| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| VÅTEKLEV |


 

 

 

 

Rebekka Pedersdatter f. ca 1685 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Hans Christensen f. ca 1680 og 2. gang med Erland Pedersen f. ca 1689)

 

 

 

Rebekka Pedersdatter, f. ca 1685,[1] d. 1762 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[2] gravlagt 07.02.1762 på Eidanger kirkegård.[3] 

 

Hun giftet seg i Eidanger i 1709:

Den. 25. Aug., Dominica 13. Trinit. Begiered Hans Christensen Waller festesøel for sig og Rebecca Petersdaatter til nest følgende Dom. 14. Trin. Hand hafvde tilladelse af sin Officer.

Cav: Tollef S. Tweten (buemerke) og fæstingens broder Lars (Christensen) Waateklef.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1722.

 

Trol. 15/11-1722 i Eid. Copul. 24/1-1723.

Erland Pederssøn End Svenske, med Rebecha Pedersd. Vaateklef.

Caut: Bendt Laerssøn Ødevald og Solfve Anderssøn, og Olle Søfvrenssøn Lunde og Laers Olssøn Lunde.

 

Hun nevnes med sin andre mann på Våteklev u/Prestegården i Eidanger i 1725:

Vaadeklef (Våteklev)

Bruges af Erland Pedersøn gl. 36 aar, har tient under Sverig, er frisk, gift med Rebene Prittersdatter gl. 40 aar, haver en Søn Christen Hansøn gl. 6 aar, en datter Pernille Hansdatter gl. 13 aar, tiener hos Olle Sørensøn, tiende for half løn, noch en datter hieme, Mallene Erlandsdatter gl. 2 ½ aar.

Kand fødes paa Pladsen, 2 kiør. Til bemelte pladsen er ingen Skov uden til brændved og gierdefang.

 

Gravlagt i 1762 som "Erland Vaateklevs enke Rebekka Pettersd. 81 aar".

 

 

(1) Gift 1709,[4] med Hans Christensen, f. ca 1680,[5] (sønn av Christen Larsen), d. 1721 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[6] gravlagt 13.02.1721 på Eidanger kirkegård.[7] 

 

Hans:

Han var nok sønn av Christen Larsen Valler.

 

Hans bror døde på Våteklev i 1713 og der døde også Hans Christensen i 1721.

 

Han gravlegges da som "Hans Christensøn Vaatteklef 39 aar".

 

 

(2) Gift 24.01.1723 i Eidanger kirke,[8] med Erland Pedersen, f. ca 1689,[9] d. 1738 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[10] gravlagt 01.08.1738 på Eidanger kirkegård.[11] 

 

Erland:

Han var svensk.

 

Han gravlegges som "Erland Pedersøn Vaateclev 55 aar 9 maaneder".

 

 

 

I.    Pernille Hansdatter, (datter av Hans Christensen og Rebekka Pedersdatter) f. 1712 på Valler i Eidanger, døpt 30.11.1712 i Eidanger kirke,[12] d. 1791 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[13] gravlagt 16.01.1791 på Eidanger kirkegård.[14] 

 

       Hans Christensen Waller og Rebecca Pedersdatter - Pernelle

       Faddere: baaren af Elisabeth Bomhof, assist: Malleene Usler, mandfaddere: Sergiant P. Nicolai Cornelev, Daniel Christensen Arfveschow.

      

       Hun nevnes under Prestegården i 1762:

       uformuende Pernille Vaateklev een vandfør Piige

      

       Gravlagt som "Pirnille Hansd. Waateklew 82 aar".

 

 

 

II.   Anne Hansdatter, (datter av Hans Christensen og Rebekka Pedersdatter) f. 1715 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[15] døpt 15.10.1715 i Eidanger kirke,[16] d. 1716 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[17] gravlagt 26.04.1716 på Eidanger kirkegård.[18] 

 

       Hans Christensen Vaadekleef og Rebekka Pedersdatter - Anne

       Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Karen Christensdatter Rødningen, Sigri Christensdatter, mandfaddere: Hans Tollefsen Tvetten, Hans Larsen Waller, Jørgen Bentsen Øvald.

      

       Hun gravlegges som "Hans Christensen Vaateklefs Pigeb. Anne 6 maaneder 2 dager".

 

 

 

III. Christen Hansen, (sønn av Hans Christensen og Rebekka Pedersdatter) f. 1717 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[19] døpt 24.06.1717 i Eidanger kirke,[20] d. 1791 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger, gravlagt 10.04.1791 på Eidanger kirkegård.[21] 

 

       Hans Christensen Waateklef og Rebecha Pedersdatter - Christen

       Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Lind, assist: Maren Olsdatter og Kirsten Pedersdatter, mandfaddere: Hans Tollefsen Tvetten, ...? Tollefsen.

      

      

       (1) Gift 20.03.1745 i Eidanger kirke,[22] med Maren Olsdatter, f. 1717 på Døvik i Eidanger (datter av Ole Sørensen og Malene Nilsdatter), døpt 03.10.1717 i Eidanger kirke,[23] d. 1746 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[24] gravlagt 22.09.1746 på Eidanger kirkegård.[25] 

 

      

       (2) Gift 12.02.1749 i Eidanger kirke,[26] med Maren Eriksdatter, f. ca 1723,[27] d. 1781 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[28] gravlagt 09.09.1781 på Eidanger kirkegård.[29] 

 

       Se Våteklev denne gården

 

 

      

IV. Hans Hansen, (sønn av Hans Christensen og Rebekka Pedersdatter) f. 1721 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[30] døpt 19.03.1721 i Eidanger kirke,[31] d. 1721 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[32] gravlagt 03.08.1721 på Eidanger kirkegård.[33] 

 

       Hans Christensen Vaateklef og Rebecha Pedersdatter - Hans

       Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Liind, Maren Jahnsdatter Grønsholt, Marj Nielsdatter, Olle Søfrensen Lunde, Laers Olsen Lunde.

