| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HERØYA     


 

 

 

Jens Larsen f. 1739 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Karen Nilsdatter f. ca 1736 og 2. gang med Gunhild Cathrine Jobsdatter Arveshoug f. 1740)

 

 

 

Jens Larsen, f. 1739 på Herøya i Eidanger,[1] døpt 21.05.1739 i Eidanger kirke,1 konfirmert 17.04.1757 i Eidanger kirke,[2] d. 1806 på Herøytangen i Eidanger,[3] gravlagt 27.06.1806 på Eidanger kirkegård.3 

Han var sønn av Lars Rolfsen Herøya.

 

Lars Rolfsen Herøen og Maren Jensdatter - Jens

Faddere: baaren af Tolder Frisenbergs kiæriste Antonette Smith, Jomfrue Rohde, mandfaddere: Mons. Bruun, Mons. Langelov, Visiteur Aalborg.

 

Konfirmert i 1757 som "Jens Larsen Herøen 17 aar".

 

Deling av eiendommen Herøya og Gunneklev ble i 1789 forlangt av Jens og Christen Larsen. Christen fikk den sørlige delen av Herøyaeiendommen med Fogteplassen og Gunneklevplassen. Hans bror Jens fikk den nordlige delen med Nyplassen og Gunnildplassen. Det stod huser på Fogdeplassen som skulle deles mellom brødrene:

Anno 1789, 17 jul – efter Jens og Christen Larssønners begiær holdes uddelingsforetning paa deres eiendomme Herøe og Gunneklev o.s.v….

 

Jens var også nå eier av Herøytangen (Tangen). Jordgodset hadde en skyld på 5 skinn.

 

I skifte etter konen Karen i 1775 ble han nevnt som "borger til Scheen".

 

Han fikk i 1770 borgerbrev som skipper:

Jens Larsen av Porsgrunn. B. som skipper 9/6 1770.

 

Han giftet seg 2. gang i 1778.

 

Trol. 5/7-1778 i Eid. Copul. i Huuset (samme dag).

Enkemand Jens Larsen Herøe Tangen i Huuset med ehn fra Christiania kommen Pige, Gunil Catrine Arveskoug.

Caut: Bertel Arveskoug og Lars Rolfsøn.

 

Han er nevnt på Herøya i 1782:

Herøen, Tangen, Jens, 1 kone, 2 barn

 

I 1789 ble det holdt en delingsforretning mellom Jens og hans bror Christen. Christen fikk den sørlige delen (Senere Bnr.12) og Jens den nordlige (Senere Bnr.15)

 

Han solgte en del av Herøya i 1790:

Anno 3. juni 1790 – Jens og Christen Larsønners skiøde til svogeren Jens Bucha paa 4 skyld i Herøen betalt 66 rd. (datert 28.09.1787)

 

3 huder i Gunneklev ble solgt fra Jens og hans bror Christen til Jens Bucha i 1798:

Anno 07.06.1798 – Et skiøde fra Christen Larsen til Hr. Jens Bucha paa 1 ½ hud i grd. Gunneklev for 899 rd. (datert 31.05.1798)

Do – Et skiøde fra Jens Larsen til Jens Bucha paa 1 ½ hud i grd. Gunneklev for 1099 rd. (datert 31.05.1798)

 

Bosatt på Nordre Tangen (Herøytangen) Bnr.15 under Herøya.

 

Han festet bort tomt på et stykke av plassen Fjæra u/Herøya i 1792:

Anno 4. juni 1792 - Jens Larsens Herøens Grunde seddel til Hr. Nicolai Benjamin Aal paa et støkke tomt af Herøen Fiæra kaldet med aars grundleie 2. rdl. (datert 10. okt 1789)

 

Han solgte et annet stykke av gården Herøya i 1798:

Anno 7. juni 1798- Skiøde fra Jens Larsen til Hans Qvist paa en Plads kaldet Bocher Plads af Grd. Herøen mod bet. 199 rd. (datert 31.05 – samme dag var en skyldssetningfor. hvor Pls. blev skyldsat for 1 skyld

 

Bosatt på en del av Herøya i 1801:

Jens                             Larsen            Mand   62        2det ægteskab Gaardbruger

Gunild  Cathrine        Jobsdtr            Kone    61        1ste ægteskab 

 

Jens Tangen stod som eier av 5 skinn i Herøya under jordskatten i 1802.

