samme året for 2. gang.

 

Ole Jansen Rønningen skilte ut eiendommen Øverbø/Solberg Bnr.30 fra Øverbø/Rønningen Bnr.9  i 1913. Den ble utskilt til hans bror Johan Jansen.

Kontrakten på dette overnevnte var tinglyst i 1913. Johan Jansen døde i 1910 og enken etter Johan giftet seg på nytt i 1912 med Anders Eriksen Rundquist som da ble eier av Øverbø/Solberg Bnr.30. De solgte  i 1913 denne gården til Hans Nilsen:
Kjøpekontrakt fra Anders Eriksen Skilbred og hustru Mathilde Paulsen til Hans Nilsen på Øverbø/Solberg Bnr.30 for kr. 500. Datert 25.03.1913, 03.05.1913.

Johan Olsen var sønn av Ole Jansen Rønningen. Johan Olsen kjøpte i 1924 Øverbø/Solberg Bnr.30 på auksjon:
Aukjsonskjøte på Øverbø/Solberg Bnr.30 til Johan Olsen for kr. 50. Datert 29.12.1923, tinglyst 16.01.1924.

 

Anders solgte i 1917 gården til Olaf Nøklegård:

Skjøte fra Anders Eriksen Skillbred til Olaf O Nøklegård på Skilbred Bnr.2 for 18000 kr ( tingl. 18.04.1917)

 

 

Forhold til Maria Nilsdotter, født 13.07.1860 i Glava Vermland Sverige.[3]

 

Maria:

Hun var fra Glava og fikk et uekte barn med Anders Eriksen i 1882.

 

 

Gift 17.11.1888 i Siljan kirke TE.,2 med Anne Aslaksdatter,[4] født 27.01.1865 i Hogstad nedre Siljan TE.,[5] (datter av Aslak Rasmussen og Anne Olsdatter), døpt 09.04.1865 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.,[6] død 26.03.1912 i Skilbred Siljan TE.,[7],[8] gravlagt 02.04.1912 i Siljan kirkegård TE.

 

Anne:

Hun kom fra Hogstad nedre og døde på Skilbred i 1912.

 

 

Gift 24.11.1912 i Siljan kirke TE., med Tilla Petra Paulsdatter,[9] født 21.03.1869 i Nakjemeiet Svarstad Lardal VE.,[10] (datter av Paul Kristoffersen og Trine Rasmusdatter), døpt 15.08.1869 i Lardal VE.

 

Tilla:

Hun ble døpt Tilla Petrea. Hun kom til Siljan i 1888.

 

Hun var enke etter Johan Jansen f. 1859 som døde på Rønningene u/Øverbø i 1912 da hun giftet seg med Anders Eriksen Rundquist.

 

Ved hennes 1. giftemål i Siljan i 1888 ble det oppgitt at hun var født 08.03.1869 i Lardal med far Paal Kristoffersen. Hun ble der skrevet som Mathilde Petrea.

 

 

 

 

I.    Johanna Lovisa Andersdotter, (datter av Anders Eriksen Rundquist og Maria Nilsdotter) født 30.04.1882 i Glava Vermland Sverige.,3 død 25.09.1967 i Glava Vermland Sverige.[11]

      

       Hun fikk i alle fall to barn:

      

       Johan Emil f. 13/4 1907 i Glava, död 7/4 1973 i Glava, ugift mann.

      

       Aina Maria f. 27/4 1916 i Glava, död 9/6 2004 i Karlstad, frånskild kvinna (3/5 1967)

 

      

       Gift 26.11.1904 i Glava Vermland Sverige.,3 med Johan Eriksson, født 09.12.1874 i Glava Vermland Sverige.,3 død 04.08.1946 i Glava Vermland Sverige.11

      

 

 

II.   Edvard Andersen,[12] (sønn av Anders Eriksen Rundquist og Anne Aslaksdatter) født 15.02.1889 i Høiseth Siljan TE.,[13] døpt 04.03.1889 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.,[14] død 26.10.1971 i Skilbred Siljan TE.8

      

 

       (1) Gift 21.09.1913 i Siljan kirke TE.,[15] med Olette Simonine Severinsen,[16] født 07.01.1892 i Herre Bamble TE.,8 (datter av Elias Martinius Severinsen og Hanna Bertine Olsen), døpt 15.05.1892 i Herre kapell Bamble TE.,[17] konfirmert 04.11.1906 i Melum TE., død 27.12.1936.8

      

      

       (2) Gift 1946,[18] med Ragnhild Pedersen,[19] født 25.06.1909 i Kvisla Siljan TE.,[20] (datter av Peder Kristian Pedersen og Anna Bertea Jonsdatter), døpt 29.08.1909 i Siljan kirke TE.

