| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Anders Olsen f. ca 1683 og Ingeborg Jensdatter f. ca 1677 sin familie

 

 

 

Anders Olsen, f. ca 1683,[1] d. 1743 på Setre i Brevik,[2] gravlagt 01.02.1743 på Brevik kirkegård.2

Han var sønn av Ole Øvre Lunde og Sara Nilsdatter.

 

Han giftet seg i Eidanger i 1719.

 

Trol. 19/2-1719 i Eidanger. Copul. 10/4-1719.

Anders Olssøn Lunde med Ingeborg Jensd.

Caut: Niels Olssøn Lunde og Christen Jenssøn Holthe.

 

Han nevnes i Brevik som Anders Lunde Senior. Det var nok sønn til hans bror Nils, Anders Nilsen, som var Anders Lunde Junior.

 

Familien var bosatt på Setre i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Anders Olsøn gl. 42 aar, har tient for Soldat, gift med Ingeborg Jensdatter gl. 48 aar, ingen Børn.

 

 

Gravlegges som "Anders Olsen i Sæteret gl. 56 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 side 311b

Skifte 26. July 1743 efter afdøde Anders Olsen paa Sætteret ved Brevik i Eidanger tinglaug

Enke Ingeborg Jensdtr.

Avdødes søsken:

1.  Christen Olsen som bodde på Lunde, død og efterladt sig 4 barn

     [Her er uteglemt eldstesønnen Ole som far til følgende 4 barn. IK]

        - Christen Olsen, 12 aar gl.

        - Lars Olsen, 8 aar gl.

        - Jacob Olsen, 6 aar gl.

        - Kari Olsdatter, 8 aar gl.

    b. Sønnen Ole Christensen, myndig og bor i Sætteret .

        Formynder for ovennevnte umyndige barn.

        [ 2 sønner Ole; jfr. 1725-tellingen for Eidanger. IK]

    c. Datteren Berthe Christensdatter, død og efterladt sig 2 børn:

        - Jacob Ellevsen, 8 aar.

        - Christen Ellevsen, 6 aar.

        hos faderen Ellev Hansen som bor i Sætteret.

    d. Datteren Sara Christensdatter, g.m. Søren Aanundsen Lunde.

2. Broderen Niels Olsen, død og efterladt sig 3 sønner:

    - Hans, Anders og Jacob Nielssønner, alle myndige.

3. Søsteren Anne Olsdatter, død og efterladt sig 2 barn:

    a. Anders Hansen, myndig og bor i Kiøbenhavn.

    b. Sara Hansdatter, g.m. Abraham Solverød i Eidanger.

Enkens laugverge Ole Mortensen i Brevig.

Bruttto: 78 - 3 - 16

Netto: 17 - 1 - 18

Boet eide hus i Brevik til takst 50 rdlr.

 

 

Gift 10.04.1719 i Eidanger kirke,1,[3] med Ingeborg Jensdatter, f. ca 1677,1 d. 1757 på Øvre Lunde i Eidanger,[4] gravlagt 06.11.1757 på Eidanger kirke.4

 

Ingeborg:

Kan det være hun som nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701 " Ingeborg Jenssis"?

 

Forloveren Christen Jenssøn Holthe var nok hennes bror. Hun var fadder for flere av hans barn. Hun var, sammen med han, også fadder for Marthe Jensdatter Øvre Lunde sitt barn i 1715. Dette var nok da en søster.

 

Hun gravlegges i Eidanger i 1757 og at presten har da skrevet feil navn.

 

Gravlagt som "Ingebor Olsdatter paa øvre Lunde, avg. Anders Olsens Enke fra Brevig 82 aar".

 

 

 

I.    NN Andersen, f. 1723 i Brevik, d. 1723 i Brevik, gravlagt 10.01.1723 på Brevik kirkegård.[5]

      

       Gravlagt som "Anders Olsen Lundes lille Barn".

 

 

 

II.   Maren Andersdatter, f. 1724 i Brevik, døpt 13.02.1724 i Brevik kirke,[6] d. 1724 i Brevik, gravlagt 13.04.1724 på Brevik kirkegård.5

      

       Anders Olsens P.B. Maren

       baaren af Hans Madsens K., Anne Hansdatter t. Vincentz Hein, mandfaddere: Michel Mant, Søren Larsen, Lars Hansen t. Mons. Chr. Nielsen

      

       Gravlagt som "Anders Olsens P.B. Maren 5 maaneder gl.". Hun var vel 5 uker gammel.

 

 

 

III. NN Andersen, f. 1724 i Brevik, d. 1724 i Brevik, gravlagt 25.05.1724 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Gravlagt som "Anders Lundes dødfødt Barn".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 364.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 29.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 50.