| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |       


 

 

Bertel Knudsen f. 1751 og Ingeborg Erichsdatter f. ca 1753 sin familie

 

 

 

Bertel Knudsen, f. 1751 i Eidanger,[1] døpt 29.09.1751 i Eidanger kirke,1 konfirmert 23.10.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[2] d. 1797 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 27.01.1797 i Gjerpen.[3]

Han var sønn av Knud Laugesen og Maren Paulsdatter i Østre Porsgrunn.

 

Knud Lauesens barn navnl. Berthel                                       

Faddere: baaren af Arne Lauesens kone, Anne Nielsdatter Juul, mandfaddere: Hans Tobiasen, Michel Olsen, Peder Siversen.

 

Konfirmert som "2. Berthel Knudsen 17 aar".

 

Han giftet seg i Østre Porsgrunn i1775.

 

Østre Porsgrunn Trol. 23/4-1775.

Matros og Snidker, Berthel Knudsen Berg med p. Ingebor Erichsd.

Cav: Søren Knudsen, Svend Davidsen.

 

Østre Porsgrunn 01.06.1775:

Cop. ungkarl Berthel Knudsen med pigen Ingebor Erichsdatter.

 

Han kjøpte samme året hus i Østre Porsgrunn.

Svend Davidsen Nøglands skiøde til Bertil Knudsen paa 1 huusbygning i Østre Porsgrund paa Biørntvedts grund for summa 240 rd. (datert 29.04.1775)

 

Han lånte 190 rd. til dette kjøpet med pant i eiendommen.

11. mai 1775 Berthel Knudsens Obl. til Sognepræst Jeremias Hagerup for Capital 190 rd. med renter mod 1. priors pant udj hans eijende huus i Østre Porsgrund paa Biørntvedt gaards grund.

 

Borgerskap i Skien i 1778:

Bertel Knudsen. F . i Porsgrunn. Hadde gått i lære hos snekker i Skien, Niels Madsen Kornig.

B. som snekker og på husnæring 8/9 1778.

 

Gravlagt som "Berthel Knudssøn f. Aasebakken. 45 1/3 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

6190 - 23.1.1797 - 1794-1800 - Skifteprotokoller 10a - 347b

Skiftet sluttet 23.10.1798. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 145a og 193a

arvelater Bertel Knudsen Bergh, Østre Porsgrund, borger og snekkermester, død 'Nylig'

Arvinger og andre:

ektefelle Ingeborg Erichsdtr

sønn Arne Bertelsen 14 år

sønn Knud Bertelsen 20 år

sønn Erich Bertelsen 12 år

datter Helvig Kirstine Bertelsdtr., 10 år

lagverge Laue Knudsen, Porsgrund, barnas 'nærmeste Fødte Værge'

 

Han ble nevnt i skifte etter moren i 1804:

Bertel Knudsen død, efterlader sig a. Knud Bertelsen for.t. i England, 28 aar, b. Arne Berthelsen opholder sig i Porsgrund, 22 aar, c. Erich Bertelsen opholder sig i Næs, 20 aar, d. Helvig Bertelsdatter opholder sig i Porsgrund 18 aar".

 

 

Forlovet 23.04.1775 i Østre Porsgrunn,[4],[5] gift 01.06.1775 i Østre Porsgrunn kirke,[6] med Ingeborg Erichsdatter, f. ca 1753,[7] (datter av Erich Olsen og Birthe Larsdatter), d. 1799 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 15.11.1799 i Gjerpen.3

 

Ingeborg:

Ang. hennes foreldre så se gamlegjerpen.no (fam.7)

 

Hennes foreldre ble gift i Eidanger i 1749.

 

Trol. 1/7-1749 i Eid. Copul. 25/10-1749. 
Soldat, Erich Olsøn og Birthe Larsd. fra Porsgrund.
Hafde Officer Seddel.
Caut: Jacob Svendsøn og Rasmus Davidsøn i Porsgru

 

Ingeborg ble trolig konfirmert 25. februar 1770 i Vestre Porsgrunn som "Ingebor Erichsdatter 17 aar".

 

Vi finner søsken som faddere.

