| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HERØYA     


 

 

 

 

Lars Rolfsen f. 1716 og Maren Jensdatter f. 1719 sin familie

 

 

 

Lars Rolfsen, f. 1716 på Herøya i Eidanger,[1],[2] døpt 24.09.1716 i Eidanger kirke,2 d. 1783 på Herøya i Eidanger,[3] gravlagt 05.06.1783 på Eidanger kirkegård.3 

Han var sønn av Rolf Larsen Herøya.

 

Rolf Larsen Herøen og Marthe SimensdatterLauridts

Faddere: baaren af Karen Simensdatter Tveten, assist: Dorthe Flaatten, Birthe Tollefsdatter, mandfaddere: Halvor Siljen, Olle Nordal, Eggert Simensen.

 

Lars ble blant annet nevnt som skipper.

 

Lars Rolfsen Herøen var gift med datteren til losen på Jomfruland, Jens Eilertsen.

 

De gifter seg i Bamble kirke i 1738 som Lars Herøen og Mari Jensdatter.

 

Lars hadde borgerbrev i Skien og Joh. N. Tønnessen skriver i Porsgrunn historie i forbindelse med personer med borgerbrev:

Av de 4 øvrige med borgerskap var en styrmann, Hans Mouritzen, og 3 skippere. Lars Rolfsen Herøen har, som navnet viser, sannsynligvis bodd der; «skipper på et ganske lite fartøy, fattig»; han ble dog liknet av en formue på 250 rd.

 

Borgerskap i Skien:

Laers Rolfsen. F. på Herøya i Eidanger. B. på handel og negotie 27/4 1739. - Tituleres skipper 1743. Han ble slettet av borgerrullen 26/8 1783 etter anmodn. av enken.

 

Han må ha blitt eier av 4 huder i Søndre Ås, for han solgte denne delen i 1743:

Anno 23.07.1743 - Lars Rolfsens skiøde til Peder Jomfruland paa S. Aas skylder 4 huder med bøxel for 240 rd.

 

Lars kjøpte 2 huder i Gunneklev i 1745:

Anno 1746, 18. april - Tolder Frisenbergs skiøde til Lars Rolfsen Herøen paa 2 huder i Øfre och Nedre Gunneklefen for 98 rd. (datert 29.12.1745)

 

Lars Hansen og Hans (Herøen) nevnes som brukere på Gunneklev i matrikkelen av 1774.

 

Lars og Hans stod også som brukere på Herøya under matrikulen fra 1774. Det ble nevnt at det var 4 plasser under gården. Den delen de brukte på Herøya var på 4 huder. Oppsitterne eide 2 huder 9 ¾ skinn og kreditorene 1 hud 2 ¼ skinn.

 

I odelsmanntallet fra 1774 stod Hans som eier av 1 hud 4 7/8 del skinn og Lars med det samme. (Jordgodset skulle være fra 11.11.1746)

 

Lars kjøpte i 1748 en del av gården Kjendalen:

Anno 29. juli 1747 – Otter Olsen Rørres Skiøde til Lars Herøe paa 3 17/21 skind med bøxel i Kjendalen for 136 rdl. af dags dato

 

Herøya i 1762:

Gaardsnavn: Herøen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Lars Rolvsen og kone, Hans Rolvsen og kone

Barn 12 aar: Jens Larsen, Rolv Larsen, Karen og Kisten Larsdatter

Rolv Hansen er ude med Manals skib

Piiger over 12 aar: Aase Marie Larsdatter

 

Han ble nevnt på Herøya i 1782:

Herøen, Lars Rolfsen, 1 kone, 2 barn, 2 tjenestefolk

 

Gravlagt i 1783 som "Lars Rolfson paa Herøe 67 aar".

 

De ble nevnt i skifteregisteret for Skien:

27.6.1783  1779-1785  Skifteprotokoller - 8b - 673a - Dette er kun en uskiftebevilling

arvelater ektefelle Maren Jensdtr., Eidanger Præstegiæld, dette er kun en felles kongel. Uskiftebevilling for den lengstlevende. De hadde umyndige barn

arvelater ektefelle Lars Rolfsen Herøe Eidanger Præstegiæld, dette er kun en felles kongel. Uskiftebevilling for den lengstlevende. De hadde umyndige barn.

