| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

I VIERDALEN I


 

 

 

Anders Sørensen f. 1749 og Marthe Bolette Christensdatter f. 1750 sin familie

 

 

 

 

Anders Sørensen, f. 1749 på Lunde i Eidanger,[1] døpt 02.03.1749 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[3] død 15.08.1820 på Viersdalen i Eidanger,[i] gravlagt 22.08.1820 på Eidanger kirkegård.[ii]

Han var sønn av Søren Anundsen Øvre Lunde.

 

Søfren Øfre Lunde og Sara Christensdatters søn Anders                                          

Faddere: baaren af Jacob Nedre Lundes kone Amborg Anundsdatter, Anne Iversdatter Grave, mandfaddere: Hans Nedre Lunde, Anund Knudsen Flotten.

 

Konfirmert i 1767 som "Anders Sørensen Lunde øvre 18 aar".

 

Han giftet seg i 1775.

 

Trol. 13/6-1775 i Eid. Copul.28/9-1775.

Uk. Anders Sørensøn Lunde og P. Marta Boletta Christensd. Wiersdal.

Caut: Ole Sørensøn Langangen og Søren Jons. Wiersdal.

 

Bosatt på Viersdalen på slutten av 1770 årene.

 

Han kjøpte i 1778 1 1/2 hud av Viersdalen:

Anno 03.09.1778 – Sr. David Nielsens skiøde til Anders Sørensen paa halvparten af 1 ½ hud i jordgods i grd. Wiersdahlen, imod betalt 850 rd. (dat. 26.06.1778)

 

Nevnes på Viersdalen i 1782:

Wiersdahl, Anders, 1 kone, 1 barn, 1 broderdatter

 

De fikk 11 barn som døde mindreårige. I 1801 satt de igjen barnløse på Viersdalen.

 

Viersdalen i 1801:

Anders       Sørensen               Husbonde                52      1ste ægteskab  Gaardbruger

Bolette       Christensdtr         Hans kone               51      1ste ægteskab 

Thor           Larsen                 Tjenestedrenge        32      Ugift  

Lars           Gunulfsen            Tjenestedrenge       20       

 

Jordavgiftet1802:
Brukere: Erich Larsen 9 1/2 skind, Anders Sørensen 4 3/4 skind, Amund Olsen4 3/4 skind

 

Han nevnes også som en av brukerne på Klep i 1802.

 

Jordavgiften på Klep i 1802:

Brukere: Amund Wiersdalen, nu Jacob Johannesen 1 hud 6 skinn og Anders Wiersdal 1 hud 6 skind

 

Gravlagt som "Anders Sørensen Viersdalen, gaardmand 76 aar".

 

      

Gift 28.09.1775 i Eidanger kirke,[4] med[5] Marthe Bolette Christensdatter, f. 1750 på Ødegården i Eidanger,[6],[7] (datter av Christen Nilsen og Åste Nilsdatter), døpt 30.03.1750 i Eidanger kirke,[8] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[9] død 03.05.1817 på Viersdalen i Eidanger,4 gravlagt 11.05.1817 på Eidanger kirkegård.

 

Marthe:

Christen Ødegaarden og Aaste Nielsdatters datter Martha Boletta                           

Faddere: baaren af Simon Pedersens kone Anne Maria Pedersdatter i Porsgrund, Kirsten Nielsdatter Ødegaarden, mandfaddere: Jacob Olsen Grave, Mas Nielsen Ødegaarden.

 

Konfimert i Eidanger i 1767 som "Marte Bolette Christensdatter Wiersdal 17 aar".

 

Hun var datter på Viersdalen da de giftet seg.

 

Gravlagt som "Marthe Berthea Christensdatter Viersdalen, gaardmandskone 67 aar".

 

 

 

I.    Marte Maria Andersdatter, f. 1776 på Viersdalen i Eidanger,[10] døpt 12.05.1776 i Eidanger kirke,[11] d. 1777 på Viersdalen i Eidanger,[12] gravlagt 31.08.1777 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Anders Sørensen Wiersdal og k. Marta Boletta Christensdtr. - Marta Maria

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. ibid 2. Kirsten Christensdtr. ibid 3. Anun Sørensen Lunde øvre 4. Ole Sørensen Langangen og 5. Anun Olsen Lønnebacche.

      

       Gravlagt som "Marte Marie Andersd. Wiersdal 1 aar 16 uger".

 

 

 

II.   Nils Andersen, f. 1778 på Viersdalen i Eidanger,[14] døpt 08.02.1778 i Eidanger kirke,[15] d. 1778 på Viersdalen i Eidanger,[16] gravlagt 02.08.1778 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Anders Sørensen Wiersdal og k. Marta Boletta Christensdtr. - Nils

       Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebacche 2. Kirsten Christensdtr. Wiersdal 3. Ole Sørensen Langangen 4. Søren Jonsen Wiersdal 5. Anun Olsen Lønnebacche.

      

       Gravlagt som "Nils Anders. Wiersdal 27 uger".

 

 

 

III. Nils Andersen, f. 1779 på Viersdalen i Eidanger,[18] døpt 11.07.1779 i Eidanger kirke,[19] d. 1779 på Viersdalen i Eidanger,[20] gravlagt 14.10.1779 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Anders Sørensen Wiersdal og k. Marta Boletta Christensdtr. - Nils

       Faddere: 1. Kisten Christensdtr.  2. Aase Christensdtr. 3. Christen Nilsen ibid 4. Christen Sørensen øvre Lunde 5. Jacob Olsen Langangen.

      

       Gravlagt som "Nils Anders. Wiersdal 13 uger".

