| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

Nordalsetret Gnr. 15

 

Nordalsetret ligger i Oklungen like ved utløpet fra Oklungvannet. Grenset mot Hedrum gikk på den tiden rett øst for gården. Nærmeste nabo i Hedrum var Ragnhildrød og i nordvest ligger gården Oklungen i Eidanger. Dersom vi beveger oss sydover mot Langangen finner vi som nabogård, Kjendalen.

 

Landskyld 1 hud (1664)

 

 

Litt fakta om gården Nordalsetret

 

 

De tidlige manntallene på Nordalsetret:

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Settre som Reer bruger, 
schylder 1 hudt,
som liger till Edangers presteboel med bøxell.
Er en fatig mand och kand iche schatte widre end, penge - 1 dr.
Edangers presteboel bygger

I 1650 nevnes i skattemanntallet at «Settre» hadde en skyld på 1 hud. Den lå under godset til Eidanger prestebol og det nevnes en bruker Reer.

 

I 1664 manntallet til sognepresten oppgis Reer Gunnerssøn 50 år som bruker. I fogdens manntall oppgis Reer å være 41 år. Fogden nevner ogå en Asmund Reerssøn 18 år gammel på gården.

 

I 1670 årene finner vi fortsatt Reer (Reier) som bruker av «Nordahl Setter», men omkring 1680 er det hans sønn Aasmund Reyersen som nevnes som bruker. Aasmund finner vi fortsatt på gården i 1711 da men en kvinne, en liten dreng og en pike.

 

I matrikulen av 1723 nevnes oppsitteren som Michel (Larssøn).

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1650 til 1720

 

Rejer Gundersen f. ca 1601 nevnes på Nordalsetret fra 1650. Han nevnes der frem til ca 1680 da sønnen Åsmund Rejersen f. ca 1635 hadde overtatt som bruker. Åsmund døde på gården i 1720.

 

Rejer Gundersen sine barn:

Åsmund Rejersen f. ca 1635 d. 1720

 

Åsmund Rejersen sine barn:

Iver Åsmundsen f. ca 1655 d. 17116

Lisbet Åsmundsdatter f. omkring 1660 d. ca 1698

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1720 til 1748

 

Marie Sørensdatter f. ca 1668 var gift med en Hans. Dette vises ved de stebarn som ble nevnt i Marie og Michel sin familie i 1725. Da denne Hans døde giftet enken hun seg med Michel Larsen f. ca 1675. Michel ble oppsitter på Nordalsetret etter 1711 og før 1723. Åsmund Rejersen som brukte gården før han døde i 1720 så Michel kom trolig på den tiden. Marie døde på Nordalsetret i 1746. Michel døde der i 1748.

 

Hans og Marie Sørensdatters barn:

Isach Hansen f. ca 1693

Kirsten Hansdatter f. ca 1697 d. 1771

 

Michel Larsen og Marie Sørensdatters barn:

Maria Michelsdatter f. ca 1707 d. 1784

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1725 til 1731

 

Isach Hansen f. ca 1693 var sønn av Hans Åsmundsen og Marie Sørensdatter. Isach giftet seg Birthe Sigurdsdatter f. ca 1701. De var bosatt på Nordalsetret til 1731. Birthe Sigurdsdatter døde der i dette året etter å ha fått tvillinger.

 

Barn:

Gunder Isachsen f. 1731 d. 1731

Jacob Isachsen f. 1731 d. 1731

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1738 til 1787

 

Maria Michelsdatter f. ca 1707 var datter av Michel Larsen og Marie Sørensdatter. Hun giftet seg i 1732 med Iver Arnesen f. ca 1705. Iver kom fra Solli og Maria og Iver døpte barn bosatt på Solli frem til 1735. De døpte barn på Nordalseteret fra 1738 og de nevnes der i 1762 og i 1782. I 1782 var de bosatt hos sønnen Michel som hadde overtatt en del av gården. Maria døde på Nordalsetret i 1784 og Iver i 1787.

 

Barn:

Berthe Iversdatter f. 1732 d. 1789

Maren Iversdatter f. 1733

Amborg Iversdatter f. 1735

Lars Iversen f. 1738 d. 1811

Kirsten Iversdatter f. 1740 d. 1767

Anne Lisbeth Iversdatter f. 1743 d. 1774

Sidsel Iversdatter f. 1746 d. 1769

Michel Iversen f. 1749 d. 1828

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1751 til ca 1760

 

Ole Olsen f. 1725 giftet seg i 1751 bosatt på Nordalsetret. Hans kone Margrethe Jonsdatter f. ca 1724 kom fra Moholt i Siljan. De kom begge fra Siljan ifølge vielsen. Ole var sønn av Ole Larsen og Ellen Villumsdatter som først var på Kvisla og siden ble nevnt som husmenn under Ragnhildrød. Ole og Margrethe døpte barn på Nordalsetre frem til 1760. De var nok bosatt hos Iver Arnesen og Maria Michelsdatter. Jeg tror hun og Ole kan være søskenbarn. De kom etter det til Oksum der Ole sin bror Mons Olsen bodde. Ole døde der i 1763. Margrethe giftet seg på nytt.

