| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØVALD |


 

 

 

 

Jørgen Bentsen f. ca 1697 og Anne Cathrine Andersdatter f. ca 1699 sin familie

 

 

 

Jørgen Bentsen, f. ca 1697,[1] d. 1772 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[2] gravlagt 16.08.1772 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Bent Larsen Øvald.

 

Jørgen giftet seg i 1725.

 

Trol. 23/10-1725 paa Ødevald (i Eid.). Copul. 21/11-1725.

Jørgen Bendtzsøn Ødevald med Anna Chatrine Andersd.

Caut: Laers Bendtzsøn og Jost Bendtzsøn.

Consumtions Seddel fra Berthill Haggedorn i Scheen.

 

Finner familien på Årholt under Prestegården i 1725:

Aarholt

Noch en Huusmandsplads udengierds til .... Eidanger Præstegaard,

Bruges af Bent Larsøn gl. 70 aar er iche frisk, gift med Sophie Jansdatter gl. 72 aar, har ligget ved Sengen udj 16 aar, har en Søn, Jørgen Bentsøn gl. 28 aar, har tient for Matros, er gift med Anne Catarina Andersdatter gl. 26 aar, har ingen børn. En Stifdatter Johanne Jostdatter gl. 34 aar, er hieme hos Forældrene.

Ingen Tienistefolch eller Huusfolch, Er forundt dene ud af Æreværdige Hr. Friderich Mejer til at føde en koe paa for uden nogen afgift deraf.

 

De bodde fra 1726 på Øvald under Prestegården.

 

Prestegården 1762:

Plassens navn: Ødevald

Huusmend/inderster: Jørgen Ødevald og kone, Datter Sophie

Uformuende:

uformuende Lars Andersen paa Ødevald, en gammel blind mand,

uformuende Justine Jørgensdatter Ødevald, eet barn paa 12 aar, kand ej fortjene sit brød.

 

Denne Lars Andersen som ble nevnt i 1762 døde på Øvald i 1763, 79 år gammel. Gravlagt som ”Lars Andersen fra Ødevald 73 aar”.

 

I 1765 døde et ukjent barn på Øvald. Gravlagt som ”Ole Anundsøn fra Scheen, død paa Ødewald 3 maaneder".

 

Gravlagt som "Jørgen Bents. Ødewald 79 aar".

 

 

Gift 21.11.1725 i Eidanger kirke,[4] med Anne Cathrine Andersdatter, f. ca 1699,[5] d. 1782 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[6] gravlagt 23.06.1782 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Anne:

Gravlagt i 1782 som " Chatrine Anne Andersd. Ødewald 79 aar". Hun var nok da bosatt hos datteren Malene.

 

 

 

I.    Maria Lisbeth Jørgensdatter, f. 1726 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[8] døpt 22.09.1726 i Eidanger kirke.[9]

      

       Jørgen Bendtsen Ødevald og Anne Catrine Andersdatter - Maria Lispet

       Faddere: baaren af Kirsten Thorsdatter, Johanne Jostsdatter Ødevald, Bendt Laersen Ødevald, Thor Laersen Osebachen.

 

 

 

II.   Anders Jørgensen, f. 1728 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[10] døpt 03.10.1728 i Eidanger kirke.[11]

      

       Jørgen Bendtsen Ødevald og Anne Catrine Andersdatter - Anders

       Faddere: baaren af Maren Knudtsdatter, Johanne Jostsdatter Ødevald, mandfaddere: Laers Bendtsen, Laers Laersen.

      

 

 

III. Sophie Helvig Jørgensdatter, født 1730 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,2 døpt 17.12.1730 i Eidanger kirke,6 død 1794 i Brevik, gravlagt 02.03.1794 på Brevik kirkegård.[i]

      

       Jørgen Bendtsen Ødevald og Anne Chatrine Andersdatter - Sophie Helvig

       Faddere: baaren af Gunnill Pedersdatter Døviig, Anne Laersdatter Muulle, mandfaddere: Hans Alfsen Ørristvedt, Niels Olsen Hovgholt, Søfren Andersen fra Brevig.

 

       Hun fikk et uekte barn i 1756.

      

       Hun giftet seg i 1763.

 

       Trol. 24/9-1763 i Eid.

       Anders Laersen og Sophia Jørgensd. Ødevald.

       Caut: Jacob Nielsen paa Langestrand og Jens Jochumsen fra Helleroen.

 

       De var bosatt i Helgeroa.

