| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKSUM |


 

 

 

 

Paul Oksum og sønnen Gulbrand Paulsen sin familie

 

 

Paul Oksum, f. omkring 1590,[1] d. ca 1655 på Oksum i Eidanger.[2]

 

I 1600 årene hadde gården Oksum i Eidanger en matrikkelskyld på 4 huder. I 1611 er Paul leilending på gården.

 

I registeret over saltverkskatten av 1613-14 nevnes Poffuel på Oksum. Poffuel nevnes også på Oksum i liste over leilendinger i Eidanger 1619-20.

 

Eieren var i 1620 Niels Mund på Bjerkevold.

 

I jordboken av 1624 nevnes fortsatt Poffuel Oxem som bruker av 2 huder og at gården var i pant av Niels Mund.

 

"Poffuel Oxøn" nevnes i sakefallsregnskapet for Bamble fogderi for 1639-40. Det nevnes der at han måtte betalte 3 daler fordi han hadde skåret en fremmed kjøpmann, trolig en skipper, i Brevik med kniv

 

Poul nevnes i Rosstjenesteskatten av 1645 på Oksum og han var da eier av 2 huder (Halvparten av gården).

 

I skattemanntallet av 1650 og 1655 stod Paul som bruker av 4 huder av gården og som eier av 2 huder med bygselrett. De andre 2 hudene var eid av Hans i Faret i ”Brunlaugnes lehn” (Dette var nok Hans Olsen på Faret i Hedrum).

 

1660 finner vi nevnt Gulbrand som bruker av Oksum. Dette var trolig en sønn av Paul Oksum. Han får også en sønn som han kaller Paul.

 

 

 

I.    Gulbrand Paulsen, f. ca 1624 på Oksum i Eidanger,[3] d. 1664 på Oksum i Eidanger.[4]

      

       Fra 1661 finner vi Gulbrand som bruker på Oksum. Gården tilhørte nå Hans Iversen i Skien.

 

       Gulbrand ble oppført som 40 år i fogden manntall fra juli 1664. En sønn Ole opplyses da å være 24 år. I presten manntall for desember 1664 finner vi som oppsitter på Oksum enken Barbara Olsdatter og to sønner Anfind Gunbrandsen, 20 år og Paul Gulbrandsen, 12 år gammel.

      

 

       Han giftet seg med[5] Barbara Olsdatter, f. omkring 1620, d. ca 1680.[6]

      

       Barbara:

       Barbara var fremdeles bruker av Oksum i 1680, men snart etter overtok sønnen Paul.

 

      

       Barn:

 

 

       A.   Ole Gulbrandsen, f. ca 1640 på Oksum i Eidanger.[7]

            

             Han var 24 år i 1664.

 

 

 

       B.   Anfind Gulbrandsen, f. ca 1644 på Oksum i Eidanger.[8]

            

             Han var 20 år i 1664.

 

 

 

       C.   Paul Gulbrandsen, f. ca 1645 på Oksum i Eidanger,[9] d. 1728 på Oksum i Eidanger,[10] gravlagt 14.11.1728 på Eidanger kirkegård.[11]

            

      

             Han giftet seg med Anne Gudmundsdatter, f. ca 1652,[12] d. 1719 på Oksum i Eidanger,[13] gravlagt 22.09.1719 på Eidanger kirkegård.[14]

            

             Se Oksum denne gården

 

            

 

       D.   Gunder Gulbrandsen, f. ca 1656 på Oksum i Eidanger,[15] d. 1716 på Oksum i Eidanger,[16] gravlagt 19.01.1716 på Eidanger kirkegård.[17]

            

            

             Han giftet seg med[18] Marte Iversdatter, f. ca 1657,[19] d. 1737 på Oksum i Eidanger,[20] gravlagt 27.10.1737 på Eidanger kirkegård.[21]

            

             Se Oksum denne gården

            

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Manntallet i 1664.

[4]  Manntallet i 1666.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 140.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Manntallet i 1664.

[8]  Manntallet i 1664.

[9]  Manntallet i 1664.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 140.

[11]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[12]  Alder ved død.

[13]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[14]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[15]  Manntallet i 1664.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 140.

[17]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[18]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[19]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[20]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[21]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt