| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HERØYA |     


 

 

 

Jens Bucha f. ca 1743 og Marthe Larsdatter f. 1761 sin familie

 

 

 

Jens Bucha, f. ca 1743 i Tønder amt i Slesvig Holstein,[1],[2] d. 1851.1 

Hans mor var Mette Jensdatter.

 

Han tilhørte en innvandrerslekt fra Slesvig Holstein i Tyskland. Han var ifølge innføringen om borgerskapet født i Tønder amt i Holsten. Tønder amt lå i Slesvig Holstein i Tyskland. Tønder ble siden, og er i dag, en del av Danmark.

 

Hans mor var bosatt hos Jens på Herøya i 1801 som "Mette Jensdtr., Hans moder, 74 år, Begge enker fra 1ste ægt". Hun ble gravlagt i Eidanger 08.03.1809 som "Mette Bukka 84 aar".

 

En Ditlef Bucha var gift med Anna Munch nevnes som borger i Skien. Ditlef var, ut fra navnet, trolig i familie med Jens selv om det var en del aldersforskjell på dem.

 

Borgerskap i Skien:

Detlef Bucha. F. i Tønder amt i Holsten. B. 21/12 1722. Oppsagt 21/11 1747.

 

Fra en artikkel av Carl S. Albretsen der han blant annet skriver om sin far Rolf Albretsen i Brevik nevnes en Ditlef Bucha:

Mot stuen hadde han en akvarell av Ditlef Bucha til Herøen til hest ikledd uniform med en stilisert skog omkring.

Dette bildet reiste far til Østfold for å sikre seg ved en auksjon.

 

Jens giftet seg i 1786.

 

Trol. 28/12-1786 i Eid. Copul. (samme dag).

Jens Buccha og Jfr. Marte Larsd. paa Herøe, hiemme i Huuset Ægteviede.

Caut: Mr. Christen Traag og Jørgen Andreas Dahl.

 

Borgerskap i Skien:

Jens Bucha.

B. som skipper 16/1 1787.

 

Han fikk i 1787 skjøte på 4 skinn av Herøya (Vestvold Bnr.19).

 

En del av Herøya ble solgt i 1790:

Anno 3. juni 1790 – Hans Hansen Herøens skiøde til Sr. Jens Bucha paa 5 ¾ hus i Grd. N. Herøen mod betalt 570 rd. (datert 19.05.1790)

 

En del av Herøya ble solgt i 1790:

Anno 3. juni 1790 – Jens og Christen Larsønners skiøde til svogeren Jens Bucha paa 4 skyld i Herøen betalt 66 rd. (datert 28.09.1787)

 

Skyldsetn. på Gunneklev i 1798:

Anno 31.05.1798 - Efter Capt. Jens Buchas begiæring holdes skyldsætn. paa grd. Gunneklev over et stykke jord, han har tilkjøbt sig af Hans Hansen - 2 huder m. bøxel. taxt 1600 rdl. føder 1 hest og 8 storfe.

 

Han lånte penger med pant i 2 hus på Gunneklev i 1797:

Anno 01.09.1797 - Jens Buchas obl. til Brevig kirke, 1050 rd. mod 1.ste prior pant i 2 huuse i Gunnekleven (dat. 09.08.d.a.)

 

Jens Bucha kjøpte 3 huder i Gunneklev i 1798 fra Christen og Jens Larsen:

Anno 07.06.1798 - Et skiøde fra Christen Larsen til Hr. Jens Bucha paa 1 ½ hud i grd. Gunneklev for 899 rd. (datert 31.05.1798)

Do - Et skiøde fra Jens Larsen til Jens Bucha paa 1 ½ hud i grd. Gunneklev for 1099 rd. (datert 31.05.1798)

 

Han nevnes i jordavgiftet av 1802 som eier av 4 huder og 2 skinn i plassen Gunneklev.

 

Bosatt på en del av Herøya i 1801:

Jens                                    Bukka                       Husbonde                58        Begges 1ste ægteskab Gaardbruger og skipper

Marthe                                Larsdtr                    Kone                        39       Begges 1ste ægteskab

Lars                                    Bukka                      Deres børn                9                     

Karen                                 Bukka                      Deres børn               14        Ugift   

Massine Petronelle             Bukka                      Deres børn              12                  

Mariane Sophie                  Bukka                      Deres børn                6                 

Mette                                  Jensdtr                    Hans moder             74        Begge enker fra 1ste ægt.      

Maren                                 Jensdtr                    Hendes moder         84        Begge enker fra 1ste ægt.      

Zacharias                           Christoffersen         Tjenestefolk            30        Ugift   

Berthe                                Gunnersdtr              Tjenestefolk            24                  

 

Han nevnes i jordavgiftet av 1802 som eier av 4 huder og 2 skinn i plassen Gunneklev.

