| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SKOTTENE u/MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Tollef Nilsen f. 1797 sin familie. Han giftet seg med Berte Olsdatter f. 1801 og fikk et uekte barn med Berte Pedersdatter f. 1815.

 

 

 

 

Tollef Nilsen,[1] født 1797 i Brekke Gjerpen TE.,[2] døpt 24.09.1797 i Gjerpen kirke TE., død 22.08.1873 i Moholt Siljan TE.,[3] gravlagt 28.08.1873 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Nils Tollefsen og Turi Nilsdatter på Brekke i Gjerpen.

 

Tollef kom fra Brekke i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no (Brekke 1801 - fam.17)

 

Han ble gift og kom til Siljan i 1820 årene. Hans 1. kone kom fra Eidet i Siljan.

 

De døpte barn i Siljan og Tollef nevnes i 1825 som inderst på Naphaug, i 1829 husmann Naphaugrønningen, i 1832 som arbeidmand Naphaugrønningen, i 1835 som arbeidmand på Skottene, i 1838 som arbeidsmand Naphaug, i 1842 som arbeidmand på Skottene og i 1847 som arbeidmand på Skottene.

 

Vi ser at plassen Skottene nevnes i 1835, men de kan ha bodde på denne plassen hele tiden. De er de eneste som er nevnt på denne plassen.

 

Tollef nevnes i skifte etter sin mors bror i 1853 som bosatt på Skottene i Siljan.

 

23/9-1853       KITTIL NIELSSEN WALLERDALEN      Bamble Skifteprot. nr. *)

 Nygård         Han hadde vært gift med avdøde Kirsti Olsdatter, barnløse.

                      Arvinger:

                1. Konas søsterdatterbarn:

                  a. Hans Jacob Simonssen 15 år. Formynder: Faren

                  b. Inger Dorthea Simonsdtr. 8 ” Simon Hanssen

                  c. Anne Kirstine Simonsdtr. 5 ” Nygård.

                2. Avd. bror Alf Nielssen Ødegården, død, 2 barn:

                  a. Ole Alfssen Skifjeld, død, etterlatt 1 barn:

                      i. Niels Olssen Skifjeld 21 år. Kurator: Tollev Nielssen (midlertidig).

                  b. Marthe Alfsdtr. g.m. Solve Ingebretssen Rosvald i Amerika. Tilsynsverge: Lars Jacobssen Øvrum.

                3. Avd. søster Turi Nielsdtr. Brækkejordet, død, 1 barn:

                  a. Tollev Nielssen Skottene i Siljans anneks, myndig.

 Brt: 725 - 106

 Net: 666 -  34

 *) A: BS 30 s.74b. B: BS 20B s.60-71.  C: (1850-54) 290.

 

Tollef ble i 1855 utlagt til far til et uekte barn i Siljan som en gift mann. Barnets mor var Berte Pedersdatter f. 1815 fra Kvisla.

 

I 1865 bodde han og kona Berte på husmannsplassen Skottene under Naphaug. De var der husmenn med jord.

 

Siljan 1865 - Moholt/Skottene

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Tollef Nielsen m g Husfader Husmand med Jord 69 (alder) Gjerpen Prgj.

Berthe Olsdatter k g hans Kone 67 (alder) Slemdal Prgj.

 

Tollef døde i 1873.

 

 

(1) Han giftet seg med Berte Olsdatter,[4] født 1801 i Eidet Siljan TE. (datter av Ole Olsen og Anne Nilsdatter), døpt 23.08.1801 i Siljan kirke TE.,[5] konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke TE.,[6] død 02.09.1879 i Naphaug Siljan TE.,[7] gravlagt 07.09.1879 i Siljan kirkegård TE.7

 

Berte:

Hun kom fra Eidet og døde i 1879.

 

 

Forhold til Berte Pedersdatter,[8] født 14.02.1815 i Kvisla Siljan TE. (datter av Peder Pedersen og Marie Berntsdatter), døpt 19.02.1815 i Siljan kirke TE.,[9] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE.,[10] død 28.08.1887 i Gurholt Siljan TE.,[11] gravlagt 01.09.1887 i Siljan kirkegård TE.11

 

Berte:

Hun ble mor til et uekte barn i 1855 bosatt på Kvislarønningen.

