| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NAPHAUG u/MOHOLT

 


 

 

Marte Nilsdatter f. ca 1656 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Tollef Reiersen f. omkring 1640 og 2. gang med Aksel Nilsen f. omkring 1650.

 

 

 

Marte Nilsdatter, født ca 1656,[1] død 1728 på Naphaug i Siljan,[2] gravlagt 25.01.1728 på Siljan kirkegård.[3]

 

Marte døde på Naphaug i 1728.

 

Gravlegges som "Martha Nielsdatter Naphaug 72 aar 5 uger".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A, (1725-1732) side 121b

Skifte 25. Marti 1728 paa Naphoug gaard udj Slemdahls annex

Marte Nielsdatter, død - Axsel Nielsen.

Skifte og dele imellem hendis efterladte mand og udj forrige egteskab avflede 2 børn, navnl.:

- Niels og Reier Tellefsønner, begge gift og boende i Eidanger sogn.

Sum boets formue: 93-1-17.

Sum boets gield: 40-0-12

(Netto: 53-1-5)

 

 

(1) Hun giftet seg med[4] Tollef Reiersen, født omkring 1640.[5]

 

Tollef:

Tollef var bruker på Naphaug i Siljan. Han var ifølge Bakken vitne i en rettsak i 1680.

 

 

(2) Hun giftet seg med4 Aksel Nilsen, født omkring 1650.5

 

Aksel:

Aksel fikk feste på Naphaug i 1694 da han giftet seg med enken der, Marte Nilsdatter. (Festeseddel datert 27.01.1694)

 

I 1711 nevnes Axel Nilsen med kone og 4 barn som bruker av Naphaug.

 

Her ser vi Axel nevnt under Moholt i 1723. Han var da bruker på Naphaug.

 

Matrikkelen 1723:

Moholt m/Nes og Naphaug

Oppsittere: Peder, Joen, Axel, Johannes, Mogens

Skyld: 5 huder 6 skind.

 

Det er usikkert hvor lenge Aksel bodde på Naphaug.

 

 

 

 

I.    Nils Tollefsen, (sønn av Tollef Reiersen og Marte Nilsdatter) født ca 1688,1 død 1749 på Ødegården i Eidanger,[6] gravlagt 18.05.1749 på Eidanger kirkegård.[7]

      

       Han ble nevnt i skifte etter moren i 1728 som "Niels Tellefsen, gift, boende i Eidanger".

 

      

       Gift 07.06.1716 i Eidanger kirke,[8] med Martha Madsdatter, født ca 1689,1 (datter av Mads Nordal og Sissel Knudsdatter), død 1740 på Ødegården i Eidanger,6 gravlagt 28.12.1740 på Eidanger kirkegård.7

      

       Se Søndre Nordal i Eidanger

 

 

      

II.   Reier Tollefsen, (sønn av Tollef Reiersen og Marte Nilsdatter) født ca 1689 på Naphaug i Siljan,4,1 død 1762 på Naphaug i Siljan,[9] gravlagt 12.12.1762 på Siljan kirkegård.9

      

       Reier fikk den 24.12.1717 kongebrev for å gifte seg med Anne Nilsdatter. Dette på grunn av at de var beslektet i 3'de ledd. Det vil si st de var tremenninger. (Norske registre, 1716-1719, s. 264b)

 

       Han ble nevnt i skifte etter moren i 1728 som "Reier Tellefsen, gift, boende Eidanger".

      

      

       (1) Gift ca 1717 [10] med Anne Nilsdatter, født ca 1685,[11] (datter av Nils Jansen og Anne Jensdatter), død før 1743 på Naphaug i Siljan.[12]

      

       Se Nordre Lunde i Eidanger

 

 

       (2) Gift 24.06.1743 i Siljan kirke,[13] med[14] Karen Johannesdatter, født 1709 i Solum,[15] (datter av Johannes Jensen og Abelone Tollefsdatter), døpt 03.03.1709 i Solum,15 død 1777 på Skautvedt u/Naphaug i Siljan,[16] gravlagt 27.04.1777 på Siljan kirkegård.16

      

       Se Naphaug

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Skifte etter henne selv.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 21.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 60.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 335.

[11]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[12]  Skifte etter henne.

[13]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 22.

[15]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 146.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.