 

 

Gift 28.12.1786 i Eidanger kirke,[3] med1 Marthe Larsdatter, f. 09.06.1761 på Herøya i Eidanger,1,[4] (datter av Lars Rolfsen og Maren Jensdatter), konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[5] d. 27.07.1804 i Eidanger,1 gravlagt 02.08.1804 på Eidanger kirkegård.[6] 

 

 

Marthe:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 2. juli 1761 finnes blant introduserte kvinner "Lars Herøens kone" etter å ha fått et barn. Dette var Marthe.

 

Schilbred har en fødselsdato på henne i ættetavlene i hans bygdebok?

 

Konfirmert i 1776 som "Marte Larsdatter Herøe 15".

 

Gravlagt som "Madm. Martha Jens Buchas 43 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 379a

Skifte 16. Februar 1807 paa gaarden Herøen i Eidanger

Marthe Larsdatter, dø - Skibs Capitaine hr. Jens Bucha, enkemand

Barn:

1. Lars Bucha, 15 aar.

2. Karen Bucha, 19 aar.

3. Masine Bucha, 16 aar.

4. Mariane Sophie Bucha, 10 aar

Nevnt i skifte barnas mor broder Christen Larsen

Brutto: 5000-0-0

Netto: 100-0-0

Jordegods:

- 9 ¾ skind (med bøgsel) i gaarden Herøen i Eidanger, takst 2500 rdlr.

- 4 skind i gaarden Gunneklev, takst 1900 rdlr.

 

 

 

I.    Karen Jensdatter Bucha, f. 1787 på Herøya i Eidanger,1 døpt 11.11.1787 i Porsgrund,1,[7] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke,[8] d. 1864.[9] 

 

       Skipper Jens Buccas kone Marte Larsdtr. Herøe i Eidanger efter Deres i Porsgrund døbte P. B. Karen

       Faddere: 1. Præstek. A. El. Mechlenborg 2. Johanne Wrensted 3. Jens Fisher 4. forpakter Brun 5. Christen Larsen Herøe.

      

       Konfirmert som "Karen Bukka 16".

 

       Hun giftet seg i 1823. Forloveren Nils Holst var gift med hennes søster. (Her må presten ha skrevet feil alder på Karen. Hun var jo her 36 år gammel.)

      

       Copul 11/7-1823 i Eid.

       Uk. Ole Andersen, 25. Gaardbruger.

       Jmfr. Karen Jensd. Bucha, 23.

       Forl: Jens Tøgersen og Nils Holst fra Porsgrund.

       Cop. Hjemme efter Kongelig Bevilling af 1. Juli 1823.

      

       De overtok Løkken Bnr.2 under Herøya fra hennes mor.

 

      

       Gift 11.07.1823 i Eidanger kirke,[10] med1 Ole Andersen, født 29.05.1799 på Grinnen i Holla (sønn av Anders Nilsen og Karen Olsdatter), døpt 16.06.1799 i Holla,[11] død 1888.

      

       Ole:

       Anders Nielsen Grinens og Karen Olsdatters Drengebarn Ole.

       Faddere: Halvor Langeland, Ole Nielsen Wærstad, Anders Olsen Yttrebøe, Karen Hansdatter Wala, Inger Clausdatter Kaasen. Barnet født 29 Maji.

      

       Ole Andersen f. 1799 i Holla nevnes med foreldrene på Tinholt i Holla i 1801.

 

       Hans bror, Nils Andersen, var gift og bosatt i Østre Porsgrunn. han nevnes under sin svigerfar, Gunder Torgrimsen i Østre Porsgrunn.

 

       Han er ikke konfirmert i Holla. Han ble konfirmert i Solum 08.10.1815 som "Ole Andersen Stavdal, fader Anders Olsen, født 1799 Holden". Her er farens navn skrevet galt.

      

       Han bodde som enkemann hos sønnen Lars på Søtvedt i Solum i 1865 og på Rambek i Vold i Solum i 1875. Han nevnes i 1865 som Ole Andersen født i 1799 i Holden og i 1875 som Ole Bucha f. 1799 i Saude. Han var dermed født enten i Holla eller i Sauherad. Hans kone døde nok hos sønnen i 1864. Ole døde i 1888.

      

       Det må dermed være denne Ole Andersen f. 1799 i Holla som giftet seg i Eidanger i 1823. Det nevnes tre stykker født i 1799 i 1801tellingen. En i Sauherad som ble gift med ei annen. En i Skien og så denne i Holla. Det nevnes hele tiden at han var født i 1799 og det står da Holla i 1865. Han ble ikke konfirmert i Holla og han døde ikke der.