 

 

 

I.    Nils Tollefsen, (sønn av Tollef Nilsen og Berte Olsdatter) født 17.12.1825 i Naphaug Siljan TE.,[12] døpt 29.01.1826 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.[13]

 

 

 

II.   Anne Tollefsdatter, (datter av Tollef Nilsen og Berte Olsdatter) født 01.09.1829 i Naphaugrønningen Siljan TE.,[14] døpt 27.09.1829 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.[15]

      

       De fikk en datter bosatt på Skottene i 1853.

 

       Familien er bosatt i Tjølling i 1865.

      

       Huseby - Kirkefjerdingen - Tjølling - 1865:

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Isak Rolløvsen 40 Hedrum Pr. hf g Husm. med Jord, Dagarb.

       Anne Tollefsdatter 37 Slemdal Pr. Hans Kone g

       Nils Jacob Isaksen 9 Thjødling Deres Søn ug

       Johan Anton Isaksen 4 Thjødling Deres Søn ug

       Berthe Torine Isaksdatter 1 Thjødling Deres Datter ug.

 

      

       Gift 26.06.1853 i Siljan kirke TE., med Isak Rollefsen, født 1824 i Auen Hedrum VE.,[16] (sønn av Rollef Isaksen og Marte Johannesdatter), døpt 24.11.1824 i Hedrum VE.[17]

      

       Isak:

       Han kom fra Auen i Hedrum. Hans mor kom fra Kiste og var datter av Johannes Jonsen.

 

      

        A.    Maren Regine Isaksdatter, født 13.04.1853 i Skottene u/Naphaug Siljan TE.,[18] døpt 16.05.1853 i Siljan kirke TE.18

 

 

 

III. Ole Tollefsen, (sønn av Tollef Nilsen og Berte Olsdatter) født 07.07.1832 i Naphaugrønningen Siljan TE.,[19] døpt 10.02.1833 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.[20]

      

       Han giftet seg i Hedrum i 1859. (Hans far er her feilaktig skrevet som Tollef Olsen.)

 

       De var bosatt på Auentangen i Hedrum i 1865.

      

       Auentangen - Hedrum - 1865:

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Ole Tollefsen 35 Slemdal Pr. hf g Husmand med Jord

       Line A. Eriksdatter 56 Hedrums Pr. Hans Kone g

       Anton Pedersen 16 Hedrums Pr. Deres Søn ug

       Edel K. Pedersdatter 11 Hedrums Pr. Deres Datter ug

      

       De flyttet til Larvik ifølge Hedrum bygdebok.

      

       I 1875 bodde familien på Osebakken i Porsgrunn der Ole var hustømmermann.

 

       Ole giftet seg 2. gang i Larvik i 1890.

      

       Ole og hans nye kone var bosatt på Braaten i Porsgrunn i 1900 og har da fått 5 barn sammen.

 

      

       (1) Gift 02.01.1859 i Hedrum VE.,[21] med Lene Andrea Eriksdatter, født 1810 i Huset u/Fjære Hedrum VE. (datter av Erik Bentsen og Ingeborg Marie Andersdatter), døpt 02.09.1810 i Hedrum VE.,[22] død før 1890.

      

       Lene:

       Hun kom fra Hedrum og hadde vært gift to ganger før. Hun var 1. gang gift med Hans Sørensen f. ca 1818 og 2. gang med Peder Torgersen f. 1790 død på Auentangen i 1857. (Hedrum bygdebok bind 3. side 904)

 

       Hun døde før 1890

 

      

       (2) Gift 23.03.1890 i Larvik VE.,[23] med Anne Georgine Nilsen, født 1861 i Fredriksvern VE. (datter av Elias Nilsen).

      

       Anne:

       Hun kom fra Fredriksvern der hennes far var los.