      

       Gravlagt i Brevik som "Sophie Ødewald 77 aar". (Alderen noe for høy. JO)

 

      

       Forhold til Frants Rusk, født omkring 1730.[ii]

 

      

       (1) Forlovet 24.09.1763 i Eidanger,4 gift 1763,4 med Anders Larsen, født ca 1704,9 død 1781 i Helgeroa i Brunlanes, gravlagt 11.02.1781 i Brunlanes.[iii]

      

       Anders:

       Fra Brunlanes, en bygdebok, bind 1:

       Han var utenbygds fra og måtte bøte, fordi han hadde "undvigt fra sin soldaterlægd".

      

       Gravlagt som "Anders Larsen i Helleraaen, 77 aar".

      

       Skifte 5. Sept. 1781 efter afdøde mand Anders Leerungen i Hellerroen udi Hans Haaøens hus i Helleroen.

       Enke Sophie Jørgensdatter - afdøde Kirstine Henrichsdatter fra første ægteskab.

       Børn i første ægteskab:

       1. Sønnen Jacob Andersen, 37 aar.

       2. Sønnen Hans Andersen, 30 aar og boer i London.

       3. Gunil, g.m. Anund Smed i Scheen. (IK: i arvefordelingen blir hun kalt Gunild Margrethe).

       4. Cathrine, som været gift med smed Peder Hansen, men død og efterladt:

            1. Sønnen Jacob Pettersen, 5 aar.

            2. Sønnen Hans Pettersen, 4 aar.

            (Ik: i arvefordelingen kan det vær at de blir kalt Pedersen)

       I andet ægteskab:

       1. Jørgen Andersen, 16 aar.

       2. Lars Andersen, 15 aar.

       3. Anders Andersen, 10 aar.

       Summa Indtægter: 215-3-23

       Summa Gield: 100-2-0

       Til arv: 105-1-23.

 

 

       (2) Anders Larsen hadde vært gift med Kirstine Henrichsdatter, født omkring 1710, død før 1763 på Lerungen i Brunlanes.

 

 

       Anders Larsen og Kirstine Henrichsdatter sine barn:

 

 

       A.   Hans Andersen, (sønn av Anders Larsen og Kirstine Henrichsdatter) født ca 1740 på Lerungen i Brunlanes.[iv]

 

 

       B.   Jacob Andersen, (sønn av Anders Larsen og Kirstine Henrichsdatter) født ca 1744 på Lerungen i Brunlanes.7

 

 

       C.   Gunild Margrethe Andersdatter, (datter av Anders Larsen og Kirstine Henrichsdatter) født ca 1747.1

            

 

             Hun giftet seg med Anders, født omkring 1740.

 

            

 

       D.   Catrine Andersdatter, (datter av Anders Larsen og Kirstine Henrichsdatter) født ca 1750 på Lerungen i Brunlanes,[v] død 1777 på Fossum i Gjerpen, gravlagt 16.10.1777 i Gjerpen.[vi]

            

             Hun giftet seg i Gjerpen i 1772.

 

             Gjerpen, 10. Sept. 1772 trolovet: uk. Petter Hansen og p. Catrine Andersdtr. f. Hytten.

             Gjerpen, d. 31. oct. 1772 viet: uk. Petter Hansen og p. Catrine Andersdtr.

            

             Hun nevnes i skifte etter sin far som gift med smeden Peder Hansen.

            

             Gravlagt som "Petter Hansens kone, 27 aar".

 

            

             Gift 31.12.1772 i Gjerpen,[vii] med Petter Hansen, født 1750 på Fossum i Gjerpen (sønn av Hans Olsen og Lisbeth Olsdatter), døpt 06.09.1750 i Gjerpen,9 død 11.05.1825 på Fossum i Gjerpen.[viii]

            

             Petter:

             Hans Olsens db. Petter fra Hytten

             Faddere: Henrich Sørensens kone, Maria Jansdtr., Peder Buuse, Hieronomus Jensen, Herman Tronsen.

            

             Hans far var også hammersmed og hans foreldre var bosatt på Fossum i 1762. Petter ble hammersmedmester og var bosatt på Damjordet u/Fossum.

 

             Se gamlegjerpen.no

 

 

 

       Anders Larsen og Sophie Helvig Jørgensdatter sine barn:

 

            

       E.   Jørgen Andersen, (sønn av Anders Larsen og Sophie Helvig Jørgensdatter) født ca 1765 i Helgeroa i Brunlanes.7

            

             Dette kan ha være den Jørgen Andersen som giftet seg i Stavern 14.10.1791 med Christence Severinsdatter?