 

Gravlagt som "Jens Larsen Hærøetangen 67 aar".

 

 

(1) Han giftet seg med[4] Karen Nilsdatter, f. ca 1736,[5] (datter av Nils Auensen og Åse Hansdatter), d. 1774 på Herøytangen i Eidanger,[6] gravlagt 19.12.1774 på Eidanger kirkegård.6 

 

Karen:

Dette fra skifte etter henne om at Rasmus Larsen Bugge er hennes svoger er en viktig informasjon. Ifølge Lorens Berg sin bygdebok for Brunlanes så bodde Rasmus Bagge i Helgeroa omkring 1773. Han var gift med Malene Nilsdatter som var datter av Nils Auensen Haaø og Åse Hansdatter. Dette var da foreldrene til Karen. Lorens Berg viser til skifte etter denne Nils Auensen (De bodde også i Helgeroa rundt denne tiden). De hadde, ifølge Lorens Berg fra dette skifte i 1784, en datter Karen som var gift med Jens Haaø. Dette skulle nok ha vært Jens Herøe.

 

Gravlagt som "Karen Nilsd. Herøe-Tangen 38 aar".

 

Skifteregisteret for Skien 1666-1808, 16.2.1775 - 1772-1776 

Skifteprotokoller 7b, 492a  Skiftet sluttet 17.02.1775

arvelater Karen Nielsdtr Herrøe Tangen udi Eidanger Sogn død 'for kordt Tiid siden'

arving sønn Christen Jensen 9 år

andre svigerfar Lars Rolfsen Herrøen Gaarden Herrøen i Eidanger Sogn bostedet er nevnt 03.01.1763

andre svoger Rasmus Larsen Bagge bodde trolig i 'Helgeroen udi Laurvigs Grevskab'

arving sønn Niels Jensen 6 år

arving ektefelle Jens Larsen Herrøen borger til Scheen

arving datter Karen Susana Jensdtr 2 år

 

 

(2) Gift 05.07.1778 i Eidanger,[7] med4 Gunhild Cathrine Jobsdatter Arveshoug, f. 1740 i Eidanger,[8] (datter av Job Christensen Arveschoug og Anne Cathrine Marthinisdatter Bloch), døpt 10.06.1740 i Eidanger kirke,[9],8 d. 1826.4 

 

Gunhild:

Job Christensen og Anne Catrine Bloch - Gunild Cathrine

Faddere: baaren af Niels Aals kæriste Benedicta Henrica Berg, Mademoiselle Anne Kiil, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Mons. Thomas Bugge, Peter Frisenberg.

 

Hun er nevnt i skifte etter Peder Andersen Baar ifølge Skien skifteregister, avsluttet 1791:

morshalvsøster Gunild Catrine Jobsdtr* Tangen, Herøen, Eidanger Sogn  g.m. Jens Larsen Tangen. Datter av Job Christensen Arveschoug og Anne Catrine Bloch. Døpt 10.06.1740 i Eidanger kirke.

 

 

 

I.    Christen Jensen, (sønn av Jens Larsen og Karen Nilsdatter) f. 1766 på Herøytangen i Eidanger,[10],[11] døpt 21.07.1766 i Eidanger kirke,11 konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke.[12] 

 

       Jens Larsen Herøe-Tangen og k. Karen Nilsdtr. Christen

       Faddere: 1. Præste-konen Anna Thomina Mechlenborg 2. Karen Larsdtr. Herøe 3. Skipper Peder Smid 4. Nils Haaøen fra Helgeroen 5. Rasmus Bagge, svigersøn af Nils.

      

       Konfirmert i 1782 som "Christian Jensen Tangen 16".

