| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

 

Hans Qvist f. 1765 og Karen Susanne Jensdatter f. 1773 sin familie

 

 

 

 

Hans Qvist, f. 1765 i Eidanger,[1] døpt 16.04.1765 i Eidanger kirke,1 konfirmert 30.09.1781 i Eidanger kirke,[2] d. 1806 i Østre Porsgrunn.1

Han var sønn av Simon Hansen Qvist og Elen Severine Ferman på Søndre Tveten i Eidanger.

 

Monsr. Simon Qvist Hans

Faddere: Mad. Salig Hr. Rüges, Jfr. Elisabeth Arveschoug, Inspecteur Sohnvald, Mr. Bertel Arveschoug og Mr.  Rasmus Fischer, de 4 af Porsgrund.

 

Konfirmert i 1781 som "Hans Qvist 16".

 

Borgerskap i Skien:

Hans Qvist. Var sønn av borger til Skien Simon Qvist. Skulle føre skipet «Justitia» for kjøpmann Nicolai Benjamin Aall.

B. som skipper 7/7 1794.

 

Torkil Lier skriver:

Han var som sin far skipskaptein og borger til Skien, og kjøpte ved skjøte 19.juni 1790 Storgt.204, beliggende på Osebakken.

I 1796 var han fører av skipet "Justitia" (108 ½ kl.) for Nic. Benj. Aall, i 1800 av "Birgitta" (82 kl.) for kjøpmann Jørgen Aall.

Gift iflg.kongebrev 13.juni 1799 i Skien.

Hans Qvist kjøpte i 1798 Bødkerplassen (skyldsatt til 1 skinn) på Herøen av sin svigerfar for 199 rdlr. I 1806 solgte

Madame Karen Susanne Qvist plassen til Jørgen Aall for 300 rdlr.

Ved skjøte av 9. des. 1813 solgte hun Storgt.204 til Jacob Ottesen for 3166 Rb.dlr., og kjøpte selv Storgt.194 av Joachim Monrad.

Det ble avholdt auksjon i dødsboet 21.april 1814. Auksjonsskjøte over stervbogården ble utstedt 3.sep.1814 til Christopher Condrup for 1600 Rb.dlr.

 

Han kjøpte et stykke gården Herøya i 1798.

Anno 7. juni 1798- Skiøde fra Jens Larsen til Hans Qvist paa en Plads kaldet Bøcher Plads af Grd. Herøen mod bet. 199 rd. (datert 31.05 - samme dag var en skyldssetningfor. hvor Pls. blev skyldsat for 1 skyld

 

Hans Qvist stod som eier av 1 skinn i Herøya under jordskatten i 1802.

 

Ifølge Torkil Lier så døde han i 1806. Har ikke funnet han gravlagt, så han døde trolig på havet.

 

 

Gift 13.06.1799 i Skien,1 med Karen Susanne Jensdatter, f. 1773 på Herøytangen i Eidanger,[3] (datter av Jens Larsen og Karen Nilsdatter), døpt 13.07.1773 i Eidanger kirke,3 død 1814 i Gjerpen,1 gravlagt 08.04.1814 i Gjerpen.[4]

 

Karen:

Jens Larsen Herøe-Tangen og k. Karen Nilsdtr. - Karen Susanna

Faddere: 1. Malene Nilsdtr. Bagge 2. Chirsten Larsdtr. 3. Ole Pedersen 4. Anders Ravn fra Aalborg 5. Knud Rubye fra Randers.

 

Hun ble nevnt som to år i skifte etter moren i 1775.

 

Hun solgte sin del av Herøya i 1806.

Anno - 18. nov 1806 - Karen Susanne Qvistes skiøde til Jørgen Aal paa 1 skinn i Herøen, Bøkkeplass kaldet for 300 rd. (datert 04.11.1806).

 

Gravlagt som "Madame Quist, fød Jensen 40 Aar".

 

 

 

I.    Elenore Caroline Qvist, f. 11.10.1799 i Østre Porsgrunn.1

      

       Torkil Lier skriver:

       Hun var i 1865 bosatt i Staværn som huseierske og handlende med en tjenestepike. Hun var ugift.