 

 

 

       F.   Lars Andersen, (sønn av Anders Larsen og Sophie Helvig Jørgensdatter) født 1766 på Lerungen i Brunlanes, døpt 26.11.1766 i Tanum kirke i Brunlanes.[ix]

            

             Anders Leerungen Eie, søn Lars.

             Test.: Ranild Olsdatter, Kari Larsdatter, Søren Alexandersen, Cornelius Gundersen, Jochum Jensen.

 

 

 

       G.   Kirsti Andersdatter, (datter av Anders Larsen og Sophie Helvig Jørgensdatter) født 1769 på Lerungen i Brunlanes, døpt 19.11.1769 i Brunlanes,7,12 død 1770 i Helgeroa i Brunlanes, gravlagt 04.03.1770 i Brunlanes.12

            

             Anders Leerungens datter udj Helleraaen, Kiersti.

             Test: Margaretha Trosbye, Justine Jørgensdatter, Christen Svendsen, Jochum Nielsen, Niels Erlandsen.

            

             Gravlagt som "Anders Leerungens datter fra Helleraaen, 1/2 aar gml.".

 

 

 

       H.   Anders Andersen, (sønn av Anders Larsen og Sophie Helvig Jørgensdatter) født 1771 på Lerungen i Brunlanes,[x] døpt 14.04.1771 i Brunlanes,12 konfirmert 01.05.1791 i Brevik kirke.[xi]

            

             Anders Leerungen i Helleraaen Havn, søn Anders.

             Test.: Birthe Maria fra Barkevigen, Justine fra Eneren, Niels Haaøen, Hans Jensen, Jacob Andersen, alle fra Leerungen.

            

             Konfirmert som "Anders Anderson 19 aar".

            

            

             Forlovet 28.10.1796 i Brevik,[xii] gift 24.11.1796 i Brevik kirke,15 med Anne Marie Jensdatter, født ca 1770,13 konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[xiii] død 30.03.1837 på Sandøya i Eidanger, gravlagt 08.04.1837 på Eidanger kirkegård.[xiv]

 

             Anne Marie:

              Dette kan ha vært datter av Jens Hågensen og Berthe Sophie Jensdatter. Hun het Anne Marie og ble født på Herre i 1775.

              

              Konfirmert i Eidanger i 1786 bosatt på Rønningen som "Anne Marie Jensdatter Rødningen 16".

            

             Se Brevik 1801

 

 

 

       Sophie Helvig Jørgensdatter og Frants Rusk ditt uekte barn:

 

      

        I.     Fransiska Frantsdatter, (datter av Frants Rusk og Sophie Helvig Jørgensdatter) født 1756, død 1756 i Bamble, gravlagt 29.08.1756 i Bamble.[xv] .

              

               Gravkagt som "Et pigebarn som havde været til opfostring hos Ole Amundsen paa Midtgaardseje, og som Bærent Jensen Smed i Brevig, der forlangede begravelsen, angav at tilhøre Qvindemennesket Sophie Jørgensdatter fra Ødevold i Ejdangers Sogn, hvilken nu var i tieniste hos bemælte Bærent Jensen Smed, og at hun havde avlet dette barn i Schien med Frantz Rusk hvor det ungefær for 8 uger siden blev døbt og kaldet Frantziscen, hvorom siden indløb attest fra hr. Rose i Schien"

 

 

 

 

IV. Malene Jørgensdatter, født 1733 i Eidanger,2 døpt 17.05.1733 i Eidanger kirke,[xvi] død 1807 i Øvald u/Prestegården i Eidanger, gravlagt 29.07.1807 i Eidanger kirkegård.[xvii] .

      

       Jørgen Bentsen og Catharina Andersdatter - Mallene

       Faddere: baaren af Maren Abrahamsdatter Øristvedt, Kirsten Hansdatter Tveten, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Lars Andersen, Povel Knudsen Traaholt.

      

       Det er trolig hun som nevnes på Tveten Nordre i 1762:

       Piiger over 12 aar: Melene Jørgensdatter

 

       Det var nok trolig hun som døde på Øvald i juli 1807. Navnet er da skrevet feil av presten. Alderen er i så fall også litt gal, men innenfor det en ofte ser. Hun levde da mannen døde i mai 1807 og nevnes ikke siden.

      

       Gravlagt som "Cathrine Jørgensd. Ødevald 78 aar". Skulle da ha vært Malene Jørgensdatter.