 

Hennes søster, Helvig Erichsdatter, var gift og bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Gravlagt som "Berthel Knudssøns enke Ingebor Erichsdtr. f. Aasebakken 46 1/2 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

6235 - 11.11.1799 - 1800-1807 - Skifteprotokoller 10b - 491b

Skiftet sluttet 15.12.1801. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 218b og 295b

arvelater Ingeborg Erichsdtr., Østre Porsgrund død. Foruten de nedennevnte barna hadde hun også en sønn på 15 år, men han er ikke nevnt ved navn

Arvinger og andre:

avdød ektefelle Bertel Knudsen, borger til Scheen

sønn Knud Bertelsen, 23 år 'til Søes'

sønn Arne Bertelsen 17 år

datter Helvig Kirstine Bertelsdtr*, 13 år

andre Laue Knudsen, avdødes 'nærmeste Paarøerende'

andre mor Birte Larsdtr.

 

 

 

I.    Maren Dorthea Bertelsdatter, f. 1776 i Østre Porsgrunn, døpt 03.02.1776 i Østre Porsgrunn kirke,[8] d. 1776 i Østre Porsgrunn, gravlagt 13.03.1776 på Østre Porsgrunn kirkegård.7

      

       Døbt Berthel Knudsen og Ingebor Erichsdatters barn Maren Dorthea.

       Test: Kammerjunker Søren v. Løvenskiold, Sorenskriver Lucas Norss, Nicol. B. Aall, Lars Gartner, min kone Fransischa Margrethe Hagerup, Inger Mannall.

      

       Gravlagt som "Bertel Knudsens barn Maren Dorthea 1 maaned".

 

 

 

II.   Knud Bertelsen, f. 1777 i Østre Porsgrunn, døpt 16.04.1777 i Østre Porsgrunn kirke.[9]

      

       Døbt Bertel Knudsen og Ingebor Erichsdatters barn Knud.

       Test: Enken Maren Paulsdatter, pigen Maren Nielsdatter, Micel Olsen, Søren Knudsen, Hasle Nielsen, Lars Hansen, Niels Hybert Bonsach.

      

       Han nevnes i skifte etter farmoren i 1804 "Knud Bertelsen for.t. i England".

 

 

 

III. Maren Dorthea Bertelsdatter, f. 1778 i Østre Porsgrunn, døpt 04.11.1778 i Østre Porsgrunn kirke,[10] d. 1778 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.11.1778 i Østre Porsgrunn kirkegård.9

      

       Døbt Berthel Knudsen og Ingebor Erichsdatters barn Maren Dorothea.

       Test: enken Maren Povelsdatter, pigen Ane Helvig Tollefsdatter, Johannis Jacobsen, Halvor Joensen, Niels Lund, Lars Glose.

      

       Gravlagt som "Bertel Knudsens barn Maren Dorothea 1 maaned".

 

 

 

IV. Erich Bertelsen, f. 1780 i Østre Porsgrunn, døpt 10.06.1780 i Østre Porsgrunn,[11] d. 1784 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.01.1784 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

      

       Døbt Berthel Knudsen og Ingebor Erichsdatters hiæmmedøbte barn som confirmeret, Erich.

       Test: Hasle Smeds kone Thore Ingebrichsdatter, pigenn Bolette Jørgensdatter, Søren Knudsen, Peder Colling, Laue Knudsen, Lars Glose, Lars Hansen.

      

       Gravlagt som "Berthel Knudsens søn Erich 3½ aar".

 

 

 

V.   Peter Bertelsen, f. 1781 i Østre Porsgrunn, d. 1781 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.07.1781 i Østre Porsgrunn kirkegård.[13]

      

       Gravlagt som "Berthel Knudsens hiæmmedøbte barn Peter 16 dage".

 

 

 

VI. Arne Bertelsen, f. 1783 i Østre Porsgrunn, døpt 18.04.1783 i Østre Porsgrunn kirke.[14]

      

       Døbt Berthel Knudsen og Ingebor Erichsdatters barn Arne.

       Test: Marthe Maria Siversdatter, pigen Methe Erichsdatter, Søren Knudsen, Loue Knudsen, Lars Hansen, Peder Olsen Blyberg, Ole Taraldsen, Jacob Nielsen.

