| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE TVETEN |  


 

 

 

 

Peder Anundsen f. ca 1663 sin familie (Han var gift to ganger, 2. gang med Kari Christensdatter f. ca 1689)

 

 

Peder Anundsen, f. ca 1663,[1] d. 1741 på Rønningen u/Tveten Nordre i Eidanger,[2] gravlagt 05.02.1741 på Eidanger kirkegård.2

 

Han var enkemann og giftet seg på nytt i 1708.

 

Eidanger 11/3-1708.

Den 11 Martii, den Dominica Oculi blef her i Eidanger Trolofvede Peder Amundsøn Enchemand med Kari Christensdaatter Waller.

Cav: Ole Qvæstad (buemerke) og Torchel Nielsøn (buemerke) som før boede paa S. Lunde i Birchedalen.

 

Under ekstraskatten (skoskatten) i 1711 nevnes Peder Amundsen og kvinne var husmenn på Nordre Tveten.

 

Familien nevnes på Rønningen under Tveten Nordre i 1725:

Rødningen bruges af Peder Anundsøn 62 aar gl., har tient for Soldat i 14 aar er svag, gift med Karen Christensdatter gl. 36 aar, haver 2de Sønne, Lars Pedersøn gl. 7 aar og Isach Pedersøn gl. 1 ½ aar og 6 piger Nafnlig Børte Pedersdatter gl. 30 aar, Siri Pedersdatter gl. 16 aar, Gunild Pedersdatter 14 aar, Eli Pedersdatter 8 aar og Giertrud Pedersdatter gl. 8 aar. Gunild er paa Biønes og tiener for aarsløn, og den mindste Eli Pedersdatter er paa Leerstang hos Søren. Alle de andre er hieme hos Forældrene.

 

Han gravlegges som "Peder Rødningen 84 aar".

 

 

(1) Han giftet seg med Peder Anundsens 1. kone.

 

 

(2) Gift 1708 i Eidanger kirke,[3] med Kari Christensdatter, f. ca 1689,1 (datter av Christen Larsen).

 

Kari:

Hun var datter av Christen Larsen Valler.

 

 

 

I.    Berthe Pedersdatter, (datter av Peder Anundsen og Peder Anundsens 1. kone) f. ca 1693,[4] d. 1763 i Porsgrund,[5] gravlagt 23.01.1763 i Eidanger.5

      

       Dette kan være den Berthe Pedersdatter som nevnes som Peder Anundsens datter, 30 år gammel, på Rønningen under Tveten Nordre i 1725.

 

       Hun giftet seg i 1726.

 

       Trol. 31/12-1726 i Eid. Copul. 28/6-1727.

       Ingebredt Jørgenssøn med Berthe Pedersd. Osebachen.

       Caut: Laers Bendtzsøn og Laers Hanssøn Oseb.

       Seddel fra Consumsions forpachteren i Scheen, Tobias Hechmand.

 

       Hun brukte ei, som trolig var hennes halvsøster, med navn Siri som fadder.

      

       Gravlagt som "Ingebreth Jørgensens enke, Berthe Persd. 70 aar".

 

      

       Gift 28.06.1727 i Eidanger kirke,3 med Ingebredt Jørgensen, f. ca 1694,4 d. 1740 i Porsgrunn,2 gravlagt 12.06.1740 på Eidanger kirkegård.2

      

       Ingebredt:

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Ingebreth Jørgensen Wigsiden 22 aar, født paa Wigsiden og bosatt i Porsgrund, innrullert 17. august 1723".

      

       Det var nok han som gravlegges som "fattig jord begravet Ingebret Jørgensøn fra Porsgr. 46 aar".

 

       Se Østre Porsgrunn 1725-1762

      

      

 

II.   Siri Pedersdatter, (datter av Peder Anundsen og Kari Christensdatter) f. ca 1709.1

 

 

 

III. Gunhild Pedersdatter, (datter av Peder Anundsen og Kari Christensdatter) f. ca 1711,1 d. 1739 på Rønningen u/Tveten Nordre i Eidanger,2 gravlagt 24.04.1739 på Eidanger kirkegård.2

      

       Hun stod som "Gunild Pedersdatter 14 aar" under foreldrene på Rønningen u/Nordre Tveten i 1725. Det sto videre at "Gunild er paa Biønes og tiener for aarsløn". Hun var da ute og tjente.

      

       Hun fikk trolig et uekte barn i Brevik i 1736? Har bare henne som passer.

       "Publice. absolv. Maren Pedersdatter som beskyldte Peter Jørgensen"

      

       Gravlagt som "fattig jord begravet Gunild Pedersdatter Rødningen 30 aar".

