| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ-RØNNINGEN Bnr.9 ETTER 1814 I

 


 

 

 

Anders Jonsen f. 1859 og Kirsten Jansdatter f. 1851 sin familie.

 

 

 

Anders Jonsen,[1] født 10.02.1859 i Tangen u/Austad Siljan TE.,[2] døpt 20.03.1859 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 04.10.1874 i Siljan kirke TE.,[3] død 10.10.1901 i Hogstad Ø. Siljan TE.,[4] gravlagt 18.10.1901 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Jon Alfsen og Inger Halvorsdatter på Kåsene u/Sølland.

 

Anders giftet seg i 1885.

 

Hans kone kom fra Rønningen u/Øverbø og de ble bosatt der frem til 1900. De flyttet da til Hogstad Øvre.

 

I 1900 bodde familien på Hogstad Øvre:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Anders Johns. m g b hf Gaardbruger - leilænding og skogbrugsformand i privat tjeneste 1859 Slemdal herred* n s

Kisti Jons. k g b hm Gaardmandskone 1851 Slemdal herred* n s

Mathilde Andersd. k ug b d Udfører husgjerning, jordbrugsarbeide og kreaturstel 1885 Slemdal herred* n s

Inga Andersd. k ug f d Udfører husgjerning, jordbrugsarbeide og kreaturstel 1886 Slemdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kaasene tællingsherredet

Julie Andersd. k ug b d Datter 1888 Slemdal herred* n s

Jakob Anders. m ug b s Søn 1892 Slemdal herred* n s

Johan Ols. m ug b tj Tjenestegut, som er sysselsat med jordbrugsarbeide og skogdrift 1880 Slemdal herred* n s

Maren Olsd. k e mt Svigermor Lever af egne midler og dagarbeide 1822 Slemdal herred* n s Sedvanleg bustad: Øverbørønningen i tællings-herredet.

 

Anders døde på Hogstad Øvre i 1901.

 

 

Gift 29.04.1885 i Siljan kirke TE.,[5] med Kirsten Jansdatter,1 født 03.05.1851 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[6] (datter av Jan Torsen og Maren Olsdatter), døpt 18.05.1851 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.,[7] død 13.02.1924 i Solli Opdalen Siljan TE.,[8] gravlagt 21.02.1924 i Siljan kirkegård TE.

 

Kirsten:

Hun kom fra Rønningene u/Øverbø.

 

Hennes mor bodde hos dem på Hogstad Øvre i 1900.

 

Hun bodde som enke hos Hans Kaasene på Kåsene Nordre i 1910. Hun nevnes der som "Husholderske - kreaturstel".

 

Kirsten døde på Solli i 1924.

 

 

 

 

I.    Mathilde Andersdatter,1 født 12.03.1885 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[9] døpt 21.06.1885 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.[10]

      

       Foreldrene var ugift da hun ble født.

 

      

       Gift 15.03.1919 i Siljan kirke TE.,[11] med Ole Martin Knutsen, født 01.06.1892 i Braaten Enebakk AH.,[12] (sønn av Knut Kristoffersen og Kristine Augusta Hansdatter), døpt 02.10.1892 i Enebakk AH., yrke Smed.1

      

       Se Solli u/Tormodsrød

      

 

 

 

II.   Inga Andersdatter,1 født 19.09.1886 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[13] døpt 14.11.1886 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 30.09.1900 i Siljan kirke TE.,[14] død 01.12.1963 i Island Siljan TE.[15]

      

       I 1900 bodde hun hos Hans Jonsen på Kåsene nordre. Hun reiste til Amerika sammen med sin søster Julie i 1908, men de må ha kommet tilbake.

      

 

       Gift 14.07.1928 i Siljan kirke TE.,[16] med Jacob Nilsen,[17] født 15.07.1887 i Island Siljan TE.,[18] (sønn av Nils Hansen og Kirsten Jacobsdatter), døpt 28.08.1887 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.,[19] død 29.08.1972 i Island Siljan TE.15

      

       Se Island

 

      

 

 

III. Julia Andersdatter,1 født 19.06.1888 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[20] døpt 26.08.1888 i Siljan kirke TE.,20 død 25.09.1958 i Solli Opdalen Siljan TE.,15 konfirmert 05.10.1902 i Siljan kirke TE.[21]

      

       Hun reiste til Amerika sammen med sin søster i 1908, men må ha kommet tilbake, for hun døde i Siljan i 1958.

      

 

 

 

IV. Jacob Andersen,1 født 17.04.1892 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[22] døpt 26.06.1892 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.[23]

      

       Ved konfirmasjonen bodde han på Kåsene.

      

       Se Solli u/Tormodsrød

      

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 346 og 588.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 60.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 97.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 183.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 187.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.a.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 184.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 140.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 51.

[10]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 108.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 115.

[12]  Enebakk Enebakk klokkerbok 1891-1903. side 11.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 54.

[14]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 110.

[15]  Siljan kirkegård.

[16]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 12.

[17]  Siljan bygdebok. side 553 og 588.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 57.

[19]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 111.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 60.

[21]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 112.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 70.

[23]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.