| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Lars Bentsen f. ca 1695 og Kirsten Torsdatter f. ca 1699 sin familie

 

 

 

Lars Bentsen, f. ca 1695,[1] d. 1762 i Porsgrund,[2] gravlagt 31.10.1762 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Bent Larsen og Sophie Jonsdatter på Øvald u/Prestegården i Eidanger.

 

Lars nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Lars Bentsen Øvald", født i Eidanger, bosatt paa Øvald i Eidanger, innrullert 7. april 1710.

 

Lars nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Lars Bentsen Øval 34 aar", født i Brevig, gift og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

 

Han giftet seg i 1722.

 

Copul. 6/1-1722 i Eid.

Laers Bendzøn (Ødevald) med Kirsten Torsd.

Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.

 

Job Christensens kiøbebref til Laurs Bentsen hans huus och verecher staaende paa Biørntvet grunden den østre side af sit huus. (dato 03.07.1724)

 

Bjørntvedt Nedre i Østre Porsgrunn i 1725:

Lars Bentsøn gl. 30 aar har tient for Matros er gift med Kirsti Torsdatter gl. 26 aar, haver 1 drengebarn, Christen Larsøn gl. 2 maaneder, og een liden pige gl. 14 aar, tiener uden løn, Nafnlig Anne Larsdatter og Een pige som er til huuse hos forbemelte Lars Bentsøn, Børte Pedersdatter gl. 29 aar.

 

Gravlagt som "Lars Bentsen 78 aar".

 

 

Gift 06.01.1722 i Eidanger kirke,[3] med Kirsten Torsdatter, f. ca 1699,1 d. 1758 i Porsgrund,[4] gravlagt 27.10.1758 på Eidanger kirkegård.4

 

Kirsten:

Det nevnes en Thor Larsen som fadder for hennes andre barn. Dette kan jo være familie?

 

Gravlagt som "Lars Bentsens kone fra Porsgrund, Kisti Thorsdatter 68 aar".

 

 

 

 

I.    Tor Larsen, f. 1723 i Eidanger,3 døpt 10.10.1723 i Eidanger kirke,3 d. 1725 på Osebakken i Eidanger,[5] gravlagt 21.05.1725 på Eidanger kirkegård.5

      

       Laers Bendtsen og Kirsten Thorsdatters første ægte barn Thor

       Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Sibelle Andersdatter, mandfaddere: Laers Halfvorsen, Jørgen Bendtsen Ødevald, Hans Sifvertsen fra Ossebachen

      

       Gravlegges som "Laers Bendtsøn fra Osebachens (søn J.O.) Tor Laersøn 1 aar 7 maaneder".

      

 

 

II.   Christen Larsen, f. 1725 på Osebakken i Eidanger,3 døpt 07.10.1725 i Eidanger kirke,3 d. 1742 i Eidanger,4 gravlagt 17.04.1742 på Eidanger kirkegård.4

      

       Laers Bendtsen og Kirsten Thorsdatter fra Osebachen - Christen

       Faddere: baaren af Mademeselle Kirsten Maria (ingen ting mer JO), Sebelle Andersdatter, mandfaddere: Berthel Jobsen Arveschof og Thor Laersen.

 

       Gravlagt som "Lars Bentsøns ældste søn Christen 16 aar".

 

 

 

III. Tor Larsen, f. 1728 i Eidanger,3 døpt 30.05.1728 i Eidanger kirke,3 d. ca 1779 i Østre Porsgrunn.[6]

      

       Laers Bendtsen og Kirsten Thorsdatter -Tor

       Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Gunnille Arnesdatter, mandfaddere: Jørgen Andersen, Lars Larsen, Lars Nielsen fra Ossebachen.

      

      

       Gift 04.01.1759 i Eidanger kirke,[7] med Åse Johannesdatter, f. ca 1724,[8] d. 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.01.1809 i Østre Porsgrunn kirkegård.[9]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

      

IV. Jan Larsen, f. 1731 på Osebakken i Eidanger,3 døpt 02.09.1731 i Eidanger kirke,3 d. 1734 på Osebakken i Eidanger, gravlagt 20.05.1734 på Eidanger kirkegård.4

      

       Laers Bendtsen og Kirstj Thorsdatters ægte barn fra Osebachen (Ingen navn nevnt. JO).

       Faddere: baaren af Marj Maarthensdatter, Margrette Søfrensdatter, mandfaddere: Amund Laersen Corpurall, Anders Ovensen.

      

       Gravlegges som "Lars Bentsøn og Kirstine Hansdatters liden søn Jan Larsøn 1 aar 6 maaneder 2 uger 5 dager".

 

 

 

V.   Jan Larsen, f. 1734 i Eidanger,[10] døpt 19.12.1734 i Eidanger kirke,10 konfirmert 25.04.1756 i Eidanger kirke,[11] d. 1775 i Østre Porsgrunn, gravlagt 17.05.1775 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

      

       Lars Bentsen og Kirstj Thoersdatter - Jan

       Faddere: baaren af Maren Mortensdatter, Martha Andersdatter, mandfaddere: Gorfried Hiddel, Jacob Svendsen Svendske, Knudt Laugesen.

      

       Konfirmert i 1756 som "Jaen Larsen fra Porsgrund 18 aar".

      

      

       Gift 1761, med Anne Cathrine Hansdatter Naschoug, f. ca 1737,[13] (datter av Hans Jørgen Naschoug), konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke,[14] d. 1771 i Østre Porsgrunn, gravlagt 17.02.1771 i Østre Porsgrunn kirkegård.[15]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

      

VI. Lars Munch Larsen, f. 1737 i Eidanger,[16] døpt 01.10.1737 i Eidanger kirke,16 konfirmert 02.04.1758 i Eidanger kirke,[17] d. 1759 i Porsgrund,4 gravlagt 01.06.1759 på Eidanger kirkegård.4

      

       Lars Bentsen og Kirsten Thorsdatter ægte søn Nom. Lars Munch                                             

       Faddere: baaren af Hans Christians kone, Anne Marie Pedersdatter, mandfaddere: Hans Tobiasen, Jacob Svendsen hos Job.

      

       Konfirmert i 1758 som "Lars Munk fra Porsgr. 19 aar".

      

       Gravlagt året etter som "Lars Bentsens søn fra Porsgrund Lars Munk 22 aar".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Skifte etter han.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  1801 tellingen.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 20.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 60-61.

[13]  Alder ved konfirmasjonen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 42-43.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 40.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.