| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVA u/KLØVERØD ETTER 1814

 


   

 

Jacob Fredriksen f. 1797 og Anne Olsdatter f. 1794 sin familie.

 

 

 

Jacob Fredriksen,[1] født 1797 i Skien TE., døpt 25.01.1797 i Skien TE.,[2] død 06.02.1853 under Kløverød Siljan TE.,[3] gravlagt 20.02.1853 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Fredrik Jacobsen og Ingeborg Olsdatter.

 

Jacob ble født som et uekte barn i Skien i 1797. Hans farfar var Jacob Tønnesen Tveitan.

 

Jacob sine foreldre giftet seg i 1800 og han far ble masmester ved jernverket på Fossum. Foreldrene ble bosatt der. Se gamlegjerpen.no (fam.15)

 

Jacob giftet seg i Siljan i 1830.

 

Siljan - viet 10/10-1830

Uk. Jakob Fredriksen af Gjerpen Sogn, 35.

Pigen Anne Olsdatter Oredalen, 32.

Forl: Ole Kløverød og Knud Præstegaarden

 

De døpte barn på Snurren u/Prestegården i 1830 og på Kåsene u/Sølland i 1834.

 

Han ble kalt Snurren i 1838:

Jakob Fredriksen Snurren ble ansatt som bygdevekter med en lønn av 6 skilling pr. skylddaler i 1838.

 

Familien har så kommet til Kløverød, der de nevnes ”under” Kløverød, Det betyr at de bodde på en plass under Kløverød, uten at plassens navn ble nevnt.

 

Deres datter Karen døde der i 1848 og Jacob døde der i 1853. Ut fra dette er det usikkert når de kom til Kløverød og når enken flyttet.

 

Dette var nok ganske sikkert på plassen Kløva. Ole Johanesen Kløva døde i 1845, så de har nok da kommet dit etter han. Det passer jo med at datteren døde der i 1848.

 

 

Gift 10.10.1831 i Siljan kirke TE., med Anne Olsdatter,1 født 1794 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE. (datter av Ole Andersen og Karen Sørensdatter), døpt 03.08.1794 i Siljan kirke TE.,[4] konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke TE.,2 død 29.04.1878 i Hogstad Siljan TE.,[5] gravlagt 05.05.1878 i Siljan kirkegård TE.5

 

Anne:

Hun kom fra Oredalen u/Tveitan. Anne var legdslem hos Helge Helgesen på Hogstad i 1865 og døde der som legdslem i 1878.

 

 

 

I.    Ingeborg Jacobsdatter, født 08.12.1830 i Snurren u/Prestegården Siljan TE.,[6] døpt 01.01.1831 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.,[7] død 14.03.1864 i Toklev u/Island Siljan TE.,[8] gravlagt 22.03.1864 i Siljan kirkegård TE.8

      

 

       Gift 10.12.1859 i Siljan kirke TE., med Ole Andersen, født 30.09.1835 i Grorud Siljan TE.,[9] (sønn av Anders Olsen og Gjertrud Kittelsdatter), døpt 28.02.1836 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.,[10] død 14.07.1878 i Toklev u/Island Siljan TE.,5 gravlagt ??.07.1878 i Siljan kirkegård TE.5

      

       Se Toklev u/Island

 

 

      

II.   Karen Jacobsdatter, født 12.09.1834 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.,[11] døpt 21.09.1834 i Siljan kirke TE.,11 død 17.12.1848 under Kløverød Siljan TE.,[12] gravlagt 26.12.1848 i Siljan kirkegård TE.12

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 512.

[2]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 285.

[4]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 70.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 85.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 163.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 232.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 12.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 169.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 9.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 282.