 

 

 

II.   Bartholomeus Qvist, f. 1801, døpt 05.06.1801 i Gjerpen,1 d. 1802, gravlagt 09.01.1802 i Gjerpen.1

 

 

 

III. Bartolemine Qvist, f. 08.12.1802 i Østre Porsgrunn,1 d. 12.04.1830 i Langestrand i Larvik.[5]

 

       Torkil Lier skriver:

       Hun ble antegelig oppfostret hos morens bror, skipper Niels Jensen og hustru Charlotte Amalie Cock, og ble konfirmert i Brunlanes 21. september 1817 som nr. 2 av jentene den dagen. Hun døde 1830 i Larvik, 27 år gammel. Det var skifte 16. august samme år. Trolig ingen barn.

 

      

       Gift 12.09.1825 i Brunlanes,4 med Ole Nilsen, f. 1794 på Tvedalen i Brunlanes,[6] (sønn av Nils Jensen og Elisabeth Olsdatter), døpt 07.09.1794 i Brunlanes.[7]

      

       Ole:

       Niels Jensens og Lisbet Olsdtr. ægte Søn Ole.

       Test.: _Anne Margrete Isacsdtr. ibid,_ Boel Anunsdtr. Halle, Jens Olsen Tvedal, Hans Hansen Baalsrød, Christian Hansen ibid.

      

       Torkil Lier skriver:

       I 1865 finne en Ole Nielsen som enkemann, bosatt i huset til svigerinnen Carloline Qvist i Stavern.

 

 

       Barn:

 

        A.    Hans Qvist Olsen, født 21.08.1825 i Helgeroa i Brunlanes.5

              

               Nåe datteren Elisabeth blir døpt i 1852 er han oppgitt å være fyrbøter. I folketellingen i 1865 finnet vi ved Ulefoss Jernverk i Holla maskinist Hans Qvist f. 1826, hustru Maren Olsen f. 1825 og datteren Anna Qvist f. 1853, samtlige med fødested Christiania. Det siste er nok feil, da dette nok er denne familien.

 

              

               Gift 02.01.1852 i Langestrand kirke i Larvik,5 med Maren Olsdatter, født 1824 i Brunlanes,5 (datter av Ole Jensen og Else Andersdatter).

              

               Maren:

               Hun kom fra Brathagen.

 

              

        B.    Elisabeth Marie Qvist Olsdatter, født 29.08.1828 på Langestrand i Larvik.5

 

 

      

IV. Maria Magdalene Qvist, f. 09.02.1805 i Østre Porsgrunn,1 d. 06.12.1859 i Østre Porsgrunn.1

      

      

      

       Gift ca 1839,1 med Gotfred Schultz, f. 1809 i Stavern i Brunlanes,1 (sønn av Gotfred Lebrecht Schultz og Anne Cathrine Schumann), d. 07.03.1852 i Kattegat.1

      

       Gotfred:

 

       Torkil Lier skriver:

       Han bodde på Osebakken i Porsgrunn. Han døde i Kattegat da han ble "slaaet over bord af storbommen paa sit fartøi".

      

 

IV. Maria Magdalene Qvist, født 09.02.1805 i Gjerpen,1 døpt 08.03.1805 i Gjerpen, død 06.12.1859 i Østre Porsgrunn,1 konfirmert 10.10.1819 i Østre Porsgrunn.[8]

      

       Hans Qvists pigebarn Magdalene Maria, født 9de Febr. og hjemmedøbt 18de ejusdem.

       Fadd: Gotf. L. Schutzs kone, Ellen Kok, Jens Petersen, Frideric Grønneberg, P. J. Damm, Hans Hansen.

      

       Konfirmert som "Jomfrue Magdalene Maria Qvist Eidanger, foreldre Skipper Hans Qvist og Mad. Karen Susanne Jensen Osebakken, døbt 08.03.1805 Gjerpen".

      

       Torkil Lier skriver:

       Hun ble etter foreldrenes tidlige bortgang oppfostret hos kjøpmann C. Kraft i Porsrunn. Den 11. juni 1820 er hun innskrevet blant kommunikanter i Langesund, sammen med sin tante Karen og kusinen Sophie Wisløff. Hun døde av tæring, nærmere 55 år gammel.

