| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØNNINGEN u/ISLAND ETTER 1814 I


 

Manntall Rønningen (u/Romsdalen)

 

 

 

 

1846

 

 

Romsdalen

Matr.No 158 Løbe.No 491

 

Pladsen Rødningen

 

Huusmand med jord Ole Knudsen 58 aar

Hans kone Siri Olsd. 57 aar

Deres hjemmeværende børn:

Gunnild 23 ¾ aar

Jens 18 ¾ aar

Christian 15 ¼ aar

Jacob 11 ¼ aar

 

Udsæden:

3/8 tn Bygg

2 tn Poteter

 

Kreaturhold:

4 kuer

4 faar

2 Geiter

 

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0026 001 øvre Rødningen (plads) 7

Merknad: (S/L: 240/27)

Eigar: Husmand med Jord Christian Olsen Utsæd: by3/8 ha1/4 po2 , kreaturhald: ku2 få4

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Christian Olsen m g Husfader Husmand med Jord 37 (alder) Slemdal Prgj.

002 Ingeborg Olsdatter k g hans Kone 40 (alder) Slemdal Prgj.

003 Ole Christiansen m ug deres Søn 13 (alder) Slemdal Prgj.

004 Tørkild Christiansen m ug deres Søn 10 (alder) Slemdal Prgj.

005 Inger Christiansdatter k ug deres Datter 8 (alder) Slemdal Prgj.

006 Sofie Christiansdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

007 Jacob Christiansen m ug deres Søn 3 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

1875

 

Pladsen Rønningen – løpenummer 491e

Isak Andersen f. 1848 i Hedenstad i Sandsvær – husfader – leilending og skogsarbeider

Karen Helene Hansdatter f. 1851 i Efterlød i Sandsvær – kone

Anders Isaksen f. 1873 – sønn