| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKJELSVIK |     


 

Nils Larsen f. omkring 1650 og Karen Nilsdatter f. omkring 1660 sin familie

 

 

 

Nils Larsen, f. omkring 1650,[1] d. ca 1704 på Skjelsvik i Eidanger.[2] 

 

Han kan være identisk med Niels Larsen fra Valler - sønn av Lars Olsen Waller.

 

Eidanger bygdehistorie, Bind 1 - side 220:

Niels Larssøn Skjelsvik og hustru Karen Nielsdatter, som det ble skiftet etter i 1704, etterlot seg midler for brutto riksdaler 80 - 0 - 19, netto 48 - 1 - 1. Av dyr hadde de 1 hest, 5 kuer, 1 stut og en liten og sint ditto, 6 sauer, 4 lam, 3 voksne geiter og 2 bukker. Denne besetningen tyder på at de har drevet halv-parten på Skjelsvik.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 249b
Skifte 5. Juli paa Schielsvig udi Edanger Sougn
Afgangne Niels Laursen Schielsvig og hustrue Karen Nielsdatter
Ingen barn sammen.
Hans arvinger:
1. Sønnen Amund Nielsen.
Hennes arvinger – søsken:
1. Broderen Hans Nielsen.
2. Broderen Simmen Nielsens søn Niels Simmensen.
3. Søsteren Marte Nielsdatter.
4. Søsteren Gunild Nielsdatter.
5. Søsteren Anne Nielsdatter.
Alle hennes 3 søstre tilstede ved skiftet sammen med sine menn.
Brutto 80-0-19.
Netto 48-1-1.

 

 

 

Han giftet seg med Karen Nilsdatter, f. omkring 1660 på Oklungen i Eidanger (datter av Nils Simonsen). 

 

Karen:

Hun kom fra Oklungen. Søsken nevnt i skifte etter hennes mann.

 

 

 

Nils sin sønn fra et tidligere forhold:

 

 

I.    Amund Nilsen, født omkring 1680.1

      

       Han nevnes i skifte etter sin far i 1704.

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Skifte etter han.