| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RAMBERG |


 

 

 

Lars Christensen f. 1748 og Anne Gundersdatter f. 1753 sin familie

 

 

 

Lars Christensen, f. 1748 på Lerstang i Eidanger,[1] døpt 07.04.1748 i Eidanger kirke,[2],[3] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[4] d. 1782 på Ramberg i Eidanger,[5] gravlagt 01.03.1782 på Eidanger kirkegård.[6]

Han var sønn av Christen Andersen Lerstang.

 

Christen Leerstang og Karen Olsdatters søn Laers                                                   

Faddere: baaren af Jacob Birchøens kone Anne Olsdatter, Karen Torkildsdatter Leerstang, mandfaddere: Simon Eggertsen Sandøen, Isach Andersen i Brevig, Jacob Søfrensen Leerstang.

 

Konfirmert i 1766 som "Lars Christensen Leerstang 17".

 

Bamble viet 22.09.1779:

Lars Christensen Leerstang af Edanger med pigen Anne Gundersdatter Rudved i Bamble hjemme i huuset

efter høy kongelig tilladelse af dato Kjøbenhafn 12.03.1779.

Caut. Hans Hansen Berg og Ole Larsen Walen begge af Edanger.

 

Foruten Ramberg eide han halvparten av Berg, halvparten av Rørarød og en part i Lerstang.

 

(Han kjøpte 1. hud i Ramberg av Abraham Sørensen for 900 rdl 28. mars 1770.)

 

Matrikulen 1774:

Ramberg

Eiere: Oppsitteren

Oppsittere: Lars

 

Han fikk i 1776 skjøte på halvparten (1 1/2 hud) av Berg og 25. august 1776 på halvparten (1 1/4 hud) av Rørarød i Eidanger. Før dette eide han parten i Lerstang.)

Anno 06.09.1776 – Lars Nielsens skiøde til Lars Christensen Ramberg paa 1 huud 3 skind i gaarden Røra røe imod betalt 275 rd. (dat. 25.08.1776)

 

Han fikk en tragisk død. Han felte et tre over seg og døde av skadene.

 

Gravlagt som "Lars Christens. Ramberg 34 aar".

 

Anno 23.04.1782 – Et skiftebrev efter Lars Christensen Leerstang beg. 23. april slut. 17 des. 1782, hvorefter sterbboets eiendomme udj grd. Berg og Ramberg er udlodnet paa Sterbbo enken Anne Gundersdatter, barnet Karel Larsdatter og creditor efter skiøde. Protocol nærmere udover.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10b, side 464b    

23.4., 17.12.1782 - Lerstang i Eidanger

       Lars Christensen død g. Anne Gunnersdtr.

       Barn:

1.    Kari Larsdatter 2 år.

Laugverge for enken: Thor Rasmussen Lerstang.

Formyndere: farbroder Ole Christensen Lerstang, Nils Amundsen Lillegården.

Brutto 1874-1-16.

Netto 1117-3-16. Heri medregnet jord: 1. i Gaarden Ramberg for 600 rd. 2. i

Gaarden Rørerøed for 300 rd. 3. i Gaarden Berg for 800 rd.

 

 

Gift 22.09.1779 i Bamble,[7],[8] med[9] Anne Gundersdatter, f. 1753 på Rugtvedt i Bamble,[10] (datter av Gunder Torstensen og Anne Åsoldsdatter), døpt 18.02.1753 i Bamble,[11] d. 13.05.1826 på Berg i Eidanger, gravlagt 22.05.1826 på Eidanger kirkegård.

 

Anne:

Anne ble enke i 1782 og giftet seg 2. gang i 1783 med sitt søskenbarn Rasmus Isaksen Lerstang. De ble bosatt på Berg. Se Berg

 

Hun nevnes på Berg i 1782:

Berg, Larses Enke, 1 barn, 1 pige.

 

Hun døde på Berg i 1826.

 

Gravlagt som "Anne Gundersdatter, gaardmand Rasmus Isaksen Bergs kone 73 aar".

 

 

I.    Karen Larsdatter, f. 1780 på Ramberg i Eidanger,[13] døpt 13.08.1780 i Brevik kirke,[14] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke,[15] d. 1797 på Berg i Eidanger,[16] gravlagt 04.09.1797 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Lars Christensen Ramberg og k. Anne Gundersdtr. - Karen

       Faddere: 1. Elen Sørensdtr. Biønnæs 2. Kirsten Christophersdtr. Berg 3. Gunder Rougtved 4. Tor Leerstang 5. Ole Christensen ibid.

       Merknad: Eidanger - døpt i Brevik

      

       Hun var 2 år under skifte etter faren i 1782.

      

       Konfirmert som "Karen Larsdatter Berg 15".

 

       Gravlagt som "Karen Laersdatter Berg 17 aar".

 

       Anno 20.06.1798 – Et skriftebrev forrettet paa Berg efter Karen Larsdater slut 17. feb. 1798, hvis boe var eiende udj grd. Ramberg 1 hud der er taxered for 800 rd. og udlod paa moderen Anne Gundersdatter og den afdødes sødkende.

      

       (Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 5a)

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 303b

       Skifte 4. oktober 1797 paa gaarden Berg af Eidanger Præstegaard i Eidanger

       Rasmus Isachsen Sted Datter, den umyndige Karen Larsdatter

       Arvinger:

       1. Moder Anne Gundersdatter i ægteskab med førnevnte Rasmus Isachsen

       2. Halv broder Isaach Rasmussen 7 aar

       2. Halv søster Anne Maria Rasmusdatter 12 aar

       Formynder den avdødes farbroder Ole Christensen Leerstang.

 

 

 

II.   Christen Larsen, f. 1781 på Ramberg i Eidanger,[18] døpt 30.09.1781 i Eidanger kirke,[19] d. 1781 på Lerstang i Eidanger,[20] gravlagt 06.11.1781 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Lars Christensen Ramberg og k. Anne Gundersdtr. - Christen

       Faddere: 1. Kisten Gunderdtr. Oxum 2. Sara Christensdtr. Leerstang 3. Thor Rasmussen ibid 4. Ole Christensen ibid 5. Aasol Gundersen Rougtved i Bamble S.

      

       Gravlagt som "Christen Larson Leerstang 6 uger".

      

 

 

 

 

 [1]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumslekt" på Internett.

[2]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 130.

[4]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, på Eidangerslekt

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[7]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[8]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 454.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 119.

[10]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 152.

[11]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[12]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 119.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.