| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ-RØNNINGEN Bnr.9 ETTER 1814 I

 


 

 

 

Jan Torsen f. 1821 og Maren Olsdatter f. 1825 sin familie.

 

 

Jan Torsen,[1] født 05.03.1821 i Løken Siljan TE.,[2] døpt 24.03.1821 i Siljan kirke TE.,2 død 17.11.1876 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[3] gravlagt 26.11.1876 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Tor Jansen og Helvig Larsdater på Løkka u/Tormodsrød.

 

Jan giftet seg i 1848 og ble bosatt på Rønningen u/Øverbø. Der bodde hans søster Anne Torsdatter med sin familie.

 

Jan kjøpte i 1857 Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9 av sin søsters og hennes ektemann.

 

Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9 ble i 1857 overdratt fra Anne Torsdatter nye ektemann, Jacob Olsen, til Anne sin bror Jan Torsen Løkka:

Skjøte på Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9 fra Jacob Olsen, angivelig gift med Anne Thorsdatter til Jahn Torsen Løkka for 140 spd. Datert april 1856, tingl. 15.01.1857

 

Øverbø/skog - løpenummer 532h - Bnr.15 ble i 1865 utskilt fra Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9 den 23.06.1865, tinglyst 25.08.1865, hvorved er ustkilt Øverbø - løpenummer 532h - Bnr.15.

 

Siljan 1900 - Øverbø/Rødningerne (plads) løpenummer 532c

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Jahn Thorsen m g Hsfader Gaardbgr Selveier 45 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Olsdatter k g hans Kone 41 (alder) Gjerpen Prgj.

Kisti Jahnsdatter k ug deres Datter 15 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Jahnsen m ug deres Søn 12 (alder) Slemdal Prgj.

Lars Jahnsen m ug deres Søn 9 (alder) Slemdal Prgj.

Johan Jahnsen m ug deres Søn 6 (alder) Slemdal Prgj.

Theodor Jahnsen m ug deres Søn 3 (alder) Slemdal Prgj.

 

Siljan 1875 - Øverbørønningen løpenummer 532c

Jahn Thorsen f. 1821 – husfader – treskomager, jordbruger og selveier

Maren Olsdatter f. 1825 i Gjerpen – kone

Kirsti f. 1851 – datter

Ole f. 1844 - sønn - let matros

Lars f. 1857 – sønn

Johan f. 1859 – sønn

Jacob f. 1866 – sønn

 

Jan døde på Rønningen i 1876.

 

 

Gift 22.10.1848 i Siljan kirke TE.,[4] med Maren Olsdatter,[5] født 27.06.1825 i Falkum Gjerpen TE.,[6],[7] (datter av Ole Olsen og Marthe Gundersdatter), død 10.05.1903 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[8] gravlagt 19.05.1903 i Siljan kirkegård TE.

 

Maren:

Hennes far var Ole Olsen Brekkejordet ifølge vielsen.

 

Se gamlegjerpen.no (Brekke nordre 1845 - Brekkejordet nordre - Familie 41)

 

I 1900 bodde hun hos sin datter Kirsten Jansdatter og hennes mann på Hogstad øvre.

 

Maren døde i 1903.

 

 

 

I.    Maren Andrea Jansdatter,5 født 29.11.1848 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[9] døpt 26.12.1848 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 10.04.1864 i Siljan kirke TE.[10]

      

       Hun reiste til Amerika i 1872. Hun var tvilling med Anne Helvig.

 

      

       Gift 1876 i USA.,[11] med Isak Knutsen,5 født 21.09.1841 i Skauen Bratsberg Gjerpen TE.,11 (sønn av Knud Larsen og Anne Isaksdatter).

      

       Isak:

       Han kom fra Skauen u/Bretsberg i Gjerpen. Han reiste til Amerika i 1858.

      

       Se gamlegjerpen.no (Bratsberg 17 - Myren - Skauen)

      

      

      

 

II.   Anne Helvig Jansdatter,5 født 29.11.1848 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,9 døpt 26.12.1848 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 10.04.1864 i Siljan kirke TE.,10 død 11.02.1902 i Grorud Siljan TE.,[12] gravlagt 21.02.1902 i Siljan kirkegård TE.

      

       Hun var tvilling med Maren Andrea. I 1865 var hun tjenestejente hos Knut Larsen på Høisethhagen.

 

      

       Gift 27.06.1877 i Siljan kirke TE., med Lars Henriksen, født 06.06.1854 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE.,[13] (sønn av Henrik Jensen og Berte Andrine Jonsdatter), døpt 16.07.1854 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.,[14] død 13.07.1919 i Luksefjell Gjerpen TE., gravlagt 17.07.1919 i Gjerpen TE.7

      

       Se Øverbø/Rønningen Bnr.9

      

 

 

 

III. Kirsten Jansdatter,[15] født 03.05.1851 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[16] døpt 18.05.1851 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.,[17] død 13.02.1924 i Solli Opdalen Siljan TE.,[18] gravlagt 21.02.1924 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 29.04.1885 i Siljan kirke TE.,[19] med Anders Jonsen,15 født 10.02.1859 i Tangen u/Austad Siljan TE.,[20] (sønn av Jon Alfsen og Inger Halvorsdatter), døpt 20.03.1859 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 04.10.1874 i Siljan kirke TE.,[21] død 10.10.1901 i Hogstad Ø. Siljan TE.,[22] gravlagt 18.10.1901 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Øverbø/Rønningen Bnr.9

 

 

 

IV. Ole Jansen,5 født 26.05.1854 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[23] døpt 06.08.1854 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.,14 død 26.06.1927, gravlagt 04.07.1927 i Siljan kirkegård TE.[24]

      

      

       Gift 29.12.1879 i Siljan kirke TE.,[25] med Berte Karine Anundsdatter,[26] født 22.03.1854 i Røsholt Lardal VE.,[27] (datter av Anund Evensen og Else Marie Olsdatter), døpt 17.04.1854 i Lardal VE., død 23.05.1936 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE., gravlagt 30.05.1936 i Siljan kirkegård TE.[28]

      

       Se Øverbø/Rønningen Bnr.9

 

 

 

V.   Lars Jansen,[29] født 18.02.1857 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[30] døpt 22.03.1857 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 06.10.1872 i Siljan kirke TE.[31]

      

       Han reiste til Amerika i 1883.

