| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| PRESTEGÅRDEN |


 

 

 

Jon Lauritz Theiste f. ca 1617 sin familie

 

 

Jon Lauritzen Theiste, f. ca 1617,[1] d. 1670 i Eidanger.[2]

Han var sønn av Lauritz Michelsen og NN Pedersdatter.

 

Hans far bodde i Oslo og var gift med en datter av rådmannen i Bergen, Jon Andersen.

 

Jon Theiste var sogneprest i Eidanger fra 1640 til han døde i 1670. En vet ikke så mye om han, annet en at det var han som satte opp manntallet av 1664.

 

Ifølge F.C. Knudsen så har presten Holmboe i Eidanger i 1892 utarbeidet en slegtstavle om Øvald Slekten:

Ifølge en slægtstavle udarbeidet af presten Holmboe i Eidanger i 1892, nedstammer Øvald-slægten fra Maria Lueretia von Bärsclager d. 9/3 1663. Hendes gravsten staar i indgangen til Eidanger Kirke. Efter sin første mands død, ægtede hun fuldmægtig Peder Jacobsen, der blev udnævnt til toldvicitør i Langesundsfjorden, og boede paa Hvalen i Eidanger. De eiede ogsaa gaardene Aas, Flogstad og Øvald. Døtrene blev gifte med bønder i Eidanger, men en datter blev g. m. sognepresten i Eidanger Jon Lauritssøn Teiste f. ca. 1617 d. 1670. Han antages at være søn af Lauritz Michelsen, Oslo, og en datter af raadmand i Bergen Jon Andersen, hvis moder var Karen Johnsdtr. Teiste. Teistes datter Sophie blev g. m. skredder Bent fra Skjeberg, og de boede på «Ødewald», som Sophie havde faaet i faddergave af bedstemoderen. Deres søn Jørgen Bentsen Ødewald f. 1693 d. 1772 g. m. Anne Cathrine f. 1703 d. 1782. Bentsen bevidnes af presten Monrad at være husmand under prestegaarden. Disses datter Malene Jørgensdatter blev i 1766 g. m. sjømand Gunder Olsen fra Porsgrund f. 1731 d. 1807. De havde sønnen: Ole Gundersen f. 1775 d. 1860. i 1797 g. m. Karen Halvorsdtr. d. 1851. De fikk i 1799 fæsteseddel paa Øvald. Deres datter Johanne Elise Olsdtr. f. 1809 d. 1884 i 1840 g. m. Nils Jensen f. 1812, havde Øvald fra 1846.

 

 

Han giftet seg med Maria Laucretia von Bøslager sin datter, født omkring 1635 (datter av Maria Laucretia von Bøslager).

 

Maria:

Hun var datter av toldfulmektig Peder Jacobsen og Maria Lauretia von Barsclager ifølge en slektstavle nedtegnet ev presten Holmboe i Eidanger i 1892. Ifølge artikkel av Jørn Erik Øvald i 2015 var hun, ut fra hennes alder, trolig en datter fra hennes 1. ekteskap i Tyskland.


 

I.    Sophie Jonsdatter, f. ca 1653.[4]

      

 

       (1) Hun giftet seg med Just, f. omkring 1650.[5]

      

       (2) Hun giftet seg med Bent Larsen, f. ca 1663 i Sverige,[6],[7] d. 1737 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,[8] gravlagt 26.01.1737 på Eidanger kirkegård.[9]

      

       Se Øvald u/Prestegården

 

 

      

II.   Jonsdatter, f. omkring 1655

      

       En av døtrene skal ifølge en artikkel (Lidt om Sognepresten Johanns Teiste i Eidanger) av E.A.Thomle, som bygger på Carl Deichmann opplysninger (Miscel), være gift på gården Ås i Eidanger.

 

 

III. Jonsdatter, f. omkring 1655.[10]

      

       En av døtrene skal ifølge en artikkel (Lidt om Sognepresten Johanns Teiste i Eidanger) av E.A.Thomle, som bygger på Carl Deichmann opplysninger (Miscel), være gift på gården Hovboll (Hovholt) i Eidanger.

 

 

 

IV. Jonsdatter, f. omkring 1655.[11]

      

       En av døtrene skal ifølge en artikkel (Lidt om Sognepresten Johanns Teiste i Eidanger) av E.A.Thomle, som bygger på Carl Deichmann opplysninger (Miscel), være gift på gården Flogstad i Eidanger.

 

 

 

 

 



[1]  Finn C. Knudsen.

[2]  Finn C. Knudsen.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[7]  Finn C. Knudsen.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Stipulert, Stipulert.