 

Anno 1790 30. januar – Et skiftebrev efter Lars Rolfsen Herøe beg, 21. feb, slutt 25. desember 1787

Hvis ejende jordgods edj Grd. Herøen 2 huder og i Gunneklev 3 hud er udlagt paa samtlige børn

 

 

Gift 22.10.1738 i Bamble kirke,[4] med[5] Maren Jensdatter, f. 1719 på Jomfruland,5,[6] (datter av Jens Eilertsen og Susanne Andersdatter), døpt 29.12.1719 i Kragerø kirke,6 d. 1801 på Herøya i Eidanger,[7] gravlagt 07.04.1801 på Eidanger kirkegård.7 

 

Maren:

Jens Jomfrulands datter Maren

Spons: Inger Hens Saxesens, Margrethe Olsdatter, Christan Prørvig?, Søren Pedersen.

 

Hennes far var nevnt som los bosatt på Jomfruland. Han ble innsatt i 1721. Han fikk bygsel på 1/3 del av Jomfruland i 1717. Han giftet seg med enken etter losen Jens Olsen som døde på sjøen ca. 1717 så han overtok både enken, leieretten og losbevillingen. 

Faren, Jens Eilertsen, nevnes i rullene over loser i det "Synderfieldske District" anno 1732:
Født i Hafslund, 41 år gammel, innsatt som los 16.03.1721, gift og bor på Jomfruland og bruker 1/3 del der, har ikke vært på sjøen men har vært los fra han ble så stor at han kunne lose.

 

Det var skifte etter faren Jens Eilertsen i 1737.

1737 30/1Jens Eilertsen + g. Enke Susana Andersdatter Protokoll 3b, Fol 291b
Jomfruland
Barn :
1. Anna Jensdatter g. Halvor Søfrensen Jomfruland
2. Maren Ugift
3. Kiersten Ugift
4. Kirstine Ugift
Enkens halvbror var Peder Nilsen Jomfruland
Jordgods i Arø

 

Se min artikkel om Maren Jensdatter fra Jomfruland.

 

Hennes søster "Kirsten Jensdatter Jomfruland" kom til Eidanger som fadder i 1744 for deres datter Karen.

 

I "Årsskrift for Kragerø og Skåtøy Historielag 1987" er det en artikkel om losene i Kragerø-skjærgården på 1700 tallet skrevet av Helge Knudsen Strømme.

Der kommer frem at Kirsten Jensdatter var datter av losen Jens Eilertsen Jomfruland f. 1680-1737 og hans kone Susanne Andersdatter, enke etter los Jens Olsen som omkom på sjøen ca 1717. Jens Eilertsen overtok både konen og losbevillinghen etter han.

 

Hun drev deres del (Senere Bnr.12) av Herøya etter sin manns død.

 

I 1789 ble det holdt en delingsforretning mellom sønnen Jens og hans bror Christen. Christen fikk den sørlige delen (Senere Bnr.12) og Jens den nordlige (Senere Bnr.15)

 

Hun er bosatt hos datteren Marthe på Herøya i 1801 som "Maren Jensdtr., Hendes moder, 84 år, Begge enker fra 1ste ægt.".

 

Hun gravlegges i 1801 som "Maren Jensdatter Hærøen 84 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 222a

2.2.1787 - Herøen i Eidanger          

       Oppgivelsesskifte: enke Marie Jensdtr. var g.m. Lars Rolfsen død.

             Barn:

       1.    Jens Larsen, myndig.

       2.    Christen Larsen, myndig.

       3.    Kirsten gift med Jørgen Dale Langesund.

       4.    Marthe gift med kaptein Jens Bucha.

Gods:    2 huder i Herøen: 400 rdl.

       I Gunnekleven: 3 huder: 400 rdl. Husene taksert til: 400 rdl.

Brutto: 2069-3-11.

Netto: 1965-0-19.

 

 

 

I.    Jens Larsen, f. 1739 på Herøya i Eidanger,[8] døpt 21.05.1739 i Eidanger kirke,8 konfirmert 17.04.1757 i Eidanger kirke,[9] d. 1806 på Herøytangen i Eidanger,[10] gravlagt 27.06.1806 på Eidanger kirkegård.10 

 

       Lars Rolfsen Herøen og Maren Jensdatter - Jens

       Faddere: baaren af Tolder Frisenbergs kiæriste Antonette Smith, Jomfrue Rohde, mandfaddere: Mons. Bruun, Mons. Langelov, Visiteur Aalborg.

      

       Konfirmert i 1757 som "Jens Larsen Herøen 17 aar".

