| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

 

 

Lauge Arnesen f. 1681 og Kirsten Knudsdatter f. ca 1679 sin familie

 

 

 

Lauge Arnesen, født 1681 i Porsgrunn,[1] døpt 04.09.1681 i Gjerpen kirke,[2] død 1747 i Porsgrund,[3] gravlagt 09.12.1747 på Eidanger kirkegård.3

 

Arne Ouesens søn ved Porsgrund, Oue

 

Han var sønn av Arne Laugensen/Ouesen som nevnes på Østre Borge i 1685 og som døde på Osebakken i 1688, 41 år gammel.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Lauge Arnesen Flam 40 aar", født i Porgsrund gift og bosatt paa Aasebachen, innrullert 6. mai 1704.

 

Han giftet seg i 1705.

 

Den 2. Junio 1705 Trolofved her i Eidanger

Lauge Arvessøn og Kirsten Knudsd.

 

Han nevnes i 1712 blant sjøfolk i Porsgrunn som "Lars Arnesen Flom". Han betalte 3 Rd.3 ort 6 sk i krigskatt.

 

Ulrich Knudsen lod lyse Seig. Niels Justesens kiøbebref dets huus under Jonholt eyende ved stranden paa Aasebache liggende, som hand for gield bekomet efter Lauge Arnesen (datert 09.11.1713)

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Lave Arnesen Flam 40 aar", født paa Aasebachen, gift og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

 

Finner familien under Østre Porsgrunn i Sjeleregisterert for Eidanger 1725:

Lauge Arnesøn gl. 47 aar, Matros, gift med Kirsten Knudsdatter gl. 46 aar, haver 2de Sønne, Arne Laugesen gl. 18 aar inroulered, Knud Laugesen gl. 15 aar og tiener hos Hr. Cancellie Raad Leopoldus og 1 datter Maren Laugesdatter gl. 4 aar.

 

Han bodde på Osebakken da sønnen Christen døde i 1720. Han var fadder til Olle Eskelsen Tambor og søsteren Martha Arnesdatter fra Osebachens datter Martha som ble døpt i Eidanger 02.05.1723. Det var også hans søster Anne. Søsteren Marthe var også fadder for Lauges sønn i 1719. 

 

Olle Eskelsen Tambor og Martha Arnesdatter fra Osebachen - Martha 
Faddere: baaren af Anna Arnesdatter, Inger Hansdatter, mandfaddere: Lave Arnesen, Jacob Svendsen. 

 

Han gravlegges som "Lauge Arnesøn i Porsgrund 77 aar".

 

Han nevnes som død i skifte etter sin søster Anne i 1757.

 

Skifte 12. juli 1757 på Vestsida, Porsgrunn: Enka Anna Arnesdatter død, hennes arvinger: Broren Lauge Arnesen død og i ekteskap med Kirsti

Knudsdatter etterlatt to barn: Arne Laugesen gift med Jøral Giertsdatter og Knud Laugesen gift med Maren Paulsdatter, søstra Martha Arnesdatter

død og i ekteskap med Ole Eskildsen etterlatt 2 barn: Birthe Olsdatter gift med Abraham Jacobsen i Skien og Martha Olsdatter 31 år og ugift,

søstra Kari Arnesdatter enke har vært gift med Truels Krabbe i Skien. Formynder for Marthe Olsdatter: slektningen Ole Larsen i Porsgrunn.

(Skiftet holdt i Torgius Jensens hus, hvor hun døde.)

 

Søsteren Marthe Arnesdatter f. 1684 i Porsgrunn og døpt i Gjerpen giftet seg i Gjerpen 15.06.1720 med Ole Eskildsen. (Deres datter Martha Olsdatter ble født på Osebakken i 1723 og døpt i Eidanger)

Søsteren Anne Arnesdatter f. 1690 i Porsgrunn og døpt i Gjerpen giftet seg i Solum 06.03.1721 med Peder Jensen. De fikk et barn som døde. (Se skifte etter Anne over her)

Søsteren Karen Arnesdatter f. 1693 i Porsgrunn og døpt i Gjerpen giftet seg i Skien 10.07.1727 med Truls Johannesen Krabbe. De fikk barn i Skien og døde begge der.

 

 

Gift 1705,[4] med Kirsten Knudsdatter, f. ca 1679,[5] d. 1762 i Porsgrund,[6] gravlagt 12.09.1762 i Eidanger.5

 

Kirsten:

Gravlagt som "Lauge Arnesens enke, Kisti Knudsd. 87 aar".

