| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| GUNNEKLEV  


 

 

 

Ole Hansen f. ca 1640 sin familie (Han var 1. gang gift med Karen Eggertsdatter f. omkring 1645 og muligens 2. gang med Martha Olsdatter f. ca 1649)

 

 

 

Ole Hansen, f. ca 1640,[1],[2] d. 1725 på Gunneklev i Eidanger, gravlagt 30.11.1725 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Hans Olsen Ørvik.

 

Ifølge sogneprestens manntall fra 1664 bodde Ørvikbonden "Hans Olssøn" på Ørvik 60 år gammel. Han hadde sønnen "Oluf (Ole) Hanssøn" 12 år gammel. I fogden manntall samme år var tallene henholdsvis 56 og 20?

 

Denne Ole Ørvik var gift med Karen Eggertsdatter under skifte etter hennes far i 1694. Med henne hadde han kommet til sin eierdel i Gunneklev.

 

Han har trolig senere giftet seg med Marthe Olsdatter som døde på Gunneklev i 1716, 68 år gammel.

 

(I så fall er det usikkert hvilke barn som er i hvilke ekteskap? Dersom han fikk barn etter at han giftet seg med Karen, burde den neste datteren blitt kalt Karen? De nevnes heller ikke som halvsøsken i skifte så de var nok fra første ekteskapet).

 

Ole nevnes i skattemanntallet fra 1700 som Ole Ørvik og eier av 2 huder i Gunneklev.

 

Han nevnes i skattemanntall 1701 i Brevik;
3.
Ole Ørevig
Skatt rdl 0-1-0

 

Han ble nevnt i sjølegden av 1706 på Gunneklev som "Ole Hansen Opsidder, bruger 2 Huuder 64 aar gifft ". Han ble nevnt der med sønnen Hans på 8 år.

 

Ekstraskatten i 1711 oppførte Ole Hansen og kvinne med 3 barn på Gunneklev samt husmannen Joen Bentsen med kvinne.

 

Han ble nevnt i skifte etter søsteren Tore Hansdatter i Skien i 1715. Der står også hans søsken nevnt.

 

Matrikulen av 1723 oppførte toller Koefoed som eier av 4 huder og Ole Hansen med sine barn som eier av 2 huder. Det nevnes ingen husmenn. Toller Koefoed og Ole var brukere.

 

Han gravlegges som "Olle Hansøn Gundeklef 85 aar 9 dager".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A, side 29b       

11.1.1726 - Gunnekleven i Eidanger

       Ole Hansen død.

       Barn:

Hans Olsen 26 år.

Mette Olsd. g.m. Hans Pedersen Bingholt.

Anne Sophia Olsd. 40 år.

Maria Olsd. 30 år.

Brutto 70-3-11.

Nt: 30-2-18. Heri medregnet jordegods: Gunnekleven 7 ½ skinn. Takst 25 rd. Skifteb. 2.9.1722.

 

 

(1) Han giftet seg med[4] Karen Eggertsdatter, f. omkring 1645,[5] (datter av Eggert Ingebretsen og Simensdatter), d. etter 1694.

 

Karen:

Hun stod som datter av Eggert Herøen og hans kone i skifte etter dem i 1694. Hun stod der som gift med Ole Ørvik.

 

 

(2) Han giftet seg med Martha Olsdatter, f. ca 1649,2 d. 1716 på Gunneklev i Eidanger,[6] gravlagt 12.07.1716 på Eidanger kirkegård.6

 

Martha:

Hun gravlegges som "Martha Olsdatter Gundekleven 68 aar".

 

 

 

I.    Anne Sophie Olsdatter, (datter av Ole Hansen og Karen Eggertsdatter) f. ca 1686.[7]

      

       Hun var i 1725 bosatt hos sin bror Hans på Gunneklev og står der som "Anne Sophie Olsdatter gl. 30 aar har skavanch i Benene".

