| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Søren Knudsen f. 1749 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Magnild Christensdatter f. 1754 og Maren Nilsdatter f. ca 1753)

 

 

 

Søren Knudsen, f. 1749 i Eidanger,[1] døpt 16.11.1749 i Eidanger kirke,1 d. 1810 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.07.1810 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

Han var sønn av Knud Laugesen og Maren Paulsdatter i Østre Porsgrunn.

 

Knud Laugesen og Maren Povelsdatters søn Søfren                         

Faddere: baaren af Ole Andersens kone Giertrud Nielsdatter, Hans Bøyesens Datter Rebecha, mandfaddere: Jørgen Godtfridsen, Søfren Povelsen, Ellert Søfrensen.

 

Konfirmert 8. mars 1767 i Vestre Porsgrunn.

 

Han giftet seg i 1778.

 

Østre Porsgrunn 23.08.1778:

Cop. enkemand Søren Knudsen med pigen Maren Nielsdatter.

 

Cop. 23/8-1778 hiemme i Huuset.

Enkem. Søren Knudsen med p. Maren Nielsd.

Cav: Lars Valler, Lars Hansen.

 

F. C. Knudsen:

Storgaden 123.

L.matr.no. 33. Jørgen Aalls - Dina Berghs gaard

I 1778 er brandtaksten 800 Rdl. 1793 kjøber Jørgen Aall eiendommen. Samtidig kjøber han Søren Knudsens eiendom, som maa antages at have ligget paa vestsiden mod Kirkebakken. Denne eiendom eiedes til 1770 af Knud Lauvesen, da den overtoges af sønnen, Søren Knudsen, som altsaa i 1793 solgte den til Jørgen Aall.

 

Nevnt blant tinglysninger:

Søren Knudsens skiøde til hr. Jørgen Aall paa i kiøn? og et Enge Støche under Biørntvedt grd. mot betalt 350 rd. (datert 12.06.1795)

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 42

Søren Knudsen – Huusejer – 52 aar - I 2det ægteskab - Tømmerhugger

Maren Nielsdtr - Hans kone – 48 aar - Givt 1ste gang

Niels Sørensen - Deres børn - 21 aarUgivt - Ved et contoir

Knud - Deres børn – 14 aar

Claus - Deres børn - 6 aar

Anne - Kirstine - Deres børn - 7 aar

 

Søren nevnes i 1801 som tømmerhugger. Nevnes i skifte etter moren i 1804 "Søren Knudsen myndig, boende i Porsgrund".

 

Gravlagt som "Søren Knudsen 61 aar".         

 

 

(1) Gift 28.03.1773 i Gjerpen,[3] med Magnild Christensdatter, f. 1754 i Østre Borge i Gjerpen (datter av Christen Brynildsen og Inger Isaksdatter), døpt 27.01.1754 i Gjerpen,[4] d. 1775 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.03.1775 i Østre Porsgrunn kirke.[5]

 

Magnild:

Christen Borges pb. Magnil

Faddere: Solve Isachsens kone, Karen Olsdtr., Gunder Borge, Hans Rolfsen, Peder Olsen.

 

Hun døde i barselseng og ble gravlagt med sitt 14. dager gammle døde barn.

 

Gravlagt som "Søren Knudsens kone Magnille Christensdatter 22 aar".

 

 

(2) Gift 23.08.1778 i Østre Porsgrunn kirke,[6],[7] med Maren Nilsdatter, f. ca 1753,[8] (datter av Nils Smith Jacobsen og Anne Kirstine Carlsdatter), død 22.12.1825 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.12.1825 i Østre Porsgrunn.[9]

 

Maren:

Hun nevnes i skifte etter sin far i Skien i 1795:

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

6114 - 1.8.1794 - 1794-1800 - Skifteprotokoller 10a - 75b

Skiftet sluttet 01.06.1795. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 88b, 90b, 107a ff, 109a

arvelater Niels Jacobsen Senj: Fahr Tangen bel: ved Blegb. borger og snekkermester død

