| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

 

Lars Sigurdsen f. ca 1654 og Lisbeth Jensdatter f. ca 1671 sin familie

 

 

 

Lars Sigurdsen, f. ca 1654,[1] d. 1721 på Osebakken i Eidanger,[2] gravlagt 02.06.1721 på Eidanger kirkegård.2

 

De giftet seg i 1696. De var begge barnefødte i Eidanger.

 

Dom. 15. Trin. (20/9) 1696 - trolovet

Er i Eidanger Lars Sigursen og Lisbeth Jensdaatter, begge to barnefød her i Eidanger.

Cav: Simen Eggertssøn, H. Christopher Tollefssøn.

 

Han gravlegges som "Laers Sigursøn fra Ossebachen, betaler jorden 67 aar".

 

 

Gift 1696,[3] med Lisbeth Jensdatter, f. ca 1671,[4] d. 1742 i Eidanger,[5] gravlagt 06.06.1742 på Eidanger kirkegård.5

 

Lisbeth:

Hun var enke og bosatt i Østre Porsgrunn i 1725:

Lisbeth Jensdatter een Enche gl. 54 aar, bruger en liden havn hvorpaa kand fødes 1 Koe og 3 Saver.

Haver 3de Sønner, Jens Larsøn er vanvittig gl. 30 aar, Sivert Larsøn er Sergiant gl. 25 aar og Lars Larsøn gl. 22 aar enroulered og alle hieme hos Moderen. Haver til huuse hos sig sin Sødster Sara Jensdatter gl. 57 aar.

 

Hennes søster, Sara Jensdatter, var i 1725 bosatt hos henne 57 år gammel.

 

Gravlagt som "Sivert Bachis moeder Lisbet Jensdatter 66 aar".

 

 

 

I.    Jens Larsen, f. ca 1695,4 d. 1736 i Eidanger,5 gravlagt 29.02.1736 på Eidanger kirkegård.5

      

       Han gravlegges som "Jens Larsen Bache 41 aar".

 

 

 

II.   Sivert Larsen, f. ca 1700,4 d. 1742 i Eidanger,5 gravlagt 01.06.1742 på Eidanger kirkegård.5

      

       Han står oppført som "Sivert Larsøn er Sergiant gl. 25 aar" hos moren i 1725.

      

      

       Gift 05.11.1728 i Eidanger kirke,3 med Maren Rolfsdatter, f. ca 1702,4 (datter av Rolf Evensen og Karen Christensdatter), d. 1783 på Osebakken i Eidanger,[6] gravlagt 10.03.1783 på Eidanger kirkegård.6

      

       Se Østre Porsgrunn 1725-1762

 

 

      

III. Anne Larsdatter, f. ca 1701,1 d. 1747 i Porsgrund,5 gravlagt 12.06.1747 på Eidanger kirkegård.5

      

      

       (1) Gift 25.08.1741 i Eidanger kirke,3 med Anders Olsen, f. ca 1710,1 d. 1742 i Porsgrunn,5 gravlagt 14.05.1742 på Eidanger kirkegård.5

      

      

       (2) Gift 10.01.1743 i Eidanger kirke,3 med Lars Iversen, f. ca 1685 Christiania,4 d. 1756 i Porsgrund,5 gravlagt 11.01.1756 i Eidanger kirke.5

      

       Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

      

IV. Lars Larsen, f. ca 1702 på Osebakken i Porsgrunn,1,4 d. 1745 i Porsgrunn,5 gravlagt 20.06.1745 på Eidanger kirkegård.5

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Lars Larsen Bache 19 aar", født paa Asebachen og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

 

       Han giftet seg i 1736.

      

       Trol. 28/12-1736 i Porsgrund. Copul. 1/3-1737.

       Lars Larsøn Bache og Inger Hansd.

       Caut: Michel Sæteret, Helge Hansøn Lie.

       Prest: H. Giertsøn.

      

       Han gravlegges som "Lars Larsøn Bache fra Porsgrund 43 aar".

 

      

       Gift 01.03.1737 i Eidanger kirke,3 med Inger Hansdatter, f. ca 1697,1 (datter av Hans og Marie Sørensdatter), d. 1752 i Porsgrund,5 gravlagt 02.09.1752 på Eidanger kirkegård.5

      

       Inger:

       Hun var søster av Kirsten Hansdatter Sanni i Gjerpen. Det var hun som var fadder til to av hennes barn. Michel Sætre som var trolover var hennes stefar.

      

       Gravlagt som "Lars Larsens enke i Porsgrund, Inger Hansdatter 55 aar".

 

 

       Barn:

 

       A.   Lars Larsen, f. 1740 i Eidanger,[7] døpt 06.09.1740 i Eidanger kirke,21 d. 1748 i Eidanger,5 gravlagt 28.09.1748 på Eidanger kirkegård.5

            

             Lars Larsen Bache og Inger Hansdatter s ægte søn N. Lars

             Faddere: baaren af Mons. Thomas Bugges kæriste Anne Povelsdatter, Mademoisel. Maria Kierulf, mandfaddere: Mons. Ebbesen hos CamerRaaden, Jens Andersen Mørch, Christian Jobsen.

            

             Gravlagt som " H. Laers Laersøn Baches søn Laers 8 aar".

 

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 61.