 

      

       Forhold til Peder Jørgensen, f. ca 1709,[6] d. 1770 på Skjelsvik i Eidanger,[7] gravlagt 09.03.1770 på Eidanger kirkegård.6

      

       Peder:

       Peder var bruker på Skjelsvik i Eidanger fra 1743. Muligens fra Ytterbø, Holla? Fikk i 1743 bygselbrev på 3 huder i Skjelsvik.

      

       Han ble utlagt som far til et uekte barn i Brevik i 1736. Han giftet seg i 1741. Se Skjelsvik.

 

 

       Deres uekte barn:

 

       A.   Karen Pedersdatter, f. 1736 i Brevik, døpt 18.03.1736 i Brevik kirke.[8]

            

             Gunil Pedersdatters u-ægte B. Karen

             baaren af Jorde Mod. Berthe Sl. Hans Smids, Anne Jacobsdatter i Sætteret.

 

      

      

IV. NN Pedersdatter, (datter av Peder Anundsen og Kari Christensdatter) f. 1713,[9] d. 1713 i Eidanger,7 gravlagt 26.02.1713 på Eidanger kirkegård.7

      

       Kari (Karen) og mannen Peder gravla et dødfødt barn i 1713:

       et andet dødfød Pigebarn, faderens nafn Peder Amundsøn, moderen Karen Christensdatter.

 

 

 

V.   Ellen Pedersdatter, (datter av Peder Anundsen og Kari Christensdatter) f. 1714 på Rønningen u/Tveten Nordre i Eidanger,[10] døpt 28.10.1714 i Eidanger kirke.8

      

       Peder Anundsen og Karen Christensdatter Rødningen - Elen

       Faddere: baaren af Giertrud Halvorsdatter Gierpen, assist: Rebecca Pedersdatter, Siri Christensdatter Øvald, mandfadder: Hans Tollefsen Tvetten, Jørgen Bentsen Øvald.

      

       Hun ble nevnt hjemme hos foreldrene på Nordre Tveten i 1725 som "Eli Pedersdatter 8 aar". Det står om henne at "den mindste Eli Pedersdatter er paa Leerstang hos Søren". 

 

 

 

VI. Lars Pedersen, (sønn av Peder Anundsen og Kari Christensdatter) f. 1717 på Rønningen u/Tveten Nordre i Eidanger,[11] dåp 04.04.1717 i Eidanger kirke.9

      

       Peder Ammundsen Rønningen og Karen Christensdatter - Lars

       Faddere: baaren af Karen Christophersdatter Valler, assist: Anna Erichsdatter, Maren Larsdatter, mandfaddere: Hans Tollefsen Tveeten, Hans Christensen Vaateklef, Ifver Schajesen.

 

       Han bodde med foreldrene i 1725.

      

 

      

VII. Giertrud Pedersdatter, (datter av Peder Anundsen og Kari Christensdatter) f. 1721 på Rønningen i Eidanger,1,[12] døpt 20.04.1721 i Eidanger kirke,10 d. 1776 i Brevik, gravlagt 08.09.1776 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Peder Amundsen Rønningen og Karj Christensdatter - Gierthrud

       Faddere: baaren af Ellen Olsdatter Røe, Marj Nielsdatter, mandfaddere: Jacob Thollefsen Tvetten, Errich Amundsen Bechen.

      

       Hun stod som "Giertrud Pedersdatter gl. 8 aar" hjemme hos foreldrene på Nordre Tveten i 1725.

      

       Brevik 28.03.1759: Publice absolverede: Giertrud Persdatter for alterens Sacram. Forsømmelse.

      

       Brevik 1762:

       Nr 87

       Mand og hustru: Jens Andersen og kone

       Piiger over 12 aar: Giertrud Persdatter

       Huusfolk: 1. Simen Sandøen og kone, Søn Lars, 2. Bent Johansen Skomager

       De uformuende: Friderik Snedker, een gammel fattig Stymger?

      

       Gravlagt som "Giertrud Pedersdatter 56 aar".

 

 

 

VIII. Isak Pedersen, (sønn av Peder Anundsen og Kari Christensdatter) f. 1724 på Rødningen i Eidanger,1,10 døpt 13.04.1724 i Eidanger kirke.10

      

       Niels Jensen Kochersvold og Maren Christophersdatter - Laers

       Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Sønsaassen, Gunnille Prodsdatter, Prods Andersen Nøchlegaard, Olle Laersen Landgangen, Abraham Joensen.

      

       Han bodde med foreldrene i 1725.

 

 

 

 



[1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, på Eidangerslekt

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, på Eidangerslekt

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34f.

[9]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert på Eidangerslekt

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 7.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 13.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.