 

 

 

I.    Arne Laugesen, f. ca 1707,4 d. 1763 i Porsgrund,5 gravlagt 04.05.1763 i Eidanger.5

      

 

       Gift 22.09.1736 i Eidanger kirke,3 med Giørel Gjertsdatter, f. ca 1708,4 (datter av Gjert og Martha Gundersdatter), d. 1767 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.05.1767 på Østre Porsgrunn kirkegård.[7]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

II.   Knud Laugesen, f. ca 1710,4 d. 1772 i Østre Porsgrunn, gravlagt 03.12.1772 på Østre Porsgrunn kirke.[8]

      

      

       (1) Gift 03.09.1735 i Eidanger kirke,3 med Kirsten Knudsdatter, f. ca 1708,1 d. 1740 i Eidanger,2 gravlagt 03.03.1740 på Eidanger kirkegård.2

      

      

       (2) Gift 14.11.1741 i Eidanger kirke,3 med Maren Paulsdatter, f. ca 1719,1 d. 1804 i Østre Porsgrunn, gravlagt 03.10.1804 på Østre Porsgrunn kirkegård.[9]

      

       Se Østre Porsgrun 1762

 

 

      

III. Åste Laugesdatter, f. 1713 i Eidanger,[10] døpt 02.07.1713 i Eidanger kirke,9 d. 1725 i Eidanger,[11] gravlagt 18.03.1725 på Eidanger kirkegård.10

      

       Lauge Arnesen og Kirsten Knudsdatter - Aastad

       Faddere: baaren af Mr. Boumanns hustru Else Sørensdatter, assist: Maren Wiggers, mandfaddere: Conrolleur Uldrik Rohde, Job Christensen.

      

       Hun gravlegges som "Lave Arnesøns pigebarn Aaste Lavesdatter betaler jorden".

 

 

 

IV. Christen Laugesen, f. 1719 på Osebakken i Eidanger,[12] døpt 15.03.1719 i Eidanger kirke,11 d. 1719 på Osebakken i Eidanger,[13] gravlagt 02.04.1719 på Eidanger kirkegård.12

      

       Lauge Arnesen og Kirsten Knudsdatter fra Oosebachen, hjemmedøbt - Christen

       Faddere: baaren af Anne Jensdatter, assist: Marthe Arnesdatter, mandfaddere: Solfve Andersen, Jacob Nielsen fra Oosebachen.

 

       Han gravlegges som "Lave Arnesøns og Kirsten Knudsdatter fra Osebachens lille søn Christen 16 dager".

      

 

 

V.   Margrethe Laugesen, f. 1719 på Osebakken i Eidanger,12 d. 1719 på Osebakken i Eidanger,12 gravlagt 19.03.1719 på Eidanger kirkegård.12

      

       Hun gravlegges som "Lave Arnesøns og Kirsten Knudsdatters fra Osebachens lille datter Margrethe, hiemmedøbt 1 dag 7 timer".

      

 

 

VI. Christen Laugesen, f. 1720 på Osebakken i Eidanger,[14] døpt 23.06.1720 i Eidanger kirke,13 d. 1720 på Osebakken i Eidanger,10 gravlagt 20.09.1720 på Eidanger kirkegård.10

      

       Lave Arnesen og Kirsten Knudsdatter fra Osebachen - Christen

       Faddere: baaren af Madamme Wiischers og Madmeselle Karen Jensdatter, Daniel Christensen Arveschoug, Hendrich Rolfsen Osebachen.

      

       Gravlagt som "Lave Arnesøn fra Osebachens lille søn Christen 13 uger 1 dag".

 

 

 

VII. Maren Laugesdatter, f. 1721 på Osebakken i Eidanger,4,13 døpt 12.10.1721 i Eidanger kirke,13 d. 1741 i Porsgrunn,2 gravlagt 12.11.1741 på Eidanger kirkegård.2

      

       Lave Arnesen og Kirsten Knudtsdatter fra Osebachen - Maren

       Faddere: baaren af Maren Knudsdatter, Anna Søfrensdatter, mandfaddere: Hans Bendtsen Ødevald, Jørgen Andersen.

      

       Gravlagt som "Maren Laugesdatter fra Porsgrund 20 aar 4 uger".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 22-23.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 46-47.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 4.

[11]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 21.

[13]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.