      

 

 

IV. Torine Tollefsdatter, (datter av Tollef Nilsen og Berte Olsdatter) født 22.02.1835 i Skottene u/Naphaug Siljan TE.,[24] døpt 22.03.1835 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 25.09.1853 i Siljan kirke TE.,[25] død 19.10.1907 i Ris Gjerpen TE.[26]

      

       I 1865 var hun tjenestejente hos Ole Andersen på Moholt.

 

       Hun giftet seg og flyttet til Gjerpen.

 

       Fra gamlegjerpen.no

       Innflyttet fra Siljan med attest av Sogneprest Ely i Siljan 26/5-1874.

       "Ole Albretsen Tejet og kone

       Thorine Thorleifsdatter.

       Kjøbt hus paa Riis."

 

       De bodde i 1875 på Riis.

 

       Torine døde der i 1907.

 

      

       Gift 06.01.1871 i Siljan kirke TE., med Ole Albertsen, født 10.02.1841 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[27] (sønn av Albert Hermansen og Anne Pauline Olsdatter), døpt 07.05.1841 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 06.04.1856 i Siljan kirke TE.[28]

      

       Ole:

       I 1865 var han tjenestegutt hos Lars Olsen på søndre Austad.

 

       Se gamlegjerpen.no (Riis 1875).

      

 

 

V.   Kristian Tollefsen, (sønn av Tollef Nilsen og Berte Olsdatter) født 01.07.1838 i Naphaug Siljan TE.,[29] døpt 16.12.1838 i Siljan kirke TE.29

      

       De døpte et barn bosatt på Skottene i 1861.

 

 

       Han giftet seg med Maria Albertine Karlsdatter, født 08.03.1836 i Siljan TE.,[30] (datter av Karl Erik Sørensen og Karoline Marie Rasmusdatter), døpt 20.03.1836 i Siljan kirke TE.30

      

       Maria:

       Hennes foreldre var omreisende fra "Aas Præstegield".

 

      

        A.    Nils Edvard Kristiansen, født 23.06.1861 i Skottene u/Naphaug Siljan TE.,[31] døpt 28.07.1861 i Siljan kirke TE.31

              

               Han flyttet til Larvik i 1873.

              

 

 

VI. Karen Kirstine Tollefsdatter, (datter av Tollef Nilsen og Berte Olsdatter) født 13.03.1842 i Skottene u/Naphaug Siljan TE.,[32] døpt 29.05.1842 i Siljan kirke TE.32

      

       De var bosatt i Larvik i 1865.

      

       Larvik - 1865:

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Andreas Olsen 28 Eidanger hf g Wognmand

       Karen Cirstine Tolofsdatter 24 Slemdal Hans Kone g

       Sophie Davidsdatter 3 Laurvik Deres Datter ug

       Oluf Martin Andreasen 1 Laurvik Deres Søn ug

      

       Bosatt i Kristiania i 1900.

 

      

       Gift 18.07.1865 i Larvik VE.,[33] med Andreas Olsen, født 18.08.1837 på Kjendalen Eidanger TE. (sønn av Ole Andersen og Maren Kristine Knudsdatter), døpt 24.09.1837 i Eidanger kirke TE.[34]

      

       Andreas:

       Han far var husmann på plassen Ovnen u/Kjendalen i Eidanger.

      

 

 

VII. Hans Jørgen Tollefsen, (sønn av Tollef Nilsen og Berte Olsdatter) født 09.10.1847 i Skottene u/Naphaug Siljan TE.,[35] døpt 31.10.1847 i Siljan kirke TE.,35 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.[36]

      

       I 1865 var han tjenestegutt hos Ole Andersen på Moholt. I 1867 kom er han meldt innflyttet i Hedrum, da han kom til Knut Svartangen som tjenestegutt.

 

       Hans Jørgen giftet seg i Larvik i 1874. Han ble enkemann i 1878 og giftet seg på nytt i Larvik i 1880.

      

       I 1900 bodde familien i Larvik og han var sagarbeider.

      

       I 1910 nevnes han som enkemann på Skjærsnes i Stokke. Han var da skogsarbeider.