      

       Han gravlegges som "Hans Vaateklefs lille søn Hans, betaler jorden 4 maaneder 3 uger".

      

 

 

V.   Magdalene Erlandsdatter, (datter av Erland Pedersen og Rebekka Pedersdatter) f. 1724 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[34] døpt 29.08.1724 i Eidanger kirke,[35] d. 1726 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[36] gravlagt 19.03.1726 på Eidanger kirkegård.[37] 

 

       Errand Pedersen Waatteklef og Rebecha Pedersdatters ægte barn, første - Magdahlene

       Faddere: baaren af Madamme Malling, Maren Rolfsdatter, mandfaddere: Rasmus Nielsen Due, Hans Sifvertsen.

      

       Hun gravlegges som "Erland Pedersen Vaateklefs datter Magdallene 2 aar 5 maaneder".

 

 

 

VI. Peder Erlandsen, (sønn av Erland Pedersen og Rebekka Pedersdatter) f. 1727 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[38] døpt 19.01.1727 i Eidanger kirke,[39] d. 1786 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.11.1786 på Østre Porsgrunn kirkegård.[40] 

 

       Erland Pedersen Vaatteklef og Rebecha Pettersdatter - Peder

       Faddere: baaren af Anne Tholfsdatter Osebachen, Anne Sophia Olsdatter, mandfaddere: Jens Jensen Bache, Olle Søfrensen Møller, Jacob Svendsen Svendske tienner Job.

 

       Han giftet seg i 1761.

      

       Trol. febr. 1761 i Eid.

       Soldat, Per Erlandsen Vaateklev(?) og Pigen Maren Andersd.

       Caut: Knud Flaatten og Isak Klep.

 

       Han giftet seg 2. gang i 1762.

      

       Trol. 3/4-1762 i Eid.

       Enkemand Per Erlandsen Vaateklev og Pigen Anne Olsd. Grønlie.

       Caut: Simen Persen og Lars Olsen Valler fra Porsgrund.

      

       Bjørntvedt 1762:

       Husmenn og Inderster under Biørntved:

       Per Erlandsen Toldskougen og kone

 

       Gravlagt som "Peder Erlansen 64 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 154b

       Skifte 4. januar 1787 udi Porsgrund under Eidanger Tinglaug.

       Påfølgende skiftebehandling 25. April 1787.

       Peder Erlandsen, død - enke Anne Olsdatter

       Afdødes søskende:

       1. Halvbroderen Christen Hansen Waateklev, myndig.

       2. Halvsøsteren Pernille Hansdatter, 80 år.

       Sr. Jens Kiil laugværge for enken Anne Olsdatter.

       Til formynder for Pernille Hansdatter ble beskikket Ole Taraldsen Rødningen.

       Brutto: 96-1-1

       Netto. 49-0-10

       Stervboehuuset biliggende paa Biørntved gaards grund, takst 30 rdlr.

 

      

       (1) Gift 1761,[41] med Maren Andersdatter, f. ca 1729,[42] d. 1761 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[43] gravlagt 11.05.1761 på Eidanger kirkegård.[44] 

 

       Maren:

       Dette kan være Maren Andersdatter født på Lanner i 1726. Hun giftet seg 1. gang i Siljan i 1755. Hun kan ha blitt enke og giftet seg igjen, men hun står som pike?

      

       Gravlagt som "Per Erlandsen Vaatesklevs kone, Mari Andersd. 32 aar".

 

      

       (2) Gift 1762,[45] med Anne Olsdatter, f. 1735 på Grønli u/Bjørntvedt i Eidanger (datter av Ole Pedersen og Anne Torbjørnsdatter), døpt 12.09.1735 i Eidanger kirke,[46] d. 1792 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.12.1792 på Østre Porsgrunn kirkegård.[47] 

 

       Anne:

       Olle Grønlie og Kari Nielsdatter - Anna

       Faddere: (Ingen faddere innskrevet. JO)

      

       Hun kom fra Grønli da hun giftet seg, så dette er nok den Anne som ble født på Grønli i 1735.

      

       Gravlagt som "Peder Erlansens enke Ane Olsdatter 57 aar".

 

      

 

VII. Magdalene Erlandsdatter, (datter av Erland Pedersen og Rebekka Pedersdatter) f. 1731 på Våteklev u/Prestegården i Eidanger,[48] døpt 26.03.1731 i Eidanger kirke,[49] konfirmert 18.04.1751 i Eidanger kirke,[50] d. 1772 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.06.1772 på Østre Porsgrunn kirkegård.[51] 

 

       Erland Pedersen Vaatteklef og Rebecha Pettersdatter - Magdallenne

       Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Ellj Laersdatter Valler, mandfaddere: Niels Hansen Lunde, Niels Amundsen Valler.

      

       Hun konfirmeres i Eidanger 18. april 1751 som "Malene Erlandsdatter Vaateclev".

      

       Trolig gravlagt som "pigen Malene Erlansdatter 43 aar".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 150.

[3]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 3.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 10.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 10.

[17]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[18]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 14.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 14.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[22]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 15.

[24]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[25]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[26]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[27]  Alder ved død.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[32]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[33]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[36]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[37]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[40]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 126-127.

[41]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[42]  Alder ved død.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 150.

[44]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[45]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 29.

[47]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 180-181.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[51]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 44-45.