| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD u/SØLLAND ETTER 1814

 


 

 

 

Martin Andersen f. 1864 og Anne Olsdatter f. 1865 sin familie.

 

 

 

Martin Andersen, født 15.01.1864 i Grorud øvre Siljan TE.,[1] døpt 29.05.1864 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 05.10.1879 i Siljan kirke TE.,[2] død 04.02.1926 i Findal Solum TE.,[3] gravlagt 13.02.1926 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Anders Andersen og Maria Isaksdatter på Grorud Øvre.

 

Martin kom fra Grorud øvre.

 

Han giftet seg i 1889. I følge attest fra byfogden i Skien til sognepresten i Slemdal er han og konen viet på byfogdens kontor i Skien.

 

De døpte barn i Skien frem til 1890.

 

Han flyttet i 1894 til Nisterud under Bø i Gjerpen.

 

I 1898 flyttet familien til Siljan og forpaktet gården Rød av Treschow. De var bosatt der i 1900.

 

Rød u/Sølland 1900:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Martin Anders. m g b hf Gaardbruger - leilænding. Sysselsat med skogdrift i grundeierens tjeneste 1864 Slemdal herred* n s

Anne Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1865 Slemdal herred* n s

Andreas Martins. m ug b s Søn 1889 Slemdal herred* n s

Ole Martins. m ug b s Søn 1890 Slemdal herred* n s

Karl Martins. m ug b s Søn 1893 Slemdal herred* n s

Gustav Martins. m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s

Ragnvald Martins. m ug b s Søn 1896 Slemdal herred* n s

Nils Martins. m ug b s Søn 1898 Slemdal herred* n s

Klara Martinsd. k ug b d Datter 02.04.1900 Slemdal herred* n s.

 

De flyttet nok fra Rød før 1904 for da døpte de et barn i Ytre Sandsvær.

 

Han døde på Findal i Solum i 1926. Han bodde der på fattighuset og nevnes som gift. Dermed var nok ikke hans kone død da han døde.

 

 

Gift 04.06.1889 i Skien byfogdkontor.,[4] med Anne Olsdatter, født 16.04.1865 i Brekke Sandsvær BU.,[5] (datter av Ole Anundsen og Maren Isaksdatter), døpt 25.05.1865 i Sandsvær BU.5

 

Anne:

Brekke i Luksefjell hørte på den tiden til Sandsvær. Beboerne i øvre Luksefjell sognet egentlig til Hedenstad kirke i Sandsvær, men de brukte ofte Gjerpen kirke som lå mye nærmere. Ved noen anledninger er hun kalt Anne Karine, men hun er døpt Anne.

 

 

 

I.    Andreas Martinsen Rød,[6] født 21.06.1889 i Skien TE.,[7] døpt 15.09.1889 i Skien kirke TE.,7 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.[8]

 

 

 

II.   Ole Martinsen Rød,6 født 06.12.1890 i Blekebakken Skien TE.,[9] døpt 19.07.1891 i Skien TE.,9 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[10] død 06.06.1950.[11]

 

       Se Elverhøi u/Sølland i Siljan

 

 

III. Karl Martinius Martinsen Rød, født 04.01.1893 i Gjerpen TE.,[12] døpt 20.08.1893 i Skien kirke TE.,12 konfirmert 06.10.1907 i Siljan kirke TE.[13]

      

       Han utvandret til Amerika.

      

 

 

IV. Gustav Martinsen Rød, født 04.10.1894.

      

       Utvandret til Canada. Reiste 12. Mars 1914.

      

 

 

V.   Ragnvald Martinsen Rød, født 19.12.1896 på Nisterud i Gjerpen TE.,[14],14 døpt 09.04.1911 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 01.10.1911 i Siljan kirke TE.,[15] død 15.08.1967 i Opdalen Siljan TE.11  

      

       Se Aspelund u/Hogstad Nedre

 

 

 

VI. Nils Martinsen Rød, født 03.09.1898 i Rød u/Sølland Siljan TE.,[16] døpt 26.11.1911 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,[17] død 03.02.1940 i Gjerpen TE.

      

 

       Gift 19.11.1921 i Gjerpen TE.,[18] med Hilda Marie Olsdatter, født 14.01.1897 i Rønningen S, Luksefjell Gjerpen TE.,[19] (datter av Ole Torkildsen og Maren Elise Tollefsdatter), døpt 14.03.1897 i Gjerpen kirke TE.,19 død 06.11.1970 i Gjerpen TE., gravlagt 11.11.1970 i Gjerpen TE.

      

       Se Elvestad u/Sølverød

 

 

 

VII. Klara Mathilde Rød, født 02.04.1900,11 død 08.05.1975 i Siljan sykehjem Siljan TE.,11 gravlagt 14.05.1975 i Siljan kirkegård TE.

      

            

       Hun giftet seg med Hans Solberg,6 født 07.01.1892 i Saga Siljan TE.,[22] (sønn av Elias Jensen Solberg og Hella Andrea Hansdatter), døpt 28.02.1892 i Siljan kirke TE.,[23] konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,10 død 03.09.1976 i Siljan sykehjem Siljan TE.,11 gravlagt 08.09.1976 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Sørbø/Myra

      

 

 

VIII. Olaf Martinsen Rød, født 23.03.1902 i Siljan TE.[24]

      

       Utvandret til Amerika

      

 

 

IX. Ingvald Martinsen Rød, født 24.01.1904 i Ytre Sandsvær BU.

      

       Utvandret til Canada. Han reiste 5. Mai 1926.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 72.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 133.

[3]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 143.

[4]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 227.

[5]  Sandsvær ministerialbok 1857-1868. side 78.

[6]  Kirkebok for Siljan.

[7]  Skien ministerialbok 1878-1890. side 112.

[8]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 114.

[9]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 10.

[10]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 117.

[11]  Siljan kirkegård.

[12]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 50.

[13]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 119.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 8.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 88.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 10.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 91.

[18]  Gjerpen lysningsprotokoll 1919-1946. side 12.

[19]  Gjerpen ministerialbok 1896-1904. side 16.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 47.

[21]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 56.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 69.

[23]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 58.

[24]  Folketellingen 1910 .