| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Lars Hansen f. omkring 1650 og Ragnild Villumsdatter f. ca 1649 sin familie

 

 

 

Lars Hansen, f. omkring 1650,[1] d. ca 1701 i Brevik.

Hans var sønn av Hans Andersen og Birthe Friis.

 

Han må ha hatt familietilknytning til Trondheim da boet etter han, ifølge skifte, hadde til gode arv etter Vincens Friis i Trondheim.

 

Han hadde en bror Nils Hansen Hafsund i Porsgrunn.

 

 

1701 21/1    Protokoll 2 s. 181b

Laurids Hansen +   e. Ragnild Villumsdtr.

Brevik

            Barn:

            1.  Hans Laursen, myndig

            2.  Abraham Laursen, umyndig

            3.  Jacob Laursen, umyndig

            4.  Michel Laursen, umyndig

            5.  Laurs Laursen, umyndig

            6.  Niels Laursen, umyndig

            7.  Maren Laursdtr. g.m. Niels Jensen

            Avdødes bror var Niels Hansen

Brt. 178 - 3 - 10

Nt. 69 - 2 - 0

Hvori medregnet hus og gård i Brevik, "i Bugten".  Takst 150 rd.

Avdøde hadde arvet sin mor Birte Hafsund

Dessuten hadde boet noe tilgode på en arv i Tronhjem etter Vincens

Friis.

 

 

Han giftet seg med Ragnild Villumsdatter, f. ca 1649,[2] d. 1736 i Brevik, gravlagt 07.09.1736 på Brevik kirkegård.[3]

 

Ragnild:

Hun som nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701:
65.
Sl. Lauritz Hanssøns Enche
Skatt rdl 0-1-0

 

Jeg finner henne under Brevik i sjeleregisteret i Eidanger i 1725:

Ragnild Sal: Lars Hansøns gl. 76 aar, har en Søn Niels Larsøn gl. 27 aar enroullered, og 2de Sønner udj Kiøbenhafen udj aars tieniste, og En same Søn hos sig Lars Hansøn gl. 12 aar.

Engebret Pedersøn gl. 42 aar, Er Enchemand og har tient for Matros, har en datter, Anne Engebretsdatter gl. 10 aar, er hos ham, en Pige tilhuuse, Marte Larsdatter gl. 41 aar.

 

Gravlagt som "Sl. Lars Hansens Enke i Bugt. 87 aar gl.".

 

 

 

 

I.    Hans Larsen, f. ca 1674,2 d. 1713 i Brevik, gravlagt 07.05.1713 på Brevik kirkegård.[4]

      

       Han nevnes i skifte etter faren i 1701.

 

      

       Gift 1703,[5] med Mette Larsdatter, f. ca 1679,2 (datter av Lars Olsen og Anne Madsdatter), d. 1717 i Brevik, gravlagt 19.10.1717 på Brevik kirkegård.4

      

       Se Brevik 1701

 

 

      

II.   Maren Larsdatter, f. omkring 1675.1

      

       Hun nevnes i skifte etter faren i 1701.

 

      

       Gift 02.02.1700 i Eidanger kirke,5 med Nils Jensen, f. omkring 1670.1

      

       Se Røra i Eidanger

 

 

      

III. Abraham Larsen, f. omkring 1680.1

      

       Han nevnes i skifte etter faren i 1701.

 

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Abraham Laursen Hafsund", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

 

 

IV.   Jacob Larsen, f. omkring 1680.1

      

       Han nevnes i skifte etter faren i 1701.

 

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Jacob Laurßen Hofsund", 25 aar, født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704?

 

 

 

V. Michel Larsen, f. ca 1689,[10] d. 1743 i Brevik, gravlagt 19.05.1743 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Han nevnes i skifte etter faren i 1701 og i skifte etter sin bror Lars i 1735.

 

      

       Gift 01.10.1719 i Brevik kirke,7 med Gunhild Gundersdatter, f. ca 1678,7 d. 1747 i Brevik, gravlagt 11.09.1747 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Se Brevik 1725

 

 

 

VI. Lars Larsen, født ca 1695,6 død 1733 i Brevik, gravlagt 01.03.1733 på Brevik kirkegård.[6]

      

 

       Gift 28.12.1721 i Brevik kirke,[7] med Anne Larsdatter Rotkier, født ca 1697,6 (datter av Laurits Nilsen Rotkier og Sara Corneliusdatter), død 1771 i Brevik, gravlagt 24.10.1771 på Brevik kirkegård.[8]  De ble forlovet den 12.10.1721 i Brevik.[9]

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

 

VII. Nils Larsen, f. ca 1698,6 d. ca 1747 i Brevik.

      

       Han nevnes i skifte etter faren i 1701.

 

      

       Forlovet 07.03.1734 i Brevik,[13] gift 16.05.1734 i Brevik kirkegård,[14] med Kirstine Larsdatter, f. ca 1705,7 (datter av Laurits Nilsen Rotkjær og Sara Corneliusdatter), d. 1771 i Brevik, gravlagt 27.04.1771 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Se Brevik 1762

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 53.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 12.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 1.

[10]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 3.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.