| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUDPLASSEN u/GRORUD ETTER 1814

 


 

 

Anders Hansen f. 1878 og Inga Karine Isaksdatter f. 1889 sin familie.

 

 

 

Anders Hansen, født 10.06.1878 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[1] døpt 11.08.1878 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[2] død 05.01.1964.[3]

Han var sønn av Hans Abraham Andreassen og Anne Andersdatter på Grorudplassen.

 

Anders overtok Grorudplassen i 1903. (Ifølge Bakken brukte han Nedre Grorud fra 1905 til 1907?)

 

Han nevnes på Grorudplassen som ungkar i 1910. Da ser vi også at hans mor og søsken bodde der. Hans mor døde i 1929.

 

Grorudplassen 1910:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Anders Hansen m ug b hf Gaardbr. Leilænding og skogsarb. 10.06.1878 Slemdal n s

Ole Hansen m ug b s skogsarbeider 15.06.1884 Slemdal n s

Johannes Hansen m ug f s Skogsarbeider 21.09.1891 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Tællingskreds 2

Karen Hansen k ug b d Huslig arbeide 08.06.1887 Slemdal n s

Anne Andersen k e b hm Leilændingsenke 01.05.1847 Slemdal n s

Klara Martinsen k ug b tj barn 02.04.1900 Slemdal n s

 

Anders giftet seg i 1916.

 

Sønnen Isak overtok Grorudplassen i 1960.

 

Anders døde i 1964.

 

 

Gift 26.06.1916 i Siljan kirke TE.,[4] med Inga Karine Isaksdatter,[5] født 02.04.1889 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[6] (datter av Isak Andersen og Karen Helene Hansdatter), døpt 21.07.1889 i Siljan kirke TE.,6 død 12.03.1972.3

 

Inga:

Hun kom fra Romsdalen u/Island. Inga Karine meldte seg ut av statskirken i 1907. Hennes fars 2. kone Grete Martine Nilsdatter død på Grorud i 1917. Hun bodde da trolig hos dem.

 

Hun døde i 1972.

 

 

 

I.    Halvard Grorud, født 27.10.1916 i Grorud Siljan TE.,[7] døpt 02.09.1917 i Siljan kirke TE., død 27.03.1945.[8]

 

 

 

II.   Isak Grorud, født 08.12.1918 i Grorud Siljan TE.,[9] døpt 09.03.1919 i Siljan kirke TE., død 18.08.1986.3

      

       Han overtok på Grorudplassen i 1960 etter sin far.

      

 

 

III. Alv Grorud, født 07.11.1923 i Grurudplassen Siljan TE.,[10] døpt 16.03.1924 i Siljan kirke TE., død 25.11.2005.3

 

 

 

 

 [1]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 29.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 158.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 111.

[5]  Siljan bygdebok. side 617.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 62.

[7]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 28.

[8]  Avskrift gravstøtter Grorud Kirkegård.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 34.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 53.