      

       Han nevnes i skifte etter farmoren i 1804 "Arne Berthelsen opholder sig i Porsgrund, 22 aar".

      

       Han var i København da han ble utlagt som far til et uekte barn i 1806.

      

       Borgerbrev i Skien i 1812:

       Arne Bertelsen Berg. Innvåner av Ø. Porsgrunn. Borgersønn.

       B. som snekkermester 3/8 1812. Oppsagt 28/8 1828.

 

       Han er gift og bosatt i Østre Porsgrunn i 1815.

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.50

       Avskrift 1

       Snedker Arne Berg 31 aar

       Læredreng Peder Christensen 15 aar

       Læredreng Torjus Carlsen 16 ½ aar

       Konen Anne Kirstine 31 ½ aar

       Fosterdatter Anne Cicilie Christensdatter 9 aar

      

       Avskrift 2

       Husejer Sneker Arne Berg 32 aar

       Konen Anne Johansdatter 32 aar

       Snekerdreng Peder Christensen 16 aar

       Snekerdreng Torius Carlsen 18 aar

       Pige Helvig Bertelsdatter 28 aar

      

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Hus.50

       Arne Berg - 42 aar - Snedkermæster

       Anne Berg - 43 aar - Konen

       Abraham Larsen - 23 aar - Svend

       Friderich Tribler  - 30 aar - Svend*

       Niels Hansen - 27 aar - Svend*

       Niels Frøyland - 24 aar - Svend*

       Herman Horn - 17 aar - Dreng

       Gullich Gullichsen - 18 aar - Dreng

       Ingeborg Erichsdatter - 6 aar - Fosterdatter

       Maren Hansdatter - 21 aar - Tjenestepige.

 

 

       Forhold til Birthe Maria Larsdatter, f. 1783 i Østre Porsgrunn (datter av Lars Engelsen og Marie Rasmusdatter), døpt 02.11.1783 i Østre Porsgrunn kirke,11 konfirmert 12.04.1801 i Østre Porsgrunn kirke.[15]

      

       Birthe:

       Døbt soldat Lars Engelsen og Maria Rasmusdatters barn Birthe Maria.

       Test: Gunder Olsens kone Helene Rasmusdatter, pigen Marthe Rasmusdatter, Hans Torjusen, Friderich Olsen, Lars Danielsen.

      

       Konfirmert som "Birthe Maria Larsdatter 17 aar".

      

       Hun fikk et uekte barn i 1806, feilaktig skrevet som Rasmusdatter. Da barnet ble gravlagt i 1808 stod hun som Larsdatter og barnet fikk navnet Lars.

 

 

       Han giftet seg med Anne Kirstine Johansdatter, født ca 1783.[16]

      

       Anne:

       Ved dåpen til Maren Elisabeth, datter av bakeren Søren Jacobsen i 1816, var hun fadder som "Snedker Arne Bergs Kone Anne Kirstine Levin".

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Lars Arnesen, (sønn av Arne Bertelsen og Birthe Maria Larsdatter) født 1806 i Østre Porsgrunn, døpt 02.03.1806 i Østre Porsgrunn kirke,[17] død 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.01.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

              

               Birthe Marie Rasmusdatters uægte barn Lars. Barnets fader udlagt Arne Bertelsen i Kiøbenhavn.

               Faddere: Solve Clemmetsens kone Marthe Pedersdatter, pigen Gunild Turvildsdatter, Peder Larsen, Jacob Andersen.

              

               Gravlagt som "Birthe Maria Larsdatters uægte barn Lars Arnesen 2 aar".

 

 

      

VII. Erich Bertelsen, f. 1785 på Osebakken i Gjerpen, døpt 23.01.1785 i Gjerpen.[19]

      

       Berthel Knudsens db. Erich fra Osebachen.

       Test: Lave Knudsens kone, Mette Erichsdtr., Johannes Jacobsen, Søren Knudsen, Halvor Michelsen, Halvor Jonsen, Mathis Pedersen.

      

       Han nevnes i skifte etter farmoren i 1804 "Erich Bertelsen opholder sig i Næs".