 

 

 

II.   Nils Jensen, (sønn av Jens Larsen og Karen Nilsdatter) f. 1769 på Herøya i Eidanger,10,[13] døpt 03.09.1769 i Eidanger kirke.13 

 

       Jens Larsen Herøe og k. Karen Nilsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Mad. Elene Qvist 2. Karen Larsdtr. Herøe 3. Rasmus Bagger fra Hellerøen 4. Hans Nilsen ibid 5. Michel Halsen.

      

       Borgerskap i Skien:

       Niels Jensen Herrøe.

       B. som skipper 29/12 1800.

 

       Han kjøpte og solgte en del av Herøya i 1806. (Han kan ha hatt odelsrett til gården?)

       Anno - 29. aug 1806 - Gunhild Cathrine Arveskoug og Karen Susanne Qvistes skiøde til Nils Jensen paa 5 skinn i Herøen for 700 rd. (datert 06.11.1806)

       Anno – 18. nov 1806 – Niels Jensens skiøde til Jørgen Aal paa 5 skinn i Herøen for 2200 rd. (datert 06.11.1806)

 

 

 

III. Karen Susanne Jensdatter, (datter av Jens Larsen og Karen Nilsdatter) f. 1773 på Herøytangen i Eidanger,[14] døpt 13.07.1773 i Eidanger kirke,14 død 1814 i Gjerpen, gravlagt 08.04.1814 i Gjerpen.4 

 

       Jens Larsen Herøe-Tangen og k. Karen Nilsdtr. - Karen Susanna

       Faddere: 1. Malene Nilsdtr. Bagge 2. Chirsten Larsdtr. 3. Ole Pedersen 4. Anders Ravn fra Aalborg 5. Knud Rubye fra Randers.

      

       Hun ble nevnt som to år i skifte etter moren i 1775.

 

      

       Gift 13.06.1799 i Skien,4 med Hans Qvist, f. 1765 i Eidanger,4 (sønn av Simon Hansen Qvist og Elen Severine Ferman), døpt 16.04.1765 i Eidanger kirke,4 konfirmert 30.09.1781 i Eidanger kirke,12 d. 1806 i Østre Porsgrunn.4 

 

       Hans:

       Monsr. Simon Qvist Hans

       Faddere: Mad. Salig Hr. Rüges, Jfr. Elisabeth Arveschoug, Inspecteur Sohnvald, Mr. Bertel Arveschoug og Mr.  Rasmus Fischer, de 4 af Porsgrund.

      

       Konfirmert i 1781 som "Hans Qvist 16".

      

       Borgerskap i Skien:

       Hans Qvist. Var sønn av borger til Skien Simon Qvist. Skulle føre skipet «Justitia» for kjøpmann Nicolai Benjamin Aall.

       B. som skipper 7/7 1794.

 

       Torkil Lier skriver;

       Han var som sin far skipskaptein og borger til Skien, og kjøpte ved skjøte 19.juni 1790 Storgt.204,

       beliggende på Osebakken.

       I 1796 var han fører av skipet "Justitia" (108 ½ kl.) for Nic.Benj.Aall , i 1800 av "Birgitta" (82 kl.)

       for kjøpmann Jørgen Aall.

       Gift  iflg.kongebrev 13.juni 1799 i Skien.

       Hans Qvist kjøpte i 1798 Bødkerplassen (skyldsatt til 1 skinn) på Herøen av sin svigerfar for 199 rdlr. I

       1806 solgte Madame Karen Susanne Qvist plassen til Jørgen Aall for 300 rdlr.

       Ved skjøte av 9.des.1813 solgte hun Storgt.204 til Jacob Ottesen for 3166 Rb.dlr., og kjøpte selv Storgt.194

       av Joachim Monrad.

       Det ble avholdt auksjon i dødsboet 21.april 1814. Auksjonsskjøte over stervbogården ble utstedt 3.sep.1814 til

       Christopher Condrup for 1600 Rb.dlr.

 

       Se Østre Porsgrunn etter 1801

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 53.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, side 185.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[4]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 61.

[9]  Skifte etter Peder Andersen Baar, avsluttet 1791.

[10]  Skifte etter moren.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.