| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1801 |      


 

 

Jørgen Andersen Dahl født ca 1740 og Kirsten Larsdatter født 1749 sin familie

 

 

 

Jørgen Andersen Dahl, født ca 1740.[1]

 

Han giftet seg i Eidanger i 1775. Han var skipper.

 

Trol. 19/1-1775 i Eid. Copul. hiemme i Huuset (samme dag).

Uk. og Mattros, Jørgen Andersøn Dahl og P. Kirsten Larsd. Herøe.

Caut: Hans Rolfsøn og Jens Larsøn.

 

De døpte barn og var bosatt i Langesund etter at de giftet seg.

 

Borgerskap i Skien (Schilbred):

Jørgen Dahl i Langesund. Skulle føre skip for Diderich v. Cappelen, Skien. Hadde skippersertifikat av 5/7 1782.

B. som skipper 13/8 1787.

Sa opp borgerskapet da han flyttet til en landeiendom han hadde kjøpt i Larviks grevskap. Etter å ha solgt denne*, slog han seg ned i Brevik for å drive handel og fikk B. som kjøpmann 25/9 1794. Han innleverte sitt handelsbrev 21/1 1799, da han skulle flytte fra egnen.

*) Lorens Berg opplyser i sin bok om Brunlanes (Kra. 1911) s. 176 at Jørgen Dahl i 1790 kjøpte 2/3 av øvre Tanum i Brunlanes og solgte eiendommen i 1793.

 

Eiendomsforhold:

Anno 14.01.1799 - Jørgen Dahls skiøde til sin søn Halvor Falch Dahl paa i grd. i Brevig og nogle løsøre for 1000 rd. (dat. 05.12.1798)

 

Brevik 1801:

Nr.208

Jørgen Dahl - Husbonde - 61 aar - Begge i 1te ægteskab - Husejer, gammel skipper

Kirsten Larsdtr - Hans kone - 52 aar - Begge i 1te ægteskab

Halvor Dahl - Deres søn - 24 aar - Ugivt - Styrmand

Anne Michelsdtr - Tjenestepige - 18 aar – Ugivt

 

 

Gift 19.01.1775 i Eidanger kirke,[2] med[3] Kirsten Larsdatter, født 1749 på Herøya i Eidanger,3 (datter av Lars Rolfsen og Maren Jensdatter), døpt 31.08.1749 i Eidanger kirke,3,[4] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke.[5]

 

Kirsten:

Lars Herøen og Maren Jensdatters datter Kirsten                                         

Faddere: baaren af Kirsten Hansdatter Tveten, Maren Hansdatter Qvist, mandfaddere: Hans Herøen, Simon Hansen Qvist.

 

Konfirmert i Eidanger i 1765 som "Kirsten Larsdatter f. Herøen 16 aar".

 

 

 

I.    Anne Christine Jørgensdatter, født 1776 i Langesund, døpt 07.07.1776 i Langesund i Bamble.[6]

      

       Jørgen Andersen Dahl i Langesund og Kisten Larsdatters barn Anne Christine.

       Faddere: Halvor Larsens enke, Karen Larsdatter Herøen, Ole Gieruldsen, Michel Hansen Bræche, Christen Larsen Herøen i Ejdanger sogn.

 

       Hun giftet seg i Brunlanes i 1792.

 

      

       Gift 13.12.1792 på Tanum i Brunlanes,[7],[8] med Gunder Andersen Ingstad, født 1754 på Ingstad i Spydeberg (sønn av Anders Gundersen og Marie Nilsdatter).

      

       Gunder:

       Han var enkemann etter Ellen Marie Abrahamsdatter f. 1762 d. 1791, datter av Abraham Arnoldsen Eeg i Østre Porsgrunn.

 

       Lokalhistoriker og førstebibliotekar Gunnar Christie Wasberg (1923–2015) anmeldte Slekten Ingstad i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1977–78:

       Den Ingstad-slekt som på 1600-tallet var bosatt i Enebakk, spredte seg siden til andre deler av Østlandet. Gunder Ingstad, Helgeroa, Brunlanes, ble vertshusholder og kjent fra den berømte engelskmann, Edy’s[4] tegninger i 1800. Han var en av stedets ledende personligheter, hvis virke har markert seg i stedsnavn som er bevart til vår tid.

