| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SOLLI u/TORMODSRØD ETTER 1814

 


   

 

Hans Kristian Isaksen (Romsdalen) f. 1878 og Maren Andrine Hansdatter f. 1881 sin familie.

 

 

 

Hans Kristian Isaksen,[1] født 10.09.1878 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[2] døpt 13.10.1878 i Siljan kirke TE.,2 død 1947.

Han var sønn av Isak Andersen og Karen Helene Hansdatter på Romsdalen.

 

Han meldte seg ut av statskirken i 1896. Han var i 1900 tømmerhugger og bodde på Bø Østre i Gjerpen.

 

Han giftet seg i 1905.

 

Kristian I Romsdalen kjøpte i 1907 plassen Tormodsrød/Solli Bnr.5 av Jacob Knudsen:

Skjøte på Tormodsrød/Solli Bnr.5 fra Jacob K. Rød til Kristian I Romsdalen for kr. 170. Tingl. 22.02.1908

 

I 1913 kjøpte han Bonndalen u/Island (Gnr.4 Bnr.21) av Olav Gurholt for 6200 kr. (dat. 31.05.1915, thing. 09.06.1915)

Solvang Bnr. 23 ble utskilt fra Bonndalen Bnr.21 u/Island i 1916. (Skyldelingsforetning 18 til 29.04.1916)

 

I 1916 bygde han husene Solvang på Island, og fra den tiden bodde nok familien der.

 

Han solgte i 1917 Bonndalen til Marthinius Hansen Groland for 7400 kr.(dat. 03.11.1917, thing. 23.02.1918)

 

Kristian Romsdalen solgte i 1918 plassen Tormodsrød/Solli Bnr.5 til Jacob Andersen:

Skjøte på Tormodsrød/Solli Bnr.5 fra Kristian I Romsdalen til Jacob Andersen for kr. 2500. Tingl. 23.02.1918

 

I 1939 solge han Solvang Bnr.23 til sønnen Ivar Solvang for 6000 kr. (dat. 28.07.1939)

 

Han skrev seg nok som Romsdalen.

 

Han døde i 1947.

 

 

Borgelig gift 30.08.1905 i Skien TE.,[3] med Maren Andrine Hansdatter,[4] født 29.08.1881 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[5] (datter av Hans Abraham Andreassen og Anne Andersdatter), døpt 23.10.1881 i Siljan kirke TE.,4 konfirmert 27.09.1896 i Siljan kirke TE.,[6] død 1959.

 

Maren:

Hun meldte seg ut av statskirken i 1905. I kirkeboken ved konfirmasjonen har presten skrevet datoene for fødsel og dåp til en annen Maren Andrine som står på samme siden.

 

Hun døde i 1959.

 

 

 

 

I.    Hans Ivar Romsdalen,[7] født 08.11.1906 på Solli u/Tormodsrød i Siljan TE.,[8],[9] død 17.06.1969 i Solvang Opdalen Siljan TE.[10]

      

      

       Han giftet seg med Laura Larsen,[11] født 22.09.1910 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.,7 (datter av Jacob Larsen og Inga Sofie Olsdatter), død 14.04.2005 i Solvang Opdalen Siljan TE.9

      

       Se Solvang u/Island

 

 

 

II.   Olav Romsdalen,[12] født 15.04.1908 på Solli u/Tormodsrød i Siljan TE.,8 død 23.05.1959 i Gjerpen TE.,[13] gravlagt 29.05.1959 i Gjerpen kirkegård TE.12

      

       Han flyttet til Gjerpen. I kirkeboken står han oppført som født under dissentere.

      

 

      Han giftet seg med Anne Solvang, født 11.08.1909,12 død 13.02.1972 i Gjerpen TE.,12 gravlagt 18.02.1972 i Gjerpen kirkegård TE.12

      

 

      Barn:

 

      A.    Kristian Solvang, født 06.11.1931,12 død 06.11.2004 i Gjerpen TE.,12 gravlagt 12.11.2004 i Gjerpen kirkegård TE.12

              

 

               Han giftet seg med Ruth Bertelsen, født 01.03.1932, død 07.10.2007 i Gjerpen TE.12

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 557 og 617.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 30.

[3]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 89 og 93.

[4]  Siljan bygdebok. side 557.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 38.

[6]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 104.

[7]  Siljan bygdebok. side 540 og 617.

[8]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 16.

[9]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 94.

[10]  Siljan kirkegård.

[11]  Siljan bygdebok. side 540.

[12]  Siljan bygdebok. side 617.

[13]  Gravminner i Norge.