Arvinger og andre:

ektefelle Anne Kirstine Carlsdtr hun døde i løpet av skiftebehandlingen, før 12.09.1794, og hennes bo ble derfor en del av dette skiftet

datter Kirsten Nielsdtr 44 år ugift

datter Karen Malene Nielsdtr 40 år

svigersønn John Johansen gift i løpet av skiftebehandlingen, før 20.04.1795, med stervbodatteren og enken Birthe Nielsdtr

andre svigersønn Søren Knudsen Porsgd: g.m. Maren Nielsdtr

datter Maren Nielsdtr Porsgd: 42 år g.m. Søren Knudsen

datter Birthe Nielsdtr Scheen enke etter Claus Tollefsen. hun ble gift igjen i løpet av skiftebehandlingen, før 20.04.1795, med John Johansen

sønn Jacob Nielsen Scheen myndig

sønn Carl Nielsen Scheen myndig

andre søster Ellen Maria Jacobsdtr enke

andre svigersønn Claus Tollefsen Scheen død vært g.m. Birthe Nielsdtr.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.117

Avskrift 1

Søren Knudsens enke 60 aar

Datter Anne Kirstine Sørensdatter 20 aar

Fosterdatter Maren Ingebretsdatter 7 aar

 

Avskrift 2

Husejer Søren Knudsens enke 64 aar

Matros Clas Sørensen 20 aar

Datter Anne Kirstine Sørensdatter 22 aar

Foster Barn Maren Ingebretsdatter 8 aar

 

Østre Porsgrunn 1825

Hus 62

Maren Nielsdatter - 76 aar - Enke

Anne Knudsdatter - 30 aar - Datteren

Erich Berthelsen - 40 aar - Logerende Arbeider

Maren Trulsdatter - 47 aar - Konen

Gurine Erichsdatter - 2 aar - Datter

 

Gravlagt som "Maren Nielsdatter, enke efter Oldermand Søren Knudsen i østre Porsgrund, 77 aar".

 

 

 

I.    Knud Sørensen, (sønn av Søren Knudsen og Magnild Christensdatter) f. 1775 i Østre Porsgrunn, døpt 15.03.1775 i Østre Porsgrunn,5 d. 1775 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.03.1775 på Østre Porsgrunn kirkegård.5

      

       Confirmered Søren Knudsen og Magnille Christensdatters hiæmmedøbte barn Knud.

       Test: Christen Christophersen, Brynild Christensen, Berthel Knudsen, Laue Knudsens kone Ane Carine Hansdatter, pigen Ingebor Erichsdatter.

      

       Gravlagt som "Søren Knudsen og Magnille Christensdatters søn Knud 14 dage" sammen med sin mor.

 

 

 

II.   Magnus Sørensen, (sønn av Søren Knudsen og Maren Nilsdatter) f. 1778 i Østre Porsgrunn, døpt 09.10.1778 i Østre Porsgrunn kirke,[10] d. 1778 i Østre Porsgrunn, gravlagt 18.10.1778 på Østre Porsgrunn kirkegård.10

      

       Døbt Søren Knudsen og Maren Nielsdatters barn Magnus.

       Test: Birthe Pedersdatter, Ane Maria Hansdatter, Christen Brynildsen Borge, Niels Jacobsen Snidker af Scheen, Lars Glose.

      

       Gravlagt som "Søren Knudsen barn Magnus 14 dage".

 

 

 

III. Nils Smidt Sørensen, (sønn av Søren Knudsen og Maren Nilsdatter) f. 1780 i Østre Porsgrunn, døpt 13.02.1780 i Østre Porsgrunn kirke,[11] konfirmert 03.04.1796 i Østre Porsgrunn kirke,[12] død 09.04.1838 i Østre Porsgrunn,[13] gravlagt 17.04.1838 i Østre Porsgrunn.[14]

      

       Døbt Søren Knudsen og Maren Nielsdatters barn Niels Smidt.

       Test: Ane Kirstine Larsdatter af Scheen, pigen Kirsten Nielsdatter, Laue Knudsen, Berthel Knudsen, Lars Hansen, Isaach Christensen.

      

       Konfirmert som "Conf. 1. Niels Sørensen".