 

Se Oksum

 

 

 

Gården ble nok delt på slutten av 1700 tallet. I 1801 bodde brødrene Iver og Michel på hver sin del.

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1762 til 1811

 

En sønn av Iver Arnesen var Lars Iversen f. 1738 var bosatt på en del av Nordalsetret. Han giftet seg 1. gang i 1762 med Gunild Erichsdatter f. 1740 fra Søndre Lunde. Gunild døde på Nordalsetret i 1788. Lars giftet seg 2. gang i 1792 med Berthe Hansdatter f. ca 1766. Han døde på Nordalsetret i 1811.

 

Lars Iversens barn med Gunild Erichsdatter:

Ingebor Larsdatter f. 1763 d. 1763

Erich Larsen f. 1764 d. 1829

Karen Larsdatter f. 1766 d. 1811

Kirsti Larsdatter f. 1769 d. 1821

Isak Larsen f. 1771 d. 1820

Ole Larsen f. 1775 d. 1775

NN Larsen f. 1776 d. 1776

Ellen Larsdatter f. 1779 d. 1837

 

Lars Iversens barn med Berthe Hansdatter:

Iver Larsen f. 1793 d. 1793

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1775 til 1828 (Gunild til 1838)

 

En annen sønn av Iver Arnesen var bosatt på den andre delen av Nordalsetret. Det var Michel Iversen f. 1749 som i 1774 i Hedrum hadde giftet seg med Anne Larsdatter f. 1752 fra Bakke i Hedrum. Michel fikk festebrev på Nordalsetret i 1775 og døper barn der samme året. Anne Larsdatter døde i 1781 og Michel giftet seg for 2. gang i Eidanger i 1782 med Anne Tonette Olsdatter f. 1761 også hun fra Bakke i Hedrum. Anne Tonette døde på Nordalsetret i 1795 og Michel Iversen giftet seg samme året for 3. gang med Gunild Larsdatter f. ca 1755 fra Kiste i Siljan. Michel døde i 1828 og Gunild i 1838.

 

Michel Iversens barn med Anne Larsdatter:

Sidsel Michelsdatter f. 1775 d. 1775

Nils Michelsen f. 1776 d. 1776

Amund Michelsen f. 1777 d. 1810

 

Michel Iversens barn med Anne Tonette Olsdatter:

Anne Michelsdatter f. 1782 d. 1784

Maria Michelsdatter f. 1784 d. 1849

Iver Michelsen f. 1787 d. 1847

Nils Michelsen f. 1789 d. 1803

Søren Michelsen f. 1792 d. 1856

Elen Michelsdatter f. 1794 d. 1867

 

Michel Iversens barn med Gunild Larsdatter:

Lars Michelsen f. 1797 d. 1798

Anthonette Michelsdatter f. 1798 d. 1799

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1788 til 1789 (også i 1796)

 

Anders Olsen f. ca 1762 var sønn av Ole Larsen Oklungen. Han giftet seg i 1784 i Gjerpen med Inger Halvorsdatter f. ca 1759 fra Ramsåsen i Gjerpen. De døpte et barn bosatt på Oklungen i 1785. I 1788 og 1789 var de bosatt på Nordalsetret og døpte barn her før de flyttet til Kjendalen. I 1796 døpte de så et barn på Nordalsetret før de igjen nevnes på Kjendalen i 1801.

 

Se Kjendalen

 

 

 

Andre som ble nevnt på Nordalseter:

 

Abraham Olsen f. 1716 nevnes som fostersønn på Nordalseter i 1725. Han var nok sønn av Ole Clausen på Lid i Gjerpen. Hans mor døde i 1719 på Osebakken. Han nevnes på gamlegjerpen.no.

Stoe Christensen f. 1762 døde i 1789 bosatt på Nordalseter. Han nevnes under sin far, Christen Eriksen, på Nordre Lunde.

Aslac Knutsen f. 1780 ble konfirmeres i Eidanger i 1795 bosatt på Nordalseter. Han var sønn av Knut Aslesen Ragnildrød i Hedrum.

Marte Margrethe Hansdatter f. ca 1783 ble konfirmert i Eidanger i 1800 bosatt på Nordal og tjente der i 1801. Døde på Seter (Nordalseter) i 1803. Trolig datter av Hans Knudsen og Maren ThomasdatterOsebakken. Hun nevnes under sin far Thomas Christensen i Østre Porsgrunn i 1762.

Isach Nilsen f. 1787 var bosatt hos Lars Iversen på Nordalseter som tjenestegutt i 1801. Han nevnes under sin far, Nils Olsen, på Oklungen.

Even Sørensen f. 1780 nevnes som tjenestegutt på Nordalseter i 1801. Dette var trolig sønn av Søren Andersen på Bjønnes i Hedrum.