| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BASSEBO |

 


 

 

Svend Simonsen f. ca 1665 og Lisbeth Corneliusdatter f. ca 1664 sin familie

 

 

 

Svend Simonsen, f. ca 1665,[1] d. 1739 på Rognlien i Eidanger,[2] gravlagt 29.11.1739 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Svend er i sjølegden i 1706 bosatt på Rognlien under gården Bassebo i Eidanger.

 

Han står der som 40 år gammel og gift. Han har sønnene Simon på 7 år og Cornelius på 4 år.

 

Bassebo 1725:

Basseboe

Skylder 1 ½ Hud, udreeder ½ Soldat, bruges af Halvor Andersøn gl. 34 aar, har tient for Tømer ved Værfven udi Fridrichstad, 2 a 3 aar, er frisk, gift med Ingeborg Olsdatter gl. 40 aar, har ingen Børn, En Tienistepige Anne Svendsdatter gl. 16 aar tiener for aarsløn.

 

Holder til huuse, Svend Simensøn gl. 60 aar, har iche tient, gift med Lisbet Corneliusdatter gl. 61 aar, har ingen Børn. Paa Pladsen kand fødes 4 Saver.

Til gaarden er temmelig smaa voxterskov til smaa Bielcher og anden smaalast, samt til brendeved og gierdefang.

 

Gravlegges som "Svend Simensøn Rognlie 90 aar".

 

 

Gift[4] med Lisbeth Corneliusdatter, f. ca 1664,[5] d. 1731 på Rognlien u/Bassebo i Eidanger,[6] gravlagt 15.11.1731 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Lisbeth:

Hun gravlegges som "Lispet Cornelisdatter Ronglie 83 aar". Det er et stort sprik i alderen fra 1725 og her. Ut fra 1725 tellingens alder skulle hun vært 67 år da hun døde. Noen har skrevet feil.

 

 

 

I.    Simon Svendsen, f. ca 1699,[8],[9] d. 1770 på Prestetangen u/Prestegården i Eidanger,[10] gravlagt 01.01.1771 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Gravlagt som "Simon Svendson Preste-Tangen 80 aar".

 

      

       Gift 1719,[12],[13] med Eli Pedersdatter, f. ca 1699,[14] (datter av Peder Nilsen og Sibilla Olsdatter), d. 1785 i Eidanger,[15] gravlagt 05.04.1785 på Eidanger kirkegård.[16]

 

       Hun kom fra Lille Døvik u/Tråholt.

      

       Se Rognlien u/Bassebo denne gården

 

      

 

 

II.   Cornelius Svendsen, f. ca 1702,[17],[18] d. 1715 på Rognlien u/Bassebo i Eidanger,[19] gravlagt 20.03.1715 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Han gravlegges som "Svend Rønneliens (Rognliens JO) søn Cornelius 13 aar 7 maaneder 14 dager".

      

      

       .

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[7]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[9]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[17]  Alder ved død.

[18]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[19]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[20]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen