| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKAVRÅKER |     


 

 

 

 

Halvor Andersen f. ca 1687 og Berthe Paulsdatter f. ca 1694 sin familie

 

 

 

Halvor Andersen, f. ca 1687,[1] d. 1750 i Eidanger,[2] gravlagt 21.06.1750 i Eidanger kirkegård.2

 

Han fikk et uekte barn i 1717 med ei Anne Nilsdatter.

 

Han giftet seg i 1723.

 

Trol. 5/9-1723 i Eid.

Halfvor Anderssøn, Soldat, med Berthe Povelsd.

Cautionsmænd: (ikke nevnt).

 

Det var nok han som var soldat og som var bosatt på Dal under Skaveråker i 1725:

Dalen

Under same Gaard en Avlsplads som kaldes Dahl, bruges af Jorddrotten Mons. Chri. Nielsøn. Paa Pladsen opholder sig en Huusmand Halvor Andersøn, har tient for Soldat.

 

Da kan ha bodd her hele tiden.

 

Anna Hansdatter Heiestad bar deres tre barn til dåpen. Hun var kone til Christopher Andersen Heistad. Dette var trolig hans bror.

 

Jeg har vurdert dem som sønner av Anders Nilsen Hvalen, men han var en rik mann og det virker ikke som om Halvor og Christopher var videre bemidlet.

 

I Bamble nevnes en Gunder Andersen f. omkring 1690 også som Buvigen. Han var gift med ei Dorthe Pedersdatter f. omkring 1700. De døpte barn i Bamble. Trolig fra 1721, men helt sikkert fra 1725. Det står ikke noe stedsnavn da de døpte barna. Det kan være Gunder Andersen som døde på Herre i 1738, men dette er svært usikkert, da det bare står "Gunder Andersen fra Hære". De døpte barn frem til 1738: Trolig Peder i 1721 (Der står det bare far Gunder Andersen), Anne i 1725, Gunder i 1727, Anne i 1730, Ingeborg i 1736 (døde i 1737) og Gunder i 1738. Jeg tror denne Gunder Andersen var en bror og Halvor og Christopher. Det finnes en Gunder Gundersen og en Peder Gundersen i Brevik jeg tror kan være sønner av denne Gunder Andersen Buvigen.

 

Jeg tror det var deres mor som døde under Grava i 1741 og gravlegges som "Giertrud Buvigen under Grave 80 aar". Det passer i alder, og Christopher kaller også et av barna sine Gjertrud.

 

Jeg er usikker på dette "Buvigen". I nærhet finnes en plass Buviken (Buvika) i Søndeled. Buvika er i dag en del av Risør by.

 

(Jon Andersen Ås ble også brukt som fadder en gang av Halvor, men han tror jeg er sønn av Anders Ås som var på Ås i 1690 åra.)

 

Gravlagt som "Halvor Buveyen 63 aar".

 

 

Forhold til Anne Nilsdatter, født omkring 1695.[3]

 

 

Gift 1723,[4] med Berthe Paulsdatter, f. ca 1694,1 d. 1743 i Eidanger,2 gravlagt 06.03.1743 på Eidanger kirkegård.2

 

Berthe:

Hun gravlegges som "Halvor Buveyens kone Berte Povelsdatter 49 aar".

 

 

 

I.    Cornelius Halvorsen, (sønn av Halvor Andersen og Anne Nilsdatter) født 1717 i Brevik,1 døpt 07.03.1717 i Brevik kirke,[5] død 1720 i Eidanger,[6] gravlagt 20.03.1720 på Eidanger kirkegård.6

      

       døpt uægte barn Anne Nielsdatters Navnl. Cornelius, Som ved daaben lod giøre sin bekiendelse, Det at have avlet med Halvord Andersen Buevigen fra Bamle menighed, Soldat.

       Faddere Isaach Moy, Anders Blegh, Johannes Isaachsen, Anne Eskildsdatter bar det for daaben.

      

       Han gravlegges som "et uægte barn Cornelius Hallfvorsøn, moderen Anne Nielsdatter 3 aar 4 uger".

 

 

 

II.   Lisbeth Halvorsdatter, f. 1723 i Eidanger,[7] døpt 12.09.1723 i Eidanger kirke,4 d. 1723 i Eidanger,[8] gravlagt 19.09.1723 på Eidanger kirkegård.5

      

       trolofvede folch Halfvor Andersen Buevigen og Berthe Povelsdatters første barn Lispet

       Faddere: baaren af Anna Hansdatter Hejestad, Ellen Povelsdatter, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Eggert Laersen Grafva, Gunder Knudsen Grafva.

      

       Hun gravlegges som "Halvfvor Andersøn Buevigens og Berthe Povelsdatters barn, første, Lispet, betaler jorden 6 uger".

      

 

 

III. NN Halvorsen, f. 1724 i Eidanger,5 d. 1724 i Eidanger,5 gravlagt 06.08.1724 på Eidanger kirkegård.5

      

       Gravlegges som "et lidet dødfødt barn fra Halfvor Andersøn Buvigen i samme graf".

      

      

 

IV. Ingeborg Halvorsdatter, f. 1726 i Eidanger,4 døpt 25.08.1726 i Eidanger kirke,4 d. 1788 på Tveten i Eidanger,[9] gravlagt 18.05.1788 på Eidanger kirkegård.6

      

       Halfvor Andersen Buevigen og Berthe Povelsdatters datter Ingeborg

       Faddere: baaren af Anne Hansdatter Hejestad, Martha Andersdatter Waller, Ellen Povelsdatter, mandfaddere: Anders Olsen Ørrevig, Arne Jørgensen Kiørholt, Olle Andersen.

      

       Det er nok hun som nevnes under Tveten i 1762:

       uformuende Ingebor Buvejen under nordre Tveten, var blind

      

       Det er nok da også hun som ble gravlagt i 1788 som "Ingebor Halvorsd. Tweten 63 aar".

 

 

 

V.   Anne Halvorsdatter, f. 1728 i Eidanger,4 døpt 01.01.1729 i Eidanger kirke.4

      

       Halfvor Andersen Buevjien og Berthe Povelsdatter ægte barn Anne

       Faddere: baaren af Anne Hansdatter Hejestad, Maria Povelsdatter, mandfaddere: Peder Laersen Grafva, Joen Børresen Skafveraacher.

 

 

 

VI. NN Halvorsen, f. 1728 i Eidanger, d. 1729 i Eidanger, gravlagt 01.01.1729 på Eidanger kirkegård.

      

       Gravlagt som "Halfvor Andersøn Buvejens? hiemmedøbte drengebarn".

      

       Har nok vært en tvilling til Anne som ble døpt samme dag som han ble gravlagt.

 

 

 

VII. Paul Halvorsen, f. 1735 i Eidanger,[10] døpt 21.08.1735 i Eidanger kirke.7

      

       Halvor Andersen og Birthe Pedersdatter – Povel (Her er morens navn skrevet feil. JO)

       Faddere: baaren af Sara Grava, Ellen Pedersdatter, mandfaddere: Bent Aas, Hans Joensen.

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 28.