      

      

       (1) Gift 27.07.1804 i Østre Porsgrunn kirke,7 med Anne Marie Ingebretsdatter, f. 1776 på Sanni i Gjerpen (datter av Ingebret Vetlesen og Marthe Christiansdatter), døpt 22.09.1776 i Gjerpen,3 konfirmert 01.05.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[15] d. 14.11.1818 i Østre Porsgrunn.9

      

        

       (2) Gift 10.09.1819 i Østre Porsgrunn,9 med Edel Margrethe Manal, f. 1790 i Østre Porsgrunn (datter av Gaven Wright Mannal og Severine Constance Nilsen Mandel), døpt 18.07.1790 i Østre Porsgrunn kirke,[16] d. 21.03.1872 i Kristiania.9

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

IV. Magnild Sørensdatter, (datter av Søren Knudsen og Maren Nilsdatter) f. 1781 i Østre Porsgrunn, døpt 17.12.1781 i Østre Porsgrunn kirke,[17] konfirmert 01.10.1797 i Østre Porsgrunn kirke,[18] d. 30.06.1855 i Østre Porsgrunn.[19],9

      

       Døbt Søren Knudsen og Maren Nielsdatters barn Magnille.

       Test: Ane Carine Hansdatter, pigen Ingebor Erichsdatter, Thomas Jørgensen, Lars Waller, Lars Hansen, Peder Olsen Blyeberg.

      

       Konfirmert som "Magnild Sørensdatter 15 aar".

 

       Hun giftet seg i 1806.

 

       Porsgrunn (forlovelser/vielser 1764-1814) 03.10.1806 ØP:

       Ungkarl og Styrmand Ole Fredrichsen Moe og Magnild Sørensdatter.

       Forlovere Niels Sørensen og Ole Jørgensen Hill.

 

 

       Gift 03.10.1806 i Østre Porsgrunn kirke,7 med Ole Fredriksen Moe, f. 1783 i Østre Porsgrunn (sønn av Fredrik Olsen Moe og Inger Christensdatter), døpt 14.09.1783 i Østre Porsgrunn kirke,[20] konfirmert 06.10.1799 i Østre Porsgrunn kirke,[21] d. 1864.17

      

       Ole:

       Døbt Friderich Olsen Moe og Inger Christensdatters barn Ole.

       Test: Aslach Olsens kone Ingebor Christensdatter, pigen Inger Christensdatter, Gunder Jacobsen, Sivert Hansen, Mathias Pedersen Schrøder?, Povel Halvorsen.

      

       Konfirmert som "fra ØP 1. Ole Friderichsen Moe 16 aar".

      

       F.C. Knudsen:

       Storgaden 142, L.matr.no. 21. Delikatesseforretningens gaard

       I 1835 fik hans søn, Ole Fredriksen Moe, huset ved auktionsskjøde.

 

       Barn: 

 

      Se under hans foreldre

 

 

      

V.   Maren Kirstine Sørensdatter, (datter av Søren Knudsen og Maren Nilsdatter) f. 1784 i Østre Porsgrunn,8 døpt 11.01.1784 i Østre Porsgrunn kirke,[22] d. 1785 i Østre Porsgrunn, gravlagt 17.07.1785 på Østre Porsgrunn kirkegård.[23]

      

       Døbt Søren Knudsen og Maren Nielsdatters barn Maren Kirstine.

       Test: pigen Kirsten Nielsdatter, pigen Malene Nielsdatter, Loue Knudsen, Berthel Knudsen, Lars Hansen, Mathias Pedersen Schrøder, Isaach Christensen Borge.

      

       Gravlagt som "Søren Knudsens barn Maren 1½ aar".

 

 

 

VI. Knud Sørensen, (sønn av Søren Knudsen og Maren Nilsdatter) f. 1786 i Østre Porsgrunn, døpt 14.05.1786 i Østre Porsgrunn kirke,[24] d. 1859.9

      

       Døbt Søren Knudsen og Maren Nielsdatters barn Knud.

       Test: Halvor Michelsens kone Marthe Maria Siversdatter, pigen Guri Larsdatter, Berthel Knudsen, Laue Knudsen, Thomas Jørgensen, Ole Christensen Borge.

 

       Han giftet seg i 1814.

      

       Cop. 9/6-1814. V. P.