 

 

 

IV. Åste Andersdatter, f. 1780 på Viersdalen i Eidanger,[22] døpt 22.10.1780 i Eidanger kirke,[23] d. 1781 på Viersdalen i Eidanger,[24] gravlagt 18.03.1781 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Anders Sørensen Wiersdal og k. Marta Bolette Christensdtr. - Aaste

       Faddere: 1. Maria Olsdtr. Langangen 2. Kisten Larsdtr. Wiersdal 3. Anun Olsen ibid 4. Peder Rasmusen Hasler 5. Nils Larsen Wiersdal.

      

 

 

V.   Søren Andersen, f. 1782 på Viersdalen i Eidanger,[26] døpt 12.12.1782 i Eidanger kirke,[27] d. 1783 på Viersdalen i Eidanger,[28] gravlagt 24.04.1783 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Anders Sørensen Wiersdal og k. Marta Boletta Christensdtr. - Søren

       Faddere: 1. Maria Olsdtr. Langang 2. Aase Christensdtr. Wiersdal 3. Søren Jonsen ibid 4. Anun Olsen ibid 5. Nils Larsen ibid.

      

       Gravlagt som "Søren Anders. Wiersdal 19 uger".

 

 

 

VI. Åste Maria Andersdatter, f. 1784 på Viersdalen i Eidanger,[30] døpt 08.08.1784 i Brevik kirke,[31] d. 1785 på Viersdalen i Eidanger,[32] gravlagt 26.06.1785 på Eidanger kirkegård.[33]

      

       Anders Sørensen Wiersdal og k. Marte Boletta Christensdtr. - Aaste Maria

       Faddere: 1. Anders Nilsens kone Astri 2. Aaste Christensdtr. Wiersdal 3. Jacob Olsen Langangen 4. Nils Sørensen Nøchlegaard 5. Nils Larsen Wiersdal.

       Merknad: Eid., døbt i Brevig kirke

      

       Gravlagt som "Aaste Maria Andersd. Wiersdal 39 uger ".

 

 

 

VII. Åste Marie Andersdatter, f. 1787 på Viersdalen i Eidanger,[34] døpt 02.02.1787 i Eidanger kirke,[35] d. 1797 på Viersdalen i Eidanger,[36] gravlagt 30.04.1797 på Eidanger kirkegård.[37]

      

       Anders Sørensen Wiersdal og k. Marte Bolette Christensdtr. - Aaste Marie

       Faddere: 1. Kisten Christensdtr. ibid 2. Aaste Christensdtr. ibid 3. Nils Sørensen Nøchlegaard 4. Eric Sørensen Langangen 5. Nils Larsen Wiersdal.

      

       Gravlagt som "Aaste Maria Andersd. Wiersdalen 10 aar".

 

 

 

VIII. Christen Andersen, f. 1790 på Viersdalen i Eidanger,[38] døpt 06.01.1790 i Eidanger kirke,[39] d. 1790 på Viersdalen i Eidanger,[40] gravlagt 13.06.1790 på Eidanger kirkegård.[41]

      

       Anders Sørensen Wiersdal og k. Marta Boletta Christensdtr. - Christen

       Faddere: 1. Kisten Christendtr. ibid 2. Larine Sørensdtr. ibid 3. Caspar Barth Ødegaard 4. Eric Larsen Wiersdal 5. Nils Larsen ibid.

      

       Gravlagt som "Christen Anders. Wiersdal 26 uger".

      

      

 

IX. Jacob Andersen, f. 1792 på Viersdalen i Eidanger,[42] døpt 28.03.1792 i Eidanger kirke,[43] d. 1793 på Viersdalen i Eidanger,[44] gravlagt 28.01.1793 på Eidanger kirke.[45]

      

       Anders Sørensen Wiersdal og k. Marta Boletta Christensdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Ingebor Jonsdtr. ibid 2. Elen Nilsdtr. ibid 3. Caspar Barth 4. Anun Wiersdal 5. Isac Andersen ibid.

      

       Gravlagt som "Jacob Anders. Wiersdal 1 aar".

      

 

 

X.   Søren Andersen, f. 1795 på Viersdalen i Eidanger,[46] døpt 02.08.1795 i Eidanger kirke,[47] d. 1795 på Viersdalen i Eidanger,[48] gravlagt 29.11.1795 på Eidanger kirkegård.[49]

      

       Anders Sørensen Wiersdal og k. Marte Boletta Christensdtr. - Søren

       Faddere: 1. Anne Jonsdtr. Langang 2. Jacobæa Jacobsdtr. Grava 3. Nils Nøchlegd. 4. Caspar Barth 5. Anun Olsen Wiersdal.

      

       Gravlagt som "Søren Anders. Wiersdal 13 uger".

 

 

 

XI. Åste Bolethe Andersdatter, f. 1798 på Viersdalen i Eidanger,[50] døpt 20.06.1798 i Eidanger kirke,[51] d. 1798 på Viersdalen i Eidanger,[52] gravlagt 02.09.1798 på Eidanger kirkegård.[53]

      

       Anders Sørensen Wiersdalen og Marthe Bolette Christensdatter - Aaste Bolethe

       Faddere: Kirstine Christensdatter Wiersdallen, Elen Andersdatter fra Porsgrund, Christen Sørensen Øfre Lunde, Jacob Olsen Landgangen, Erich Larsen Wiersdallen, Isach Andersen Nøchlegaard fra Porsgrund.

      

       Gravlagt som "Aaste Bolethe Andersd. Wiersdalen 11 uger".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 137.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 76.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 146.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 146.

[9]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 79.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 79.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 333.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.