| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| PRESTEGÅRDEN |


 

 

1. Øvald

 

Øvald er en gammel gård. Den var egen gård i middelalderen, men ble nedlagt etter svartedauden. På slutten av 1600 tallet ble den ryddet på nytt. Den ble da ryddet som husmannsplass.

 

Øvald ble nevnt i 1398 i biskop Eysteins jordbok. Der sto det at 3 ørsbol i ”Øyfiawalom j Æidangre” tilhørte Eidanger prestebok. Dette godset var gitt av Joron på ”Øyfiawalom”.

 

Øvald ble nevnt i et diplom fra 1467:

 

Diplomatarium Norvegicum b.III s.640(Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene vedhænge):

Dato: 15. August 1467. Sted: Öval. (Øvald)
To Lagrettemænd kungjöre, at Steinar Olafssön solgte til Borgar Jonssön 3
Öresbol i Gaarden Kiste i Selje Sogn i Slemdal.

 

I Povel Huitfeldts stiftsbok av 1575 står det at Øvall lå til prestebolet og at gården ble brukt under Prestegården.

 

 

På Øvald ser vi samme familie som husmenn fra før 1700 tallet og inn på 1800 tallet.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1700 til 1737

 

Bent Larsen f. 1663 var en Svensk skredder. Han giftet seg med Sophie Jonsdatter f. ca 1653. Hun var datter av presten i Eidanger på den tiden, Jon Lauritzen Theiste. Sophie var trolig enke etter en Just da hun hadde en datter nevnt i 1725 fra dette ekteskapet. Bent og Sophie har trolig bodd i Brevik en tid, men fra 1704 er de nevnt på Øvald u/Prestegården. Bent døde på Øvald i 1737.

 

Sophie sitt barn fra første ekteskap:

Johanne Justsdatter f. ca 1691 d. 1742

 

Bent og Sophie sine barn:

Just Bentsen f. ca 1692 d. 1746

Lars Bentsen f. 1695 d. 1762

Jørgen Bentsen f. ca 1697 d. 1772

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Nevnt her i 1719

 

Maren Larsdatter f. ca 1640 døde på Øvald u/Prestegården i 1719.

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1726 til 1772 (Anne Cathrine til 1782)

 

Jørgen Bentsen f. ca 1697 var sønn av Bent Larsen Øvald. Jørgen giftet seg i Eidanger i 1725 med Anne Cathrine Andersdatter f. ca 1699. De bodde hos hans far på Årholt i 1725. Fra 1726 var de bosatt på Øvald og bodde der livet ut. Jørgen døde der i 1772 og Anne Cathrine i 1782

 

Barn:

Maria Lisbeth Jørgensdatter f. 1726

Anders Jacobsen f. 1728

Sophie Helvig Jørgensdatter f. 1730 d. 1794

Malene Jørgensdatter f. 1733 d. 1807

Jan Jørgensen f. 1735 d. 1750

Ingeborg Jørgensdatter f. 1738

Kirstine Jørgensdatter f. 1741 d. 1743

Bent Jørgensen f. 1744 d. 1748

Just Jørgensen f. 1747 d. 1748

Justine Jørgensdatter f. 1750

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Nevnt her i 1762

 

Lars Andersen f. ca 1690 var blind og nevnes på Øvald u/Prestegården i 1762 og døde der i 1763.

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Nevnt her i 1765

 

Ole Anundsen f. 1765 fra Skien døde på Øvald u/Prestegården i 1765 bare 3 måneder gammel.

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1766 til 1807

 

En av døtrene til Jørgen Bentsen Øvald var Malene Jørgensdatter f. 1733. Malene giftet seg i Eidanger i 1766 med sjømann Gunder Olsen f. ca 1731 fra Porsgrunn. De bosatte seg på Øvald og nevnes der i 1801 bosatt hos sønnen Ole. Gunder døde der i 1807. Malene døde trolig også dette året. Det er nok hun er feilaktig er skrevet som "Cathrine Jørgensd. Ødevald 78 aar" da hun døde to måneder etter sin mann. Hun nevnes ikke etter dette.

 

Barn:

Anne Cathrine Gundersdatter f. 1767 d. 1817

Inger Gundersdatter f. 1770 d. 1770

NN Gundersen f. 1772 d. 1772

Ole Gundersen f. 1775 d. 1860

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1792 til ca 1796

 

Anne Cathrine Gundersdatter f. 1767 var datter av Gunder Olsen Øvald. Hun fikk et uekte barn i 1792 med Jan Thomasen f. omkring 1750 fra Solum. Hun var da bosatt på Øvald. Hun giftet seg i Eidanger i 1796 med Halvor Stenersen f. 1771. Han kom egentlig fra Tinn i Telemark, men hans far kom til Eidanger. I 1801 var de bosatt på Ørvik. Anne Cathrine døde i 1817.

 

Anne Cathrine og Jan Thomasen sitt uekte barn:

Inger Kirstine Jansdatter f. 1792 d. 1792

 

Anne Cathrine og Halvor Stenersen sitt barn:

Anders Halvorsen f. 1796

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1797

 

Ole Gundersen f. 1775 var sønn av Gunder Olsen Øvald. Ole giftet seg i 1797 med Karen Halvorsdatter f. ca 1771. De fikk feste seddel på Øvald og bosatt seg der. Karen døde i 1851 og Ole i 1860.

 

Barn:

Åste Helene Olsdatter f. 1797 d. 1847

Halvor Olsen f. 1799

Anne Malene Olsdatter f. 1800 d. 1801

Malene Gurine Olsdatter f. 1802

Gunder Olsen f. 1804 d. 1805

Anne Cathrine Olsdatter f. 1806

Johanne Elisabeth Olsdatter f. 1809 d. 1884

Gunder Olsen f. 1811

Karin Oline Olsdatter f. 1815

 

Familieark

 

 

Fam.9

 

Nevnt her i 1801

 

Marthe Gundersdatter f. ca 1777 var tjenestepike på Øvald u/Prestegården i 1801.

 

Familieark