 

       Østre Porsgrunn i 1815:

       Christen Kraft - 49 - Gaardeyer Kiøbmand

       Marie Kraft - 52 - Konne

       Guri Olsdatter - 51 - Pige

       Margret Aavalsdatter - 20 - Pige

       Marie Mad. Qvist - 10 - Logerende, Jomf.

       Elinore Møller - 79 - Logerende, Fru

       Maren Laersdatter - 26 - Logerende Pige

       J. W. Braunn - 20 - Logerende Lienntenant, Hr.

       Frid. Schiulsted - 25 - Logerende Sergeant

       Brynil Johanssen - 25 - Logerende Jeger

       Gulbran Benssen - 33 - Logerende Jeger

 

       Hun giftet seg i 1838.

 

       Østre Porsgrunn viet 27/12-1838

       Uk. og Skibscapitain, Godtfried Lebrecht Schultz, f. Osebakken, 31. F: Gotfried Lebrecht Schultz.

       Jomfr. Marie Magdalene Quist, f. Osebakken, 33. F: Hans Quist.

 

      

       Gift 27.12.1838 i Østre Porsgrunn,1 med Gotfred Schultz, født 17.09.1807 i Gjerpen,1 (sønn av Gotfred Lebrecht Schultz og Anne Cathrine Schumann), døpt 04.11.1807 i Gjerpen,[9] konfirmert 05.10.1823 i Østre Porsgrunn,8 død 07.03.1852 i Kattegat.1

      

       Gotfred:

       Gotfred Lebrecht Schutzes drengebarn Gotfred Lebrecht, født 17de Sept. hjemmedøbt 18de ejusdem.

       Fadd: Anne S. Bruun, Mette S. Smith, Abr. Petersen, Dichman, Frans Cudrio.

      

       Konfirmert som "Gotried Leberecht Schultz østre Porsgrund, foreldre Gotried Leberecht Schultz Skriver og Mad, Anne Cathrine Schultz født Schumann Osebakken, døbt 04.11.1807 Gjerpen".

      

       Han bodde på Osebakken i Porsgrunn. Han døde i Kattegat da han ble "slaaet over bord af storbommen paa sit fartøi".

 

       Familien nevnes i 1835 på Østre Borge bosatt i Kjølnesgaden 2.

 

       Fra gamlegjerpen.no (Kjølnesgaden 2):

       Det var hans enka Anne Cathrine Schultz som kjøpte dette huset i 1816.

       Schultz jr. overtok huset i 1837. Hans søstre forbeholt seg retten til gratis husly her så lenge

       de var hjemme og ugifte. I 1852 falt han over bord og druknet i Nordsjøen.

       Etterkommerne hadde siden dette huset fram til rundt 1900.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Maria Schultz, født 1839.1

 

              

               Gift 1873,1 med Per Samuel Ehrnholm Hammerstedt, født 1819 i Sverige.1

              

 

 

        B.    Hans Lebrecht Qvist Schultz, født 13.10.1840,1 død 1869.1

              

               I 1865 var han lærer ved "Den Methodist-Episkopale Skole" i Porsgrunn.

 

              

               Gift 20.09.1863,1 med Augustine Marie Oline Fredrikke Koth, født 01.08.1834 i Porsgrunn,1 (datter av Stephan Pedersen Koth og Anne Johanne Hassel), døpt 14.01.1835 i Porsgrunn.[10]

              

               Augustine:

               Hun ble senere ofte bare kalt Marie.

              

               1865 bodde hun med sin 1. mann og tre barn i Smalgaden 291 Porsgrunn. Hun bodde i samme gate i 1875, men da med sin 2. mann, en datter fra første ekteskap og en ny datter fra sitt 2. ekteskap. De bodde der også med sin felles datter i 1885 og 1891. I 1900 var han enkemann og bodde i Kjølnesgaten med sin datter. De var metodister og nevnes da ikke i den ordinære kirkeboken.

 

 

              

        C.    Anton Carl Schultz, født 30.10.1844 på Osebakken i Østre Porsgrunn.1

 

 

 [1]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[4]  Kirkebok for Gjerpen Ministerialbok nr. 3 (1796-1814), skannet av digitalarkivet, side 181.

[5]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2006.

[6]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 555.

[7]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[8]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[9]  gamlegjerpen.no.

[10]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 31.