| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

 

Andreas Jensen Bryde f. 1728 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Margrethe Uldrichsdatter f. ca 1712 og 2. gang med Anne Elisabeth Jobsdatter Arveshoug f. 1739)

 

 

 

Andreas Jensen Bryde, f. 1728,[1] d. 1793 i Kongsberg, gravlagt 02.03.1793 i Kongsberg.1

 

Det skal være overveiende sannsynlig at han ble født i Trinitatis menighet i København.

 

Andreas var kleinsmed i Kongsberg og en stor bidragsyter av smedarbeider til den nye kirken i byen 1771.

 

I Designation over byens Borgere 1760 er han oppgitt som "Smed i Byen Andr. Bryde".

 

Han giftet seg 1. gang i Eidanger i 1759.

 

Trol. 15/2-1759 i Eid. Copul. 15/5-1759.

Smedsvend Andreas Jensen og Enken Anne Margrethe Uldrichsd.

Caut: Hans Bojesen og Knud Laugesen.

Havde Forsikring om Skifte brev.

 

Han giftet seg 2. gang i Kongsberg i 1766. Hans kone kom også da fra Eidanger.

 

Viet i Kongsberg 16.03.1766:

Mester-smed Anders Jensen Bryde enkemand

og Anna Elisabeth Jobsd. Arveschoug pige

(viet i hjemmet uten forutgående trolovelse

 

Gravlagt som "Mester-smed Andreas Jensen Bryde gift mand 65 aar, betalt alle kl."

 

Skifteprotokoll 12 - 1780-1794 - Side:558b

Løpenummer:9512

Skiftet sluttet 31.07.1794

Andreas Bryde - arvelater - kleinsmed paa Dyhremyhr Grund                    

Anne Elisabeth Jobsdtr Arveschaus - ektefelle - arving                                

Job Andreasen Bryde - sønn - 25 år  

Anne Dothea Andreasdtr Bryde - datter - tjenende hos Frantz Peckel Kiøbenhavn - 26 år 

Ole Adamsen Bang - lagverge - bergmann   

 

 

(1) Gift 15.05.1759 i Eidanger kirke,[2] med Anne Margrethe Uldrichsdatter, f. ca 1712,[3] (datter av Uldrich Knudsen og Anne Jensdatter), d. 1766 i Kongsberg, gravlagt 15.03.1766 i Kongsberg.1

 

Anne:

Hun var 1. gang gift med Hans Nilsen Østre Porsgrunn.

 

Gravlagt i Kongsberg som "Mester-smed Anders Jensen Brydis hustrue Anne Margrethe Uldrichsdatter fra Porsgrund 53 1/2 aar".

 

 

(2) Gift 16.05.1766 i Kongsberg,[4],1 med Anne Elisabeth Jobsdatter Arveshoug, f. 1739 i Eidanger,4 (datter av Job Christensen Arveschoug og Anne Cathrine Marthinisdatter Bloch), døpt 16.05.1739 i Eidanger kirke.4,[5]

 

Anne:

Job Christensen og Anne Chatrine Bloch - Anne Elisabeth

Faddere: baaren af Tolderens kiæriste Antonethe Smith, Jomfrue Karen Bovman, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Controleur Biener, Mons. Proph.

 

Hun ble nevnt i skifte etter Peder Andersen Baar ifølge Skien skifteregister, avsluttet 1791:

morshalvsøster Anne Elisabeth Jobsdtr Arveschoug Kongsberg g.m. Andreas Bryde (Smed). Datter av Job Christensen Arveschoug og Anne Catrine Bloch, døpt 16.05.1739 i Eidanger kirke

 

Hun levde fortsatt på Kongsberg i 1802, da hun ble oppgitt som fadder i barnedåp.

 

 

Barn:

 

I.          Job Andreasen Bryde, (sønn av Andreas Jensen Bryde og Anne Elisabeth Jobsdatter Arveshoug) født ca 1769.[6]

    

 

II.   Anne Dothea Andreasdatter Bryde, (datter av Andreas Jensen Bryde og Anne Elisabeth Jobsdatter Arveshoug) født ca 1768.6

 

 

 

 

 

 [1]  Informasjon gitt av Bjørn Bryde.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Skifte etter Peder Andersen Baar, avsluttet 1791.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 53.

[6]  Skifte etter faren.