      

       Han nevnes i denne dåpen i Eidanger i 1799:

      

       Døpt 21.06.1799 Eidanger:

       Nicolay Clausen og Elisabeth Sophia Wiborgs pigebarn Karen Jacobine, hjemmedøbt af Anders Olsen Lønnebakke. Faddere: Madame Bertel Hansen fra Laurvig, Jomfrue Qvist, Casserer Møller fra Laurvig, Bogholder Lembach ibid, Hans Norss, Gunder Ingstad paa Helgeroen.

      

       Han og hans 2. kone, Anne Jørgensdatter, nevnes i Helgeroa i 1801 som gjestgivere. De har da sønnen Andreas på 7 år.

      

       Han nevnes i Brunlanes bind 2 side 628 (Det står mer enn dette om han):

       Gunder Anderssøn Ingstad hadde tidligere vært forvalter på herregården Ellinggård ved Onsøy, fikk så bevilling som gjerstgiver i Hegeroa omkr. 1790 og kjøpte straks hus (vel etter Hans Haaø) somn han betalte med 910 daler. Huset som lå ved stranden, bygde han på og utvidet så det ble en rommelig, rent flott bygning.

 

 

 

II.   Halvor Falk Jørgensen Dahl, født 1778 i Langesund i Bamble,1 døpt 04.10.1778 i Bamble.[9]

      

       Halvard Falk, foreldre Jørgen Andersen Dahl i Langesund og Kjersti Larsdatter.

       Faddere: Mikel Halvorsen, Christen Larsen, Iver Jørgensen, Karen Larsdatter, Kjersti Nilsdatter.

      

       Anno 14.01.1799 - Jørgen Dahls skiøde til sin søn Halvor Falch Dahl paa i grd. i Brevig og nogle løsøre for 1000 rd. (dat. 05.12.1798)

      

       Bosatt hos foreldrene i Brevik i 1801 "Halvor Dahl, Deres søn, 24 aar, Ugivt, Styrmand".

      

       Borgerskap i Skien:

       Halvor Jørgensen Dahl. Hadde skipperattest av 9/5 1804.

       B. som skipper 12/5 1804.

      

       Han giftet seg i 1810.

 

       Brevik viet 20.11.1810:  

       Skibs Capit. Hr. Halvor Dahl og Jomfrue Hanna Thyrholm Boss

       Caut.: Hr. Jørgen Dahl og Thomas Blehr

 

      

      Gift 20.11.1810 i Brevik kirke,[10],[11] med Hanna Thyrholm Boss, født omkring 1785.[12]

 

      Barn:

 

       A.   Peter Severin Dahl, født 09.10.1811 i Brevik,9 døpt 06.11.1811 i Brevik kirke,[13] død 18.05.1873 på Heistad i Eidanger.9

            

             Halvor Dahl og Hanna Tyrholm Boss - Peter Severin                     

             Faddere: Mad. L. Ericsen, Mad. Rynning, Jomfru Halvorsen, Hr. Ericsen, Hr. Buchn, Hr. Coch, Hr. Barclay

            

             Han kjøpte i 1857 Heistad Bnr. 1. Han var skipsfører og reder.

 

            

             Gift 1841,9 med Hanna Bolette Erichsen, født 25.01.1814 i Brevik,9 (datter av Lars Erichsen og Boel Jørgine Zachariasen), døpt 11.04.1814 i Brevik kirke,[14] død 17.12.1883 i Brevik.9

 

 

      

III. Karen Kirstine Jørgensdatter, født 1783 i Langesund i Bamble, døpt 28.08.1783 i Bamble,[15] død 1785 i Bamble, gravlagt 13.07.1785 i Bamble.[16]

      

       Karen Kirstine, foreldre Jørgen Andersen Dahl og Kirsten Andersdatter.

       Faddere: Morten Arøes kone Susanna Nielsdatter, Marte Larsdatter fra Herøen, Skipper Christen Berg fra Porsgrund, Læhnsmand Michel Hansen, Simon Wiborg fra Porsgrund.

      

       Gravlagt som "Jørgen Andersen Dahl og hustrue Kirsten Larsdatters barn Karen Kirstine 1 aar 11 maaneder".

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 328.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 141.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[6]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 12-13.

[7]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 628.

[8]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 342.

[9]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 22-23.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[11]  Fru S. Høegh, Familien Wesseltoft (1893).

[12]  Stipulert, Stipulert.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[15]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 50-51.

[16]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 510-511.