| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ-SOLBERG Bnr.30 ETTER 1814 I

 


 

 

 

Johan Jansen f. 1859 og Tilla Petra Paulsdatter f. 1869 sin familie.

 

 

 

Johan Jansen,[1] født 07.06.1859 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[2] døpt 24.07.1859 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 08.10.1876 i Siljan kirke TE.,[3] død 15.05.1910 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[4] gravlagt 21.05.1910 i Siljan kirkegård TE., yrke Skomaker.[5]

Han var sønn av Jan Torsen og Maren Olsdatter på Rønningene u/Øverbø.

 

Han giftet seg i 1888. Johan kom fra Rønningene u/Øverbø og de ble bosatt der.

 

Ifølge en kontrakt datert 1897, som ble tinglyst i 1913, så solgte hans bror Ole Jansen Rønningen han plassen Solberg u/Øverbørønningen Bnr.9.

 

Johan og familien bodde nok da på denne plassen fra 1897. Vi ser dem der i tellingen i 1900.

 

Siljan 1900 - Solberg under Øverbø Bnr.9

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Johan Jans. m g b hf Skomager 1859 Slemdal herred* n s

Mathilde Pauls. k g b hm Husligt Arbeide 1870 Lardal Jarlsberg n s

Peder Johans. m ug b s Søn 1890 Slemdal herred* n s

Teodor Johans. m ug b s Søn 1892 Slemdal herred* n s

Magna Johansd. k ug b d Datter 1894 Slemdal herred* n s

Jakob Johans. m ug b s Søn 1896 Slemdal herred* n s

 

Eiendommen Øverbø/Solberg Bnr.30 ble i 1913 utskilt og solgt av Ole Jansen til hans bror Johan Jansen fra Øverbø/Rønningen Bnr.9:

Kjøpekontrakt hvorved Ole Jansen Rødningen sælger til Johan Jansen persellen Solberg u/Øverbø for kr. 200 osv. Datert 12.10.1897, tingl. 12.02.1913

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Rønningen Bnr.9 den 22.01.1913, tingl. 22.02.1913, hvorved til Johan Jansen er utskilt Øverbø/Solberg Bnr.30

 

Johan døde i 1910 på Øverbørønningen, og bodde nok da på Øverbø/Solberg Bnr.30.

 

Den overnevnte kontrakten var datert 1897 og tinglyst i 1913. Johan Jansen døde i 1910 og enken etter Johan giftet seg på nytt i 1912 med Anders Eriksen Rundquist. Han ble da eier av Øverbø/Solberg Bnr.30.

 

 

Gift 22.06.1888 i Siljan kirke TE.,[6] med Tilla Petra Paulsdatter,[7] født 21.03.1869 i Nakjemeiet Svarstad Lardal VE.,[8] (datter av Paul Kristoffersen og Trine Rasmusdatter), døpt 15.08.1869 i Lardal VE.

 

Tilla:

Hun ble døpt Tilla Petrea i Lardal og kom til Siljan i 1888.

 

Ved hennes 1. giftemål i Siljan i 1888 ble det oppgitt at hun var født 08.03.1869 i Lardal med far Pal Kristoffersen. Hun ble der skrevet som Mathilde Petrea. Hun ble skrevet som Mathilde også i panteboka, men dette er samme dama.

 

Hun nevnes på Øverbø/Rønningen Bnr.9 i 1910 som Mathilde. Dette var en av to hustander på Rydningerne under Gnr.19 Bnr.9 i 1910 og det var nok da plassen Solberg.

 

Siljan 1910 - Rydningerne under Gnr.19 Bnr.9

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Matilde Jansen k e b hm Syerske 21.05.1869 Lardal Jarlsberg n s

Magna Jansen k ug b d husstel 16.01.1895 Slemdal n s

Ivar Jansen m ug b s Søn 08.09.1901 Slemdal n s

Peder Jansen m ug f s Skogarbeider 11.09.1890 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen

Kristian Kaasa m f b el Skogarbeider 06.09.1860 Slemdal n s

 

Hun giftet seg 2. gang i 1912 med Anders Eriksen Rundquist f. 1861 og kom til Skilbred.

 

 

 

I.    Jacob Johansen,[9] født 05.08.1888 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[10] døpt 14.10.1888 i Siljan kirke TE., død 24.09.1893 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[11] gravlagt 29.09.1893 i Siljan kirkegård TE.11

 

 

 

II.   Peder Johansen,9 født 11.09.1890 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[12] døpt 09.11.1890 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[13] død 25.05.1911 i Siljan TE.,[14] gravlagt 30.05.1911 i Siljan kirkegård TE.

 

       I 1910 var han midlertidig bosatt på Lille Økter skog i Gjerpen.

 

 

III. Teodor Johansen, født 30.07.1892 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[15] døpt 20.11.1892 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,[16] død 04.03.1910 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,4 gravlagt 12.03.1910 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

IV. Magna Johansdatter, født 16.01.1895 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[17] døpt 26.05.1895 i Siljan kirke TE., konfirmert 03.10.1909 i Siljan kirke TE.[18]

 

 

 

V.   Jacob Johansen, født 09.06.1897 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[19] døpt 17.10.1897 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.[20]

 

 

 

VI. Ivar Johansen, født 08.09.1901 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[21] døpt 19.01.1902 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.[22]

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 346.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 61.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 128.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[5]  Folketelling for Slemdal 1900. side 73.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 189.

[7]  Siljan bygdebok. side 347 og 490.

[8]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 52.

[9]  Siljan bygdebok. side 347.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 60.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 257.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 66.

[13]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 116.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 125.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 71.

[16]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 77.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 85.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 83.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 90.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 95.

[22]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 96.