| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NAPHAUG u/MOHOLT


 

Skautvedt u/Naphaug

 

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1750 til 1777

 

Reier Tollefsen f. ca 1689 og Anne Nilsdatter f. ca 1685 bodde på Nordre Lunde i Eidanger frem til ca 1730. Da overtok Reier bygselen på Naphaug etter sin mor. Anne døde på Naphaug ca 1743. Reier giftet seg 2. gang i 1743 med Karen Johannesdatter f. 1709. De bodde videre på Naphaug, men flyttet til plassen Skautvedt u/Naphaug. De fikk feste på Skautvedt i 1754, men det kom nye brukere på Naphaug med bygsel fra 1747, så det er noe usikkert om de kom dit før de fikk feste. De nevnes der i 1762 som husmenn/inderster. Reier døde i 1762 og Karen døde på Skautvedt i 1777.

 

Se Naphaug

 

 

 

Bosatt her (trolig) fra moren døde i 1777 til 1806 (Anne til 1812)

 

Christen Reiersen f. 1745 var sønn av overnevnte Reier Tollefsen. Christen overtok feste på Skautvedt i 1763. Hans mor døde der i 1777. Christen nevnes i 1779 i skifte etter sin mors bror Nils. Han nevnes da som 33 år og bosatt på Skautvedt. Han nevnes ikke som gift i 1779, men har siden giftet seg med enken Anne Sørensdatter f. 1746. Hun kom fra Moholt og dette var hennes tredje giftemål. Hennes 2. giftemål var i 1774, men det er uvisst når hennes 2. mann døde. Christen døde på Skautvedt i 1806 og Anne døde der i 1812 og kalles da Anne Karine.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1779

 

Inger Andersdatter f. ca 1763 ble konfirmert i 1779 bosatt på Skautvedt.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1790 til ca 1800

 

Lars Haagensen f. ca 1763 var soldat og nevnes som Wahl da han giftet seg 1. gang i 1790 med Anne Clarine Jacobsdatter f. ca 1767. Hun kom da fra Skautvedt. De ble bosatt på Skautvedt og døpte barn der. Anne Clarine døde på der i 1797. Lars giftet seg 2. gang i 1798 med Maria Jacobsdatter ca 1773. Hun kom da fra Moholt. De døpte barn bosatt på Skautvedt frem til 1800. Fra 1802 døpte de barn på Moholt eje og dette var nok plassen Løkka u/Moholt der de nevnes fra 1806.

 

Se Løkka u/Moholt

 

 

 

Bosatt her fra 1798 til 1824 (Maren til 1852)

 

Peder Sørensen f. 1765 fra Moholt var bror av overnevnte Anne Sørensdatter f. 1746. Peder giftet seg i Hedrum i 1798 med Maren Olsdatter f. 1776. Hun var født på Oklungen, men faren kom til Hustuft i Hedrum. Peder og Maren ble bosatt på Skautvedt u/Naphaug og bodde der som husmenn. Peder døde der i 1824 og Maren ikke før 1852.

 

Barn:

Søren Pedersen f. 1799 d. 1828

Karen Pedersdatter f. 1802 d. 1870

Marthe Pedersdatter f. 1805 d. 1805

Ole Pedersen f. 1806 d. 1808

Marthe Pedersdatter f. 1809 d. 1809

Ole Pedersen f. 1810 d. 1893

Jon Pedersen f. 1814

Marte Pedersdatter f. 1817 d. 1818

Lars Pedersen f. 1820 d. 1900

 

Familieark

 

 

 

Se Skautvedt etter 1814