      

       Torgrim Tollefsen var husmann på Valler i Eidanger frem til 1799. I 1801 var han husmann på Nedenæs Mørrefiær Østre på Tromøe i Østre Moeland.

       Der bodde i 1801 en Erich Bertelsen som trolig var denne karen.

      

       Torgrim  Tollefsen       Mand        29  Bægge i 1te egteskab  Huusmand med jord 

       Marthe   Johnsdtr       Hans kone   37  Bægge i 1te egteskab  

       Gunnil   Torgrimsdtr    Deres datter  2  Ugift                  

       Anders   Olsen          Logerende   19  Ugift                    Matros 

       Erik     Bærtelsen    Logerende   17  Matros.

 

       Han har giftet seg og som nevnes i Østre Porsgrunn i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Hus 62

       Maren Nielsdatter - 76 aar - Enke

       Anne Knudsdatter - 30 aar - Datteren

       Erich Berthelsen - 40 aar - Logerende Arbeider

       Maren Trulsdatter - 47 aar - Konen

       Gurine Erichsdatter - 2 aar – Datter

 

 

       Han giftet seg med Maren Trulsdatter, født ca 1778.[20]

      

 

       Barn:

 

        A.    Gurine Erichsdatter, født ca 1823.21

 

 

 

VIII. Helvig Kirstine Bertelsdatter, f. 1786 på Osebakken i Gjerpen, døpt 10.12.1786 i Gjerpen.17

      

       Berthel Knudsens pb. Helvig Kistine fra Osebachen.

       Test: Maren Nielsdtr., Mette Erichsdtr., Lave Knudsen, Anders Carlsen, Arne Thomesen, Hans Torjersen, Jacob Nielsen.

      

       Han nevnes i skifte etter farmoren i 1804 "Helvig Bertelsdatter opholder sig i Porsgrund 18 aar".

 

       Hun nevnes her i 1815.

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.50

       Avskrift 2

       Husejer Sneker Arne Berg 32 aar

       Konen Anne Johansdatter 32 aar

       Snekerdreng Peder Christensen 16 aar

       Snekerdreng Torius Carlsen 18 aar

       Pige Helvig Bertelsdatter 28 aar

      

       Østre Porsgrunn viet 05.02.1827

       Ungkarl og Brændevinsbrænder Tollef Hansen 29 aar af østre Porsgrund,

       og Pige Hedevig Berthelsdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 38 aar gammel.

       Forlovere Snedkermester Arne Berg og Kiøbmand Niels Sørensen.

 

      

       Gift 05.02.1827 i Østre Porsgrunn,[21] med Tollef Hansen, født ca 1798.

 

 

 

 

IX. Peter Bertelsen, f. 1789 på Osebakken i Gjerpen, døpt 02.08.1789 i Gjerpen,17 d. 1796 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 06.03.1796 i Gjerpen.3

      

       Berthel Knudsens db. Petter fra Osebachen.

       Test: Arne Thomesens kone, Berthe Erichsdatter, Lave Knudsen, Søren Knudsen, Halvor Michelsen, Hans Torjusen, Gunder Sivertsen.

      

       Gravlagt som "Berthel Knudssøns db. Peter f. Aasebakken 6 1/2 aar".

 

 

 

X.   Albertus Bertelsen, f. 1792 på Osebakken i Gjerpen, døpt 20.06.1792 i Gjerpen,17 d. 1793 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 02.06.1793 i Gjerpen.3

      

        + Berthel Knudssøns db. Albertus fra Aasebakken.

       Test: Halvor Michelssøns k., Anne Maria Lavesdtr., Wilhelm Weidenauer, Arne Thomæsøn, Laers Glose.

      

       Gravlagt som "Berthel Knudssøns db. Albertus f. Aasebakken 11 1/2 mnd.".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 28-29.

[3]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 60-61.

[5]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 62-63.

[7]  Alder ved konfirmasjonen.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 64-65.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 78-79.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 88-89.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 106-107.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 92-93.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 102-103.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 297.

[16]  1815 tellingen.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 274-275.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 318-319.

[19]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[20]  1825 tellingen.

[21]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.