 

      

      

        A.    Lars Bucha, født 06.07.1823 på Herøya i Eidanger, døpt 24.10.1823 i Eidanger kirke.[12] .

              

               Lars Bucha - Foreldre: Ole Andersen og Karen Jensdatter Bucha paa Herøen, gaardbruger

              

               Familien var bosatt på Søtvedt i Solum i 1865 og på Rambek i Vold i Solum i 1875. Hans far var da bosatt hos han som enkemann. Moren døde trolig der i 1864.

              

               Rambek i Solum 1875:

               Beboere - Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

               Lars Bucha - f.1827 i Eidanger - Husfader - g - Gaardbr Selveier og Skibsfører

               Andrea Bucha - f.1839 i Bamble S - Hans Kone - g

               Jens Bucha - f.1860 - Søn - ug - Hjemme hos Faderen

               Karen Bucha - f. 1864 i Solum S - Datter - ug - Hjemme hos Faderen

               Halvorda Bucha - f.1866 i Solum S - Datter - ug - Hjemme hos Faderen

               Olga Bucha - f.1871 i Solum S - Datter - ug - Hjemme hos Faderen

               Bent Bucha - f.1875 i Solum S - Søn - ug - Hjemme hos Faderen

               Ole Bucha - 1799 - i Holden S - Føderaadsm - e - Forsørges af Sønnen Lars Bucha.

              

 

               Gift 1859,9 med Andrea Nicoline Halvorsdatter, født 1823,9 (datter av Halvor Nilsen).

              

               Andrea:

               Hun kom fra Stathelle der hennes far var skipsbygger.

              

 

 

        B.    Marthe Karine Olsdatter, født 20.04.1826 i Eidanger, døpt 16.06.1826 i Eidanger kirke.11

              

               Marthe Karine - Foreldre: Ole Andersen og Karen Jensdatter Bucha, gaardbruger

              

 

 

        C.    NN Olsdatter, født 30.10.1831 på Håøya i Eidanger, død 30.10.1831 på Håøya i Eidanger, gravlagt 03.11.1831 på Eidanger kirkegård.

              

               Gravlagt som "Ole Andersen Haaøen og Karen Buchas første dødfødte pigebarn".

 

 

 

      

II.   Massine Petronelle Bucha, f. 1789 i Eidanger,1 døpt 18.05.1789 i Eidanger kirke,[13] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke.8 

 

       Skipper Jens Bukka og k. Marte Larsdtr. - Mossi Petronelle

       Faddere: 1. Madam Kisten Dahl 2. Jfr. Anne Brun Qvist 3. Studiosus Hiort 4. J. Aalborg 5. Christen Larsen.

      

       Konfirmert som "Madrine Petronelle Bukka 14".

 

       Hun giftet seg i 1826.

      

       Copul. 30.11.1826 i Eid.

       Politie Audjudant Hr. Nils Holst 36 år Vestre Porsgrunn

       Jomfru Masine Petronelle Bucha 37 år.

 

       De nevnes i Skien i 1865 tellingen:

       Niels Holst 75 år - Slesvig - Logerende - g -Toldbetjent

       Marsine Holst* f Bucha 77 år - Eidanger - hans Kone - g         

 

      

       Gift 30.11.1826 i Eidanger kirke,[14],10 med1 Nils Holst, f. 1790 i Slesvig Holstein.12

 

       Nils:

       Han var politiadjutant og kom fra Vestre Porsgrunn da han giftet seg. Ifølge 1865 tellingen i Skien var han da tollbetjent og født i Slesvig Holstein.

 

 

      

III. Lars Bucha, f. 1791 i Eidanger,1 døpt 04.09.1791 i Eidanger kirke,[15] konfirmert 02.09.1810 i Eidanger kirke,[16] d. 1838 på sjøen.12 

 

       Skipper Jens Bucha og k. Marte Larsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Mad. Elisabeth J. Wrights 2. Jfr. Boletta Malling 3. Inspecteur Olsen 4. Jeppe Andersen 5. Søren Willumsen Styrmand.

      

       Konfirmert som "Lars Bukka 18".

      

       Han gikk i 1807 på skole i Frankrike og omkom på sjøen i 1838.

 

 

 

IV. Marianne Sophie Bucha, født 1795 i Eidanger,1 døpt 03.06.1795 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 02.09.1810 i Eidanger kirke.15

      

       Skipper Jens Bukka og k. Marte Larsdtr. - Mariana Sophie

      

       Faddere: 1. Mad. Kisten Dahl 2. Jfr. Maren Malling 3. Hendric Stanbusk Cucheron 4. Eilert Wright 