       Uk. og Sømand, Knud Sørensen og p. Karen Frederica Bøyesen.

       Cav: Bøye Larsen, Niels Sørensen.

 

      

       Gift 09.06.1814 i Vestre Porsgrunn kirke,7 med Karen Friderica Bojesen, f. 1790 i Østre Porsgrunn (datter av Boje Petter Larsen og Johanne Jensdatter), døpt 12.09.1790 i Østre Porsgrunn kirke,14 d. 1872 i Skien.9

      

       Karen:

       Døbt Boye Larsen og Johanne Jensdatters barn Karen Friderica.

       Test: Niels Tolvsens kone Inger Jonsdatter Sommer, pigen Ane Maria Nielsdatter, Lars Lorentzen Ole Johannisen, Niels Jensen, Jon Omhald.

 

 

       Barn før 1828:

 

 

        A.    Johanne Knudsdatter, født ca 1814, konfirmert 07.10.1829 i Porsgrunn.[25]

              

               Konfirmert som " 2. Johanne Knudsdatter Sørensen, 15½ aar, født vestre Porsgrund, foreldre Matros Knud Sørensen og hustru Karen Frederike Bojesen".

              

 

 

        B.    Bøyerine Laurine Knudsdatter, født 19.06.1816 i Vestre Porsgrunn, døpt 05.08.1816 i Vestre Porsgrunn,26 konfirmert 02.10.1831 i Porsgrunn.27

              

               Født 19.06.1816 – hjemmedøpt 23.06.1816 – bekreftet i kirken 05.08.1816: Bøyenine Laurine – Styrmand Knud Sørensen og Kone Karen Frederikke Bøyesen i vestre Porsgrund, faddere: Almuelærer Christoffer Levordsens Kone Maren Sophie Bøyesen, Pige Anne Larsdatter, hiin fra Skien, denne fra østre Pgd., Snedker Arne Berg, Skibscapitain Ole Rejersen, Matros Claus Sørensen, alle fra østre, Fuldmegtig Jacob Nyegaard, Skipper Petter Bøyesen fra vestre Porsgund

              

               Konfirmert som "12. Bøynine Laurine Sørensen, døbt 25.01.1816, fødested vestre Porsgrund, foreldre Matros Knud Sørensen og hustru Karen Frederike Bøyesen".

              

 

 

        C.    Søren Knudsen, født 03.09.1827 i Vestre Porsgrunn, døpt 23.09.1827 i Vestre Porsgrunn.26

              

               Født 03.09.1827 – hjemmedøpt 10.09.1827 – bekreftet i kirken 23.09.1827: Søren Knudsen – Matros Knud Sørensen og Hustrue Karen Frederike Sørensdatter fra vestre Porsgr., faddere: Lods Ole Moe’s Kone Magnild Sørensen, Pige Else Jørgensen, Kiøbmand Niels Sørensen, Snedker Hans Skanke, Tobakspinder Mathias Torstensen, Alle fra østre Porsgrund undtagen snedker H Skanke der er hiemme i vestre Porsgrund.

 

 

      

VII. Lauge Sørensen, (sønn av Søren Knudsen og Maren Nilsdatter) f. 1789 i Østre Porsgrunn, døpt 21.06.1789 i Østre Porsgrunn kirke,[26] d. 1789 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.09.1789 på Østre Porsgrunn kirkegård.[27]

      

       Døbt Søren Knudsen og Maren Nielsdatters barn Laue.

       Test: Thomas Jørgensens kone Marthe Larsdatter, Maria Dorthe Weidenauer, Bertel Knudsen, Halvor Michelsen, Halvor Joensen, Peder Olsen Blyeberg.

      

       Gravlagt som "Søren Knudsens søn Laue 10 uger".

 

 

 

VIII. Kirsten Kirstine Sørensdatter, (datter av Søren Knudsen og Maren Nilsdatter) f. 1790 i Østre Porsgrunn, døpt 23.06.1790 i Østre Porsgrunn kirke,14 d. 1791 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.10.1791 på Østre Porsgrunn kirkegård.[28]

      

       Døbt Søren Knudsen og Maren Nielsdatters barn Kirsten Kirstine.