 

      

       (1) Gift 09.07.1874 i Larvik VE.,[37] med Sofie Nilsdatter, født 17.07.1855 i Undersbo Hedrum VE.,37 (datter av Nils Jacobsen og Andreas Fredriksdatter), døpt 25.11.1855 i Hedrum VE.,[38] død 05.09.1878 i Larvik VE., gravlagt 07.09.1878 i Larvik VE.[39]

      

 

       (2) Gift 27.06.1880 i Larvik VE.,[40] med Inger Margrete Johannesdatter, født 30.09.1846 i Løveskogen Tjølling VE. (datter av Johannes Larsen og Maren Kirstine Jensdatter), døpt 18.10.1846 i Tjølling VE.,[41] død før 1910.

      

 

 

VIII. Maren Tollefsdatter,[42] (datter av Tollef Nilsen og Berte Pedersdatter) født 10.03.1855 i Kvislarønningen Siljan TE.,[43] døpt 28.05.1855 i Siljan kirke TE.,43 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.,[44] død 31.03.1906 i Streket Siljan TE.,[45] gravlagt 09.04.1906 i Siljan kirkegård TE.

      

       Hun ble uekte født. I kirkeboken står det at moren var enke og faren var gift mann.

 

       Hun fikk selv et uekte barn i 1880 og giftet seg i 1903.

 

      

       Forhold til Mathias Isaksen,[46] født 01.05.1864 i Dåparønningen Siljan TE.,[47],[48] (sønn av Isak Hansen og Gunhild Nilsdatter), døpt 12.06.1864 i Hedrum kirke VE.,48 yrke Vegvokter.

     

 

       Gift 30.12.1903 i Siljan kirke TE.,[49] med Ole Berntsen,42 født 24.06.1855 i Larvik VE.,[50] (sønn av Bernt Olsen og Maren Marie Andersdatter), døpt 25.11.1855 i Larvik VE.,[51] død 24.01.1919 i Streket Siljan TE.,[52] gravlagt 31.01.1920 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Moholt/Stregrønningen søndre Bnr.18

 

      

 

       Hennes uekte barn:

      

        A.    Anna Marie Matiasdatter, (datter av Mathias Isaksen og Maren Tollefsdatter) født 19.07.1880 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[53] døpt 15.08.1880 i Siljan kirke TE., død 28.02.1895 i Svartangen Hedrum VE.,[54] gravlagt 06.03.1895 i Siljan kirkegård TE.54

              

               Foreldrene var ugift da hun ble født.

              

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 25.

[2]  Brekke gamle Gjerpen.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 239.

[4]  Siljan bygdebok. side 39.

[5]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 96.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 282.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 243.

[8]  Siljan bygdebok. side 31.

[9]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 48.

[10]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 275.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 250.

[12]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 77.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 158.

[14]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 83.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 163.

[16]  Hedrum bygdebok bind 3. side 901.

[17]  Hedrum ministerialbok 1817-1835. side 162-163.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 50.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 4.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 164.

[21]  Hedrum ministerialbok 1857-1868. side 228.

[22]  Hedrum ministerialbok 1807-1816. side 72-73.

[23]  Larvik ministerialbok 1884-1902. side 210.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 10.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 171.

[26]  Gamle Gjerpen.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 24.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 174.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 19.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 13.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 64.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 26.

[33]  Larvik ministerialbok 1856-1870. side 376.

[34]  Eidanger Eidanger ministerialbok 1831-1858. side 27.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 38.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[37]  Larvik ministerialbok 1871-1883. side 21.

[38]  Hedrum ministerialbok 1849-1857. side 143.

[39]  Larvik ministerialbok 1871-1883. side 178.

[40]  Larvik ministerialbok 1871-1883. side 49.

[41]  Tjølling ministerialbok 1835-1859. side 50.

[42]  Siljan bygdebok. side 42.

[43]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 54.

[44]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 90.

[45]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 186.

[46]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 114.

[47]  Larvik klokkerbok 1888-1909. side 63.

[48]  Hedrum ministerialbok 1857-1868. side 115.

[49]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 201.

[50]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 185.

[51]  Larvik Larvik klokkerbok 1830-1870, side 183.

[52]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 136.

[53]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 35.

[54]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 258.