      

      

       (1) Han giftet seg med[11] Karen Nilsdatter, f. ca 1736,[12] (datter av Nils Auensen og Åse Hansdatter), d. 1774 på Herøytangen i Eidanger,[13] gravlagt 19.12.1774 på Eidanger kirkegård.13 

 

 

       (2) Gift 05.07.1778 i Eidanger,[14] med11 Gunhild Cathrine Jobsdatter Arveshoug, f. 1740 i Eidanger,[15] (datter av Job Christensen Arveschoug og Anne Cathrine Marthinisdatter Bloch), døpt 10.06.1740 i Eidanger kirke,[16],15 d. 1826.11 

 

       Bosatt på Herøytangen u/Herøya

 

 

      

II.   Rolf Larsen, f. 1741 i Eidanger,[17] døpt 12.10.1741 i Eidanger kirke,17 d. 1741 i Eidanger,[18] gravlagt 03.12.1741 på Eidanger kirkegård.18 

 

       Lars Rolfsen og Maren Jensdatter - Rolf

       Faddere: baaren af Lehnsmandens kone Karen Simensdatter, Kirsten Hansdatter Tveten, mandfaddere: Rolf Herøen, Hans Rolfsen ibid.

      

       Gravlagt som "Lars Rolfsøns liden søn Rolf 7 uger".

 

 

 

III. Rolf Larsen, f. 1742 i Eidanger,[19] døpt 27.09.1742 i Eidanger kirke,19 d. 1763 på Herøya i Eidanger,[20] gravlagt 26.03.1763 på Eidanger kirkegård.20 

 

       Lars Rolfsen og Maren Jensdatter - Rolf

       Faddere: baaren af Madame Prophs Dorothea Holter, Demoiselle Maria Malling, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Peter Frisenberg.

      

       Gravlagt som "Rolv Larsen Herøen 20 aar 5 maaneder".

 

 

 

IV. Karen Larsdatter, f. 1744 på Herøya i Eidanger,[21] døpt 26.08.1744 i Eidanger kirke.21 

 

       Lars Rolfsen Herøen og Maren Jensdatters datter Karen                                               

       Faddere: baaren af Rolf Herøens enke Marthe Simonsdatter, Kirsten Jensdatter Jomfruland, mandfaddere: Hans Jensen Qvist, Hans Rolfsen Herøe.

      

       Hun giftet seg i Bamble i 1777.

      

       Bamble viet 02.11.1777:

       Michael Hansen Brekke Lehnsmand i Bamble med pigen Karen Larsdatter Hærøen i Edanger sogn, efter høy kongelig tilladelse at 16.09.1777 hjemme paa Lehnsmandsgaarden Brekke. Caut: Abraham Kal og Sr. Jacob Juul.

 

       Hun ble ikke nevnt i skifte etter foreldrene i 1787.

 

      

       Gift 02.11.1777 i Bamble,[22] med Michael Hansen, f. 1742 på Brekke i Bamble,[23] (sønn av Hans Evensen og Birthe Michelsdatter), d. 19.09.1794 på Brekke i Bamble. 

 

       Michael:

       Han var lensmann i Bamble som sin far.

 

       Gravlagt som "Enkemand Michel Hansen Breche død 19de Sep. 52 aar".

 

 

      

V.   Birthe Kirstine Larsdatter, f. 1746 på Herøya i Eidanger,[24] døpt 29.12.1746 i Eidanger kirke,24 d. 1748 på Herøya i Eidanger,18 gravlagt 27.10.1748 på Eidanger kirkegård.18 

 

       Lars Rolfsen Herøen og Maren Jensdatters datter Berthe Kirstine                                

       Faddere: baaren af Klocherens kone Maren Pedersdatter, Maren Hansdatter Qvist, mandfaddere: Hans Jensen Qvist, Hans Rolfsen Herøen.

      

       Gravlagt som "Laers Herøens liden Datter Birthe Kirstine 2 aar".

 

 

 

VI. Kirsten Larsdatter, f. 1749 på Herøya i Eidanger,5 døpt 31.08.1749 i Eidanger kirke,5,[25] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke.[26] 

 

       Lars Herøen og Maren Jensdatters datter Kirsten                                              

       Faddere: baaren af Kirsten Hansdatter Tveten, Maren Hansdatter Qvist, mandfaddere: Hans Herøen, Simon Hansen Qvist.

 

      

       Gift 19.01.1775 i Eidanger kirke,14 med5 Jørgen Andersen Dahl, f. ca 1740.[27] 

 

       Se Brevik 1801[28]

 

 

 

      

VII. Birthe Kirstine Larsdatter, f. 1752 på Herøya i Eidanger,[29] døpt 24.01.1752 i Eidanger kirke,28 d. 1752 på Herøya i Eidanger,18 gravlagt 21.08.1752 på Eidanger kirkegård.18 

 

       Lars Herøens 2.de børn 1. Birthe Kistine, begge var hiemmedøbt av Petter Glad

       Faddere: baaren af Rolv Herøens Enke, Gunild Berthelsdatter Arveskoug, mandfaddere: Petter Glad, Hans Herøen.