       Test: Laue Knudsens kone Ane Carine Hansdatter, pigen Gulbor Knudsdatter, Berthel Knudsen, Halvor Michelsen, Halvor Johannisen, Ole Brynilsen.

      

       Gravlagt som "Søren Knudsens barn Kirsten 1 aar".

 

 

 

IX. Anne Kirstine Sørensdatter, (datter av Søren Knudsen og Maren Nilsdatter) født 1792 i Østre Porsgrunn, døpt 23.10.1792 i Østre Porsgrunn kirke,[29] konfirmert 05.04.1807 i Østre Porsgrunn kirke,[30] død 29.12.1839 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.01.1840 i Østre Porsgrunn.

      

       Døbt Søren Knudsen og Maren Nielsdatters barn Ane Kirstine.

       Test: pigen Kirsten Nielsdatter, pigen Ane Maria Ingebrichsdatter, Berthel Knudsen, Laue Knudsen, Thomas Jørgensen, Peder Colling, Halvor Johannisen.

      

       Konfirmert som "Anne Kirstine Sørensdatter 15".

      

       Hun bodde med moren i 1815 og 1825.

      

       Østre Porsgrunn viet 28.03.1826:

       Tobakspindermester Mathias Elias Torstensen 22 aar af østre Porsgrund,

       og Pige Anne Kirstine Sørensdatter 33 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund.

       Forlovere Snedkermester Arne Berg og Lods Ole Moe.

      

       De døpte et barn bosatt i Skien. Se gamleskien.no

      

       Gravlagt som "Enke Anne Kirstine Tostensen?, 51 aar, østre Porsgrund".

      

       Gift 28.03.1826 i Østre Porsgrunn,[31] med Mathias Elias Torstensen, født 1804.

      

       Mathias:

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 102

       Ole Meen - 54 aar - Hugger

       Maren Helvig Nilsdatter - 53 aar - Konen

       Ane Turine Thorsdatter - 14 aar - Tjenestepige

       Mathias Elias Torstensen - 21 aar - Logerende Tobaksspinder Mæster.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Theodor Severin Mathiasen, født 24.12.1833 i Skien, døpt 08.05.1833 i Skien.[32]

              

               Faddere var madm. Kirkegaard, pigen jfr. Christensen, Mathis frogner, Thomas Amundsen, skrædder Hans Nielsen.

              

               Ifølge gamleskien.no:

               Han melder i 1849 at han i ca 1839 flyttet til Porsgrunn.

 

 

      

X.   Claus Sørensen, (sønn av Søren Knudsen og Maren Nilsdatter) f. 1795 i Østre Porsgrunn, døpt 13.12.1795 i Østre Porsgrunn kirke,[33] konfirmert 19.04.1812 i Østre Porsgrunn kirke.[34]

      

       Døbt S. Knudsen og Maren Nielsdatters barn Claus

       Fadd: Laue Knudsens kone Anne Kariane Hansdatter, pigen Magrete Ingebrectsdatter, Halvor Michelsen, Thomas Jørgensen, Ole Borge, Lars Jørgensen.

      

       Konfirmert som "Claus Sørensen- døpt i Østre kirke 4. søndag i advent 1795".

 

       Han nevnes med sin mor i 1815.

 

      Østre Porsgrunn 1815

       Avskrift 2

      Husejer Søren Knudsens enke 64 aar

       Matros Clas Sørensen 20 aar

       Datter Anne Kirstine Sørensdatter 22 aar

       Foster Barn Maren Ingebretsdatter 8 aar

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 143.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 320-321.

[3]  Solumslekt, Solumslekt.

[4]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 60-61.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 76-77.

[7]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  1801 tellingen.

[9]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 78-79.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 86-87.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 208-209.

[13]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[14]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 186.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 164-165.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 158-159.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 265.

[19]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 297.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 106-107.

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 116-117.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 122-123.

[25]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 122.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 150-151.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 152-153.

[28]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 168-169.

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 180-181.

[30]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 298-299.

[31]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[32]  gamleskien.no.

[33]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 206-207.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 302-303.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 270-271.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 282-283.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 294-295.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 230-231.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 280-281.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 272-273.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 288-289.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 224-225.