| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| VALLER |


 

 

Christen Larsen f. ca 1649 sin familie

 

 

 

Christen Larsen, f. ca 1649,[1] d. før 1706.[2]

Han var sønn av Lars Olsen Valler.

 

Han ble i prestens manntall av 1664 oppgitt å være bosatt på Valler 15 år gammel.

 

En "Jens Christensen Huusqvindens Søn 30 ung Karl, Wanfør" ble nevnt på Våteklev under Prestegården i Eidanger i sjølegden i 1706. Da var trolig Christen død og hans enke bodde på Våteklev med sønnen Jens.

 

Bratsberg Len og Amts arkiv, Sjøinnrullering 1665: Christen Lauritzen Valler.

 

Sønnen Lars kom fra Valler da han giftet seg i 1699, så familien bodde nok da på Valler. Familien kan ha kommet til Våteklev før Christen døde. Christen er ikke nevnt som bruker på Valler i noe skattemanntall. I skattemanntaller i 1692 stod det som muligens var hans bror, Hans og ”Enchen” som bruker. Dette kan jo ha vært enken etter Christen Larsen?

 

 

 

I.    Lars Christensen, f. ca 1673,[3] d. 1713 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[4] gravlagt 19.03.1713 på Eidanger kirkegård.4

      

      

       Gift 1699,[5] med Berthe Christensdatter, f. ca 1660,3 d. 1730 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,5 gravlagt 29.01.1730 på Eidanger kirkegård.5

      

       Se Vaateklev u/Prestegården

 

      

 

II.   Hans Christensen, f. ca 1680,[6] d. 1721 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[7] gravlagt 13.02.1721 på Eidanger kirkegård.7

      

      

       Gift 1709,5 med Rebekka Pedersdatter, f. ca 1685,[8] d. 1762 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[9] gravlagt 07.02.1762 på Eidanger kirkegård.[10]

      

       Se Vaateklev u/Prestegården

 

      

 

III. Kari Christensdatter, f. ca 1689.8

      

      

       Gift 1708 i Eidanger kirke,5 med Peder Anundsen, f. ca 1663,8 d. 1741 på Rønningen u/Tveten Nordre i Eidanger,[11] gravlagt 05.02.1741 på Eidanger kirkegård.11

      

       Se Rønningen u/Nordre Tveten

 

 

 

 

 

 

 [1]  Manntallet til presten i 1664.

[2]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 150.

[10]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.