| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE/DÅPAN-NEDRE BNR.2  ETTER 1814

 


 

 

 

 

Hans Olav Andersen f. 1877 og Hella Petrea Svendsdatter f. 1872 sin familie.

 

 

 

Hans Olav Andersen,[1] født 10.10.1877 i Larvik VE.,[2] døpt 18.11.1877 i Larvik kirke VE.,2 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[3] død 17.09.1941 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.[4]

Han var sønn av Anders Hansen og Gunhild Marie Arnesdatter i Larvik.

 

Hans Olav var da barnebarn av Arne Kristoffersen på Dåpan via sin mor og nevnes som logerende hos han under tellingen i 1891.

 

Han giftet seg i 1897 hadde han også oppholdssted Dåpan.

 

De døpte et barn bosatt på Moholt i 1898, før Hans overtok som leiledning på Dåpan nedre etter sin morfar som døde i 1897.

 

I 1900 og 1910 bodde familien i Dåpan nedre.

 

Siljan 1900 - Kiste Søndre - Daapan Gnr.31 Bnr.2

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Hans Anders. m g b hf leilending under Treschov Arb i Gord og Skovdrift 1877 Slemdal herred* n s

Hella Svens. k g b hm Husjerning og Kreaturstel 1872 Slemdal herred* n s

Agnes Hans. k ug b d Datter 1898 Slemdal herred* n s

Ingga Hans. k ug b d Datter 16.09.1899 Slemdal herred* n s

Olilee Guleks. k ug b d i Husjerningen 1888 Slemdal herred* n s

 

Siljan 1910 - Kiste Søndre - Daapan Gnr.31 Bnr.2

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Hans Andersen m g b hf Leilending skogsarb. 10.10.1877 Larvik n s

Nella Svendsen k g b hm Husarbide 05.10.1872 Slemdal n s

Agnes Hansen k ug b d Barn 15.02.1898 Slemdal n s

Inga Hansen k ug b d Barn 16.09.1899 Slemdal n s

Gudrun Hansen k ug b d Barn 24.03.1906 Slemdal n s

 

I 1930 skilte Treschow eiendommene Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31 og Kiste Søndre/Daapan skog Bnr.32 og solgte dem til Hans Andersen Dåpan:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Daapen Bnr.2 den 28.02.1930, hvorved til Hans Andersen Daapan er utskilt eiendommen Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31. Tinglyst 17.03.1930

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Skog Bnr.15 den 28.02.1930, hvorved til Hans Daapan er utskilt Kiste Søndre/Daapan skog Bnr.32. Tinglyst 17.03.1930

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31 og Kiste Søndre/Daapan skog Bnr.32. fra Treschow til Hans Andersen Daapan for kr. 14000 med div bestemmelser osv. Datert 07.11.1930, tinglyst 17.11.1930

 

Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31 ble da fra nå av Dåpan nedre.

 

Han døde på Dåpan nedre i 1941.

 

 

Gift 10.10.1897 i Siljan kirke TE.,[5] med Hella Petrea Svendsdatter, født 05.10.1872 i Holt Siljan TE.,[6] (datter av Svend Jacobsen og Ingeborg Marie Jensdatter), døpt 23.02.1873 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.,[7] død 27.01.1962 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.4

 

Hella:

Ved vielsen hadde hun oppholdssted Moholt.

 

Da hun ble enke i 1941 solgte hun Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31 og Kiste Søndre/Daapan skog Bnr.32 til datteren Agnes Sofie:

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31 og Bnr.32 fra Hella Daapan f. 05.10.1872 (hens. i uskiftet-bo efter Hans Daapan ifl. bevilling av 06.03.1942) til datteren Agnes Sofie Hansen Daapan f. 15.02.1899 for kr. 14000. Datert 28.04.1942.

 

Hella Petrea døde i 1962.

 

 

 

I.    Agnes Sofie Dåpan,1 født 14.02.1898 i Moholt Siljan TE.,[8] døpt 29.05.1898 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.[9]

      

       Hun overtok eiendommene Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31 og Kiste Søndre/Daapan skog Bnr.32 etter sin mor i 1942.

      

 

 

II.   Inga Dåpan,1 født 16.09.1899 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.,[10] døpt 05.11.1899 i Siljan kirke TE.,10 død 25.03.1925 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.,[11],4 gravlagt 01.04.1925 i Siljan kirkegård TE., konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.[12]

 

 

 

III. Gudrun Helene Dåpan,[13] født 24.03.1906 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.,[14] døpt 03.06.1906 i Siljan kirke TE., død 19.12.1956 i Løkka Siljan TE.4

      

 

       Hun giftet seg med Olaf Løkka,[15] født 18.06.1907 i Løkka Siljan TE.,[16] (sønn av Anton Vilhelm Ingebretsen og Anne Helvig Pedersdatter), død 05.07.2002 i Løkka Siljan TE.4

      

       Se under hans far

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 51.

[2]  Larvik ministerialbok 1871-1883. side 130.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 129.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 155.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 18.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 150.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 86.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 91.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 90.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 142.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 93.

[13]  Siljan bygdebok. side 17 og 51.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 104.

[15]  Siljan bygdebok. side 17.

[16]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 25.