| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I VIERDALEN I


 

 

 

 

Bjørn Iversen f. omkring 1590 og hans sønn Gudmund Bjørnsen f. ca 1625 sin familie

 

 

 

Bjørn Iversen, f. omkring 1590,[1] d. ca 1650 på Viersdalen i Eidanger.[2]

Han var sønn av Iver Viersdalen.

 

I 1640 nevnes Bjørn Viersdalen. Han nevnes også i kvegskattmanntallet i 1645 med kvinne. Han nevnes også dette året som eier av 7 skinn. Resten av gården var eid av Ingeborg Solli og hennes barn. Enken Orslou (Aslaug) var nevnt som bruker på Viersdalen i 1650. Hun står sammen med side barn som eier av 8 skinn i gården. Resten (11 skinn) var fortsatt eid av Ingeborg Solli og hennes barn. Vi ser da at Viersdalen hadde en skyld på 19 skinn eller 1 hud og 7 skinn.

 

 

Han giftet seg med[3] Aslaug, f. omkring 1600,[4] d. ca 1655 på Viersdalen i Eidanger.[5]

 

 

 

I.    Gudmund Bjørnsen, f. ca 1625,[6],[7] d. 1712 på Viersdalen i Eidanger,[8] gravlagt 19.10.1712 på Eidanger kirkegård.[9]

      

     I midten av 1650 årene brukte Gudmund Bjørnsen gården Viersdalen. Hen eide også 8 skinn i den. De før nevnte 11 skinn ble nå eid av Paul Solli.

 

     Fogdens manntall fra 1664 oppgav Gudmund Viersdalen som 30 år mens sognepresten oppgav han som 38 år. Han nevner også patronymikonet Bjørnsen.

 

     Noe senere nevnes Gudmund og Paul som eiere og brukere. Litt senere gikk eiendomsretten over til Nils Rasmussen Lerstang i Brevik. Han stod som eier av gården i 1680.

      Lerstangslekten eide nå gården frem til 1778 tallet og gården ble drevet av leilendinger. 

 

     I 1690 årene nevnes fremdeles Gudmund Bjørnsen som bruker. Gudmund døde på Viersdalen i 1712.

 

     Han gravlegges som "Gudmund Wiersdalen 87 aar 15 uger".

 

 

    Barn:

      

       A.   Iver Gudmundsen, f. ca 1652 på Viersdalen i Eidanger,[10] d. 1723 på Viersdalen i Eidanger,[11] gravlagt 13.04.1723 på Eidanger kirkegård.[12]

            

              Iver Gudmundsen etterfulgte sin far som oppsitter. Han nevnes også i ekstraskattmanntallet i 1711 som oppsitter med kvinne, en tjenestedreng og 2 tjenestepiker.

 

 

             (1) Han giftet seg med[13] Åste Evensdatter, f. ca 1656 på Buer i Eidanger,[14] (datter av Even Rolfsen), d. 1720 på Viersdalen i Eidanger,[15] gravlagt 20.06.1720 på Eidanger kirkegård.[16]

            

             Åste:

             Hun er nevnt i skifte etter faren som gift med Iver Viersdalen.

            

             Hun gravlegges i 1720 som "Aaste Evensdatter Viersdahllen 64 aar gl".

 

 

             (2) Han giftet seg med Inger Siversdatter, f. ca 1658,[17] d. 1741 i Eidanger,[18] gravlagt 16.04.1741 på Eidanger kirkegård.[19]

            

             Inger:

             Hun ble enke etter Lars Olsen Sundsåsen i 1720. Hun bodde på Sundsåsen da hun giftet seg 2. gang med Iver Gudmundsen.

            

             Se Viersdalen denne gården

 

            

 

       B.   Marthe Gudmundsdatter, f. ca 1655 på Viersdalen i Eidanger,[20] d. 1724 på Viersdalen i Eidanger,[21] gravlagt 26.07.1724 på Eidanger kirkegård.[22]

            

             Hun døde på Viersdalen i 1724 og gravlegges som "Marthe Gudmundsdatter Viersdahllen 69 aar og 1 maaned og 7 dager gl".

 

 

 

       C.   Ole Gudmundsen, f. ca 1666,[23] d. 1724 på Kvestad i Eidanger,[24] gravlagt 31.03.1724 på Eidanger kirkegård.[25]

            

             Han gravlegges i Eidanger i 1724 som "Olle Gudmundsen Qvestad 58 aar 6 maaneder 19 dager".

 

            

             Han giftet seg med[26] Marthe Christensdatter, f. ca 1674,[27] (datter av Christen Hansen og Kirsten Rolfsdatter), d. 1751 på Kvestad i Eidanger,[28] gravlagt 24.04.1751 på Eidanger kirkegård.[29]

            

             Se Kvestad

            

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 343.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 343.

[7]  Alder ved død.

[8]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Alder ved død.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 74.

[14]  Alder ved død.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 74.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[17]  Alder ved død.

[18]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen t.

[19]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[20]  Alder ved død.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[23]  Alder ved død.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 39.

[27]  Alder ved død.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, ingen sidetall.