| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| PRESTEGÅRDEN |


 

 

 

3. Smekkerød

 

Smekkerød er en gammel gård som ble lagt øde etter svartedauden.

Plassen ble ryddet på nytt i første halvdel av 1600 tallet som en husmannsplass under Prestegården.

 

 

 

Bosatt her fra 1722 til ca 1737

 

I 1725 var det Stoe Sørensen f. ca 1695. Han giftet seg i 1719 med Berthe Ingebretsdatter f. 1702 og fra 1722 nevnes han som Smekkerød. Han nevnes som bruker av Smekkerød i 1725 samtidig som han eide 1. hud i Søndre Tveten og brukte en plass der. Dette var Ødegården u/Søndre Tveten. Samme året stod han nevnt som Smekkerød da de døpte barn. De kom siden til Ødegården som også og døpte barn der fra 1737. Det er derfor noe uvisst hvor lenge han bodde på Smekkerød, men ut fra hva som står da de døpte barn var det frem til 1737.

 

Se Ødegården u/Søndre Tveten

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra 1739 til 1776 (Elen til 1782)

 

Ole Larsen f. ca 1702 kom fra Nordal da han i 1739 giftet seg med Elen Eriksdatter f. ca 1707. Elen kom fra Bjørnerud u/Langangen. Ole og Elen ble bosatt på Smekkerød og bodde der livet ut. Ole døde i 1776 og Elen i 1782.

 

Barn:

Lars Olsen f. 1741 d. 1757

Anne Olsdatter f. 1744

Ellen Olsdatter f. 1746 d. 1818

Erich Olsen f. 1749 d. 1819

Marie Olsdatter f. 1752 d. 1788

Stoe Olsen f. 1755

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1777 til 1801

 

Hans Hansen f. 1743 fra Øveråsen giftet seg i 1777 med Inger Olsdatter f. 1753 fra Lanner. De bosatte seg på Smekkerød. De nevnes husmenn på Smekkerød i 1801. Han døde rett etter tellingen i 1801 på Smekkerød.

 

Barn:

Hans Hansen f. 1778 d. 1778

Ingeborg Hansdatter f. 1779 d. 1780

Ole Hansen f. 1780

Hans Hansen f. 1782

Anun Hansen f. 1784 d. 1784

Hans Hansen f. 1786 d. 1838

Nils Hansen f. 1788 d. 1788

Anne Hansdatter f. 1790 d. 1791

Anders Hansen f. 1792 d. 1793

Ingeborg Marie Hansdatter f. 1794

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1802

 

Ole Hansen f. 1780 var sønn av Hans Hansen Smekkerød. Ole giftet seg i 1805 med Siri Torstensdatter f. 1772. Hun var datter av Torsten Hågensen Gata. Ole overtok bygselen av Smekkerød etter sin far og bosatte seg der.

 

Barn:

Anne Karine Olsdatter f. 1806

NN Olsdatter f. 1808 d. 1808

Inger Olsdatter f. 1811

Hans Olsen f. 1814 d. 1868

Torsten Olsen f. 1816 f. 1869

 

Famileiark