      

       Gravlagt som "Lars Herøens barn Birthe Kistine 3 fierding aar".

 

 

 

VIII. Susanna Larsdatter, f. 1752 på Herøya i Eidanger,28 døpt 24.01.1752 i Eidanger kirke,28 d. 1753 på Herøya i Eidanger,18 gravlagt 03.03.1753 på Eidanger kirkegård.18 

 

       2. Susanna                                               

       Faddere: baaren af Niels Sørensens kone i Langesund, Maren Hansdatter Qvist, mandfaddere: Berthel Møller, Hans Hansen Qvist.

      

       Gravlegges som "Lars Herrøens barn Sussanna 1 aar".

 

 

 

IX. Susanna Larsdatter, f. 1754 på Herøya i Eidanger,[30] døpt 24.05.1754 i Eidanger kirke,29 d. 1754 på Herøya i Eidanger,18 gravlagt 07.12.1754 på Eidanger kirkegård.18 

 

       Lars Herøens barn navnl. Susanna                                              

       Faddere: baaren af Marthe Herøen, Helvig Bakke, mandfaddere: Mons. Knoph, Hans Herøen.

      

       Gravlagt som "Lars Herøens barn Susanne ½ aar".

 

 

 

X.   Christen Larsen, f. 1755 på Herøya i Eidanger,[31] døpt 02.01.1756 i Eidanger kirke,30 konfirmert 02.10.1774 i Eidanger kirke,[32] d. 14.12.1824 i Østre Porsgrunn.[33] 

 

       Lars Herøens barn navnl. Christen

       Faddere: baaren af Hans Herøens kone, Maren Hansdatter Qvist, mandfaddere: Hans og Simen Herøen Qvist.

      

       Konfirmert i 1774 som "Christen Larsen Herøe 18".

      

      

       Gift 24.08.1792 i Eidanger kirke,14 med5 Engel Mathea Olsdatter Bradsberg, f. 1769 i Gjerpen (datter av Ole Engebretsen og Maren Barthelsdatter Arveschoug), døpt 07.07.1769 i Gjerpen,32 d. 25.08.1849 i Østre Porsgrunn.32 

 

       Se Herøya denne gården

 

 

      

XI. Jens Petter Larsen, f. 1758 på Herøya i Eidanger,[34] døpt 17.10.1758 i Eidanger kirke,33 konfirmert 02.10.1774 i Eidanger kirke.31 

 

       Lars Herøens barn navnl. Jens Petter                                          

       Faddere: baaren af Jomfrue Elen Ferman, Helvig Andersdatter Tveten, mandfaddere: Simen Qvist, Styrmand Per Smidt fra Scheen.

      

       Konfirmert i 1774 som "Jens Petter Larsen Herøen 16".

      

       Han er ikke nevnt i skifte etter foreldrene i 1787.

 

 

 

XII. Marthe Larsdatter, f. 09.06.1761 på Herøya i Eidanger,5,[35] konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[36] d. 27.07.1804 i Eidanger,5 gravlagt 02.08.1804 på Eidanger kirkegård.[37] 

 

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 2. juli 1761 finnes blant introduserte kvinner "Lars Herøens kone" etter å ha fått et barn.

       Dette var nok da etter å ha fått Marthe.

      

       Konfirmert i 1776 som "Marte Larsdatter Herøe 15".

 

      

       Gift 28.12.1786 i Eidanger kirke,14 med5 Jens Bucha, f. ca 1743,5,27 (sønn av Mette Jensdatter), d. 1851.5 

 

       Se Herøya denne gården

 

 

 

 

 

           

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 204.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[4]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 69.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 328.

[6]  Kirkebok for Kragerø Ministerialbok nr. 1 (1702-1766), skannet av digitalarkivet, side 139.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 53.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, side 185.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[11]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[12]  Alder ved død.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[14]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 61.

[16]  Skifte etter Peder Andersen Baar, avsluttet 1791.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 71.

[18]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 78.

[20]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 103.

[22]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 452.

[23]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 306.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 121.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 141.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[27]  1801 tellingen.

[28]  Stipulert, Stipulert.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[32]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt.org

[33]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[35]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[38]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[39]  Fru S. Høegh, Familien Wesseltoft  (1893).