 

 

 

I.    Mette Olsdatter, (datter av Ole Hansen og Karen Eggertsdatter) født ca 1674,2 død 1751 i Skien, gravlagt 26.02.1751 i Skien.[8]

      

       Gravlagt som "Hans Bingholtes Enche, begravet i Kierchens Jorden med 3 Klocher, gl. 77 aar nogle uger".

      

 

       Gift[9] med Hans Pedersen Bingholt, født ca 1684,2 (sønn av Peder Bingholt og Inger Jonsdatter), død 1738 i Skien, gravlagt 13.05.1738 i Skien.7

      

       Hans:

       Han nevnes i skifte etter sin mor i Skien i 1712.

      

       3.12.1712 - 1693-1713 - Skifteprotokoller 3 - 597b

       arvelater Inger Jonsdtr Kamperhoug død

       arving ektefelle Peder Bingholt

       arving sønn Hans Pedersen Bingsholt gift. innrullert, og ute i kongens tjeneste

       arving datter Catrine Pedersdtr 21 år

       arving sønn Jon Pedersen Bingholt gift. innrullert

       arving datter Berte Pedersdtr 23 år

       arving datter Anne Pedersdtr g.m. Daniel Christiansen Hyll

       andre svigersønn Daniel Christiansen Hyll g.m. Anne Pedersdtr

      

       Han nevnes i skifte etter sin far i Skien i 1715.

      

       29.8.1715 - 1713-1723 - Skifteprotokoller 4 - 69b - Skiftet sluttet 05.09 eller 25.09.1715

       arvelater Peder Bingholt paa Østere side af en Liden gade til Kamperhoug død

       arving sønn Hans Pedersen Bingholt g.m. Mette Olsdtr. 'udj Kongens tieniste til Søes'

       arving sønn Jon Pedersen Bingholt gift

       arving datter Berte Pedersdtr g.m. Tobias Christensen. også nevnt som Bergete

       arving datter Anne Pedersdtr g.m. Daniel Hyl

       arving datter Catrine Pedersdtr 22 år ugift

       andre svigersønn Daniel Hyl g.m. Anne Pedersdtr. også nevnt som Hyll

       andre svigersønn Tobias Christensen g.m. Berte Pedersdtr

       andre svigerdatter Mette Olsdtr g.m. Hans Pedersen Bingholt

      

       Hans og Mette ble bosatt i Skien.

      

       Hans bror, Jon Pedersen Bingholt, ble 2. gift med Mari Jacobsdatter, datter av Jacob Pedersen Prestegården i Siljan.

      

       Gravlagt som "Hans Peder Bingholt begr. med 3 Klocher, gl. 54 aar".

      

       Det var skifte etter Hans i Skien 5/6-1738:

       Hans Pedersen Bingholt "paa Kamperhoug"

       Enke: Mette Olsdatter

       Barn: Ole Hansen Bingholt, myndig, Peder 19 år, Susanne g.m. Abraham Hansen.

 

      

 

 

III. Marie Olsdatter, (datter av Ole Hansen og Karen Eggertsdatter) f. ca 1696.7

      

       Hun var bosatt hos sin bror Hans på Gunneklev i 1725. Hun ble der oppgitt å være 24 år.

 

 

 

IV. Hans Olsen, (sønn av Ole Hansen og Karen Eggertsdatter) f. ca 1697,[10] d. 1742 på Gunneklev i Eidanger,7 gravlagt 12.03.1742 på Eidanger kirkegård.[11]

      

      

       Gift 24.09.1721 i Eidanger kirke,[12] med Kirsten Tollefsdatter, f. 1691 på Osebakken i Gjerpen,7,2 (datter av Tollef Jørgensen og Henrikke Jeppesdatter), døpt 14.10.1691 i Gjerpen,[13] d. 1739 på Gunneklev i Eidanger,7 gravlagt 02.07.1739 på Eidanger kirkegård.9

      

       Se Gunneklev denne gården

      

 

 

 

 [1]  Manntallet i 1664.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 204.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 201.

[8]  Skiensavskrifter på Gamlegjerpen.no.

[9]  Skifte etter faren.

[10]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".