 

      

       Gift 23.01.1766 i Eidanger kirke,[12],[13] med Gunder Olsen, f. ca 1731,[14] d. 1807 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[15] gravlagt 01.05.1807 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Se Øvald denne gården

 

      

 

V.   Jan Jørgensen, f. 1735 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[17] døpt 01.01.1736 i Eidanger kirke,[18] d. 1750 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[19] gravlagt 06.12.1750 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Jørgen Ødevalds og Anne Catharine Schaus ægte barn Jan

       Faddere: baaren af Mari Rolfsdatter, Kirsten Hansdatter Tweten, mandfaddere: Eric Schews, Christen Bergh.

      

       Gravlagt som "Jørgen Ødevolds liden søn Jan 14 aar".

 

 

 

VI. Ingeborg Jørgensdatter, f. 1738 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[21],[22] døpt 05.08.1738 i Eidanger kirke,[23] konfirmert 03.10.1756 i Eidanger kirke.[24]

      

       Jørgen Ødevold og Anne Cathrine Andersdatter - Ingeborg

       Faddere: baaren af Ole Vallers kone Elen Larsdatter, Anne Larsdatter i Porsgrund, mandfaddere: Hans Ørestvedt, Abraham Rolfsen Schielvig.

      

       Konfirmert som "Ingeborg Jørgensdatter Ødevold 18 aar".

 

 

 

VII. Kirstine Jørgensdatter, f. 1741 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[25] døpt 06.01.1741 i Eidanger kirke,[26] d. 1743 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[27] gravlagt 13.01.1743 på Eidanger kirkegård.[28]

      

       Jørgen Ødevold og Anne Catrine Andersdatter - Kirstine

       Faddere: baaren af Sivert Baches kone Maren Rolfsdatter, Elen Ottersdatter Røre, mandfaddere: Lars Larsen Bache, Christen Vaateclev.

      

       Gravlagt som "Jørgen Ødevolds Datter Kirstine 2 aar".

 

 

 

VIII. Bent Jørgensen, f. 1744 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[29] døpt 26.02.1744 i Eidanger kirke,[30] d. 1748 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[31] gravlagt 23.10.1748 på Eidanger kirkegård.[32]

      

       Jørgen Ødevold og Anna Cathrina Andersdatters søn Bent                                                       

       Faddere: baaren af Peder Jørgensens kone Johanna Hansdatter, Margreta Ottersdatter Røre, mandfaddere: Erich Andersen fra Brevig, Ingebret Hansen Nedre Lunde.

      

       Gravlagt som "Jørgen Ødevolds liden søn Bent 3 aar".

 

 

 

IX. Just Jørgensen, f. 1747 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[33] døpt 13.08.1747 i Eidanger kirkegård,[34] d. 1748 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[35] gravlagt 17.10.1748 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       Jørgen Ødevold og Anna Cathrina Andersdatters søn Joust                                                      

       Faddere: baaren af Jacob Strømtangens kone Anne Larsdatter, Dorthe Giertsdatter, mandfaddere: Peder Jørgensen Schielsvig, Anders Larsen Tveten.

      

       Gravlegges som "Jørgen Ødevolds liden søn Joust 1 aar".

 

 

 

X.   Justine Jørgensdatter, f. 1750 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[37] døpt 08.03.1750 i Eidanger kirke,[38] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke.[39]

      

       Jørgen Ødevold og Anna Cathrina Andersdatters datter Justina                                    

       Faddere: baaren af Rasmus Haslers kone Kirsten Torkildsdatter, Maria Jørgensdatter Ødevold, mandfaddere: Søfren Andersen Bachen i Brevig og hans søn Anders.

      

       Hun nevnes under Prrstegården i 1762:

       uformuende Justine Jørgensdatter Ødevald, eet barn paa 12 aar, kand ej fortjene sit brød.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1767 som "Justine Jørgensdatter Ødewald 18".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Alder ved død.

[15]  Finn C. Knudsen.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 31.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[20]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 47.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 47.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 65.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[28]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 89.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[32]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 125.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[36]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 145.

[39]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt[i]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[ii]  Stipulert, Stipulert.

[iii]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 300.

[iv]  Skifte etter faren.

[v]  Alder ved død.

[vi]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[vii]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[viii]  gamlegjerpen.no.

[ix]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[x]  Alder ved konfirmasjonen.

[xi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[xii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[xiii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[xiv]  Eidanger, gravlagte 1832-1858,

Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xv]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 470-471.

[xvi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 4.

[xvii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.