      

 

 

VI. Johan Jansen,5 født 07.06.1859 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[32] døpt 24.07.1859 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 08.10.1876 i Siljan kirke TE.,[33] død 15.05.1910 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[34] gravlagt 21.05.1910 i Siljan kirkegård TE., yrke Skomaker.[35]

            

 

       Gift 22.06.1888 i Siljan kirke TE.,[36] med Tilla Petra Paulsdatter,[37] født 21.03.1869 i Nakjemeiet Svarstad Lardal VE.,[38] (datter av Paul Kristoffersen og Trine Rasmusdatter), døpt 15.08.1869 i Lardal VE.

      

       Se Øverbø/Solberg Bnr.30        

 

 

 

 

VII. Teodor Jansen,[39] født 02.12.1863 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[40] døpt 10.01.1864 i Siljan kirke TE.,40 konfirmert 05.10.1879 i Siljan kirke TE.,[41] død 12.11.1933 i Plassen u/Holte Siljan TE.,[42] gravlagt 18.11.1933 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 30.12.1890 i Siljan kirke TE.,[43] med Nikoline Børresdatter,[44] født 18.03.1868 i Tveiten u/Gurholt Siljan TE.,[45] (datter av Børre Pedersen og Pernille Nilsdatter), døpt 10.05.1868 i Siljan kirke TE.,45 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,[46] død 05.05.1933 i Plassen u/Holte Siljan TE.,42 gravlagt 13.05.1933 i Siljan kirkegård TE.

 

       Se Holte

 

      

      

VIII. Jacob Jansen,5 født 27.09.1866 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[47] døpt 11.11.1866 i Siljan kirke TE.,47 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.[48]

      

       Bosatt i Fossum i 1891.

      

       Se gamlegjerpen.no ( Fossum i 1891 - Familie 27).

      

       Gjerpen 1891

       Fossum, under gnr/bnr 9/2.  Lia. Arbeiderbolig.

       Jacob Jansen hf., g., tresliperiarb., f. 1866 Slemdal.

       Anna Jansen ht., g., f. 1869 Brevik.

       Hilda Marie Jacobsdatter d., f. des. 1889 Skien.

       Theodor Jansen, ensl. losj., g., tresliperiarb., f. 1863 Slemdal.

      

       1900 - Barbu herred - Walthersborg

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Jakob Jans. 1866 Slemdal Brb hf g Feiersvend b

       Anna Jans. 1869 Brevig Brb hm g Hm b

       Hilda Jans. 1889 Skien Brb d ug D b

       Hjalmar Jans. 1892 Jerpen Brb s ug S b

       Jeny Jans. 1894 Jerpen d ug D b

       Agda Jans. 1896 Arendal Ned d ug D b

       Hanna Jans. 1899 Barbu herred* d ug D b

       Martin Lars. ? ? Logerende, el ug Fiskehandler paa Arendals fiskebrygge b

       Karoline Wilhelms. 1851 Kristiania hm e Vævning, og støttet af sønnerne b 

       Peter Wilhelms. 1877 Arendal Ned s ug Matros f

       Carl Wilhelms. 1881 Dybvaag Ned s ug Snedkersvend b

       Wilhelmine Wilhelms. 1883 Dybvaag d ug Sylærling b

      

       Lillesand 1910 - Strandgaden 61

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Jakob Johnsen 27.09.1866 Slemdal hf g Feiermester og Maler b

       Anna Johnsen 25.11.1869 Brevik hm g Hustru b

       Hjalmar Johnsen 21.02.1892 Gjerpen s ug Arbeider mek. Værkst. f

       Jenny Johnsen 11.01.1894 Gjerpen d ug b

       Ayda Johnsen 14.10.1896 Arendal d ug b

       Hanna Johnsen 27.09.1899 Arendal d ug b

       Jacob Johnsen 17.03.1902 Arendal s ug b

       Anton Johnsen 22.05.1904 Lillesand s ug b

       Danvald Johnsen 10.12.1907 Lillesand s ug b

       Anna Johnsen 28.10.1909 Lillesand d ug b

      

       Han ble feier i Oslo.

 

      

       Han giftet seg med Anna Caroline Johansdatter, født 25.11.1868 i Brevik TE.,7 (datter av Johan Anton Andreassen og Hanna Karine Hansdatter), døpt 07.03.1869 i Brevik kirke TE.[49]

      

       Anna:

       Hun kom fra Brevik. Hennes far var matros.

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 183.

[26]  Lardal bygdebok bind 3. side 884.

[27]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 120.

[28]  Siljan ministerialbok 1924-1943. side 183.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[39]  Siljan bygdebok. side 346 og 465.

[40]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 71.

[41]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 133.

[42]  Siljan kirkegård.

[43]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 191.

[44]  Siljan bygdebok. side 254 og 465.

[45]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 82.

[46]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 142.

[47]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 79.

[48]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 136.

[49]  Brevik ministerialbok 1866-1881. side 21.