      

       Se Skilbred denne gården

 

 

 

III. Anders Skilbred,[21] (sønn av Anders Eriksen Rundquist og Anne Aslaksdatter) født 10.09.1891 i Mælagaten Skien TE.,[22] døpt 04.10.1891 i Skien kirke TE.,22 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[23] død 1944.

      

       I 1910 var han midlertidig bosatt som arbeider på Vassendammen i Gjerpen. Han omkom under bombingen av Victoria Terrasse i Oslo i 1944.

      

 

 

IV. Martin Skilbred,21 (datter av Anders Eriksen Rundquist og Anne Aslaksdatter) født 18.04.1894 i Skilbred Søstua Siljan TE.,[24] døpt 13.05.1894 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.[25]

 

       I 1910 var han midlertidig bosatt som arbeider på Vassendammen i Gjerpen.

 

 

V.   Anne Marie Skilbred,21 (datter av Anders Eriksen Rundquist og Anne Aslaksdatter) født 04.11.1896 i Skilbred Søstua Siljan TE.,[26] døpt 25.12.1896 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.[27]

      

 

       Gift 20.12.1914 i Siljan kirke TE.,[28] med Johan Anton Gulliksen,[29] født 13.06.1892 i Stranda Siljan TE.,[30] (sønn av Gullik Olsen og Martine Kristensdatter), døpt 21.08.1892 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.[31]

      

       Se Dåpan u/Kiste

 

      

 

VI. Inga Karine Skilbred,21 (datter av Anders Eriksen Rundquist og Anne Aslaksdatter) født 28.05.1899 i Skilbred Søstua Siljan TE.,[32] døpt 09.07.1899 i Siljan kirke TE.,32 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.[33]

      

 

       Gift 24.10.1920 i Siljan kirke TE.,[34] med Georg Alfred Andersen, født 24.09.1885 i Larvik VE.,[35] (sønn av Anders Hansen og Gunhild Marie Arnesdatter), døpt 15.11.1885 i Larvik kirke VE.,35 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.[36]

      

       Se Kiste Søndre

 

 

 

VII. Hilda Skilbred,21 (datter av Anders Eriksen Rundquist og Anne Aslaksdatter) født 24.05.1901 i Skilbred Søstua Siljan TE.,[38] døpt 06.10.1901 i Siljan kirke TE.,37 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.[39]

 

 

 

VIII. Hans Skilbred,21 (sønn av Anders Eriksen Rundquist og Anne Aslaksdatter) født 11.09.1904 i Skilbred Søstua Siljan TE.,[40] døpt 08.01.1905 i Siljan kirke TE.

 

 

 

IX. Karl Johan Skilbred,21 (sønn av Anders Eriksen Rundquist og Anne Aslaksdatter) født 03.04.1907 i Skilbred Søstua Siljan TE.,[41] døpt 21.07.1907 i Siljan kirke TE.

 

 

 

X.   Marta Alvhilde Skilbred,21 (datter av Anders Eriksen Rundquist og Tilla Petra  Paulsdatter) født 06.09.1913 i Skilbred Søstua Siljan TE.,[42] døpt 16.11.1913 i Siljan kirke TE.

      

       Hun ble gift og bosatt i Melsomvik i Vestfold ifølge Bakken.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 490 og 586.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 190.

[3]  Innformasjon gitt av Kari Aabelvik.

[4]  Siljan bygdebok. side 584.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 74.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 135.

[7]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 127.

[8]  Siljan kirkegård.

[9]  Siljan bygdebok. side 347 og 490.

[10]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 52.

[11]  Sveriges dødsbok.

[12]  Siljan bygdebok. side 490-492.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 61.

[14]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 113.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 108.

[16]  Siljan bygdebok. side 492.

[17]  Bamble Bamble ministerialbok 1888-1900. side 63.

[18]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 33.

[19]  Siljan bygdebok. side 32.

[20]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 29.

[21]  Siljan bygdebok. side 490.

[22]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 14.

[23]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 117.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 75.

[25]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 120.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 80.

[27]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 88.

[28]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 109.

[29]  Siljan bygdebok. side 53.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 70.

[31]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 89.

[33]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 93.

[34]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 116.

[35]  Larvik ministerialbok 1884-1904. side 43.

[36]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 107.

[37]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 45.

[38]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 94.

[39]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 97.

[40]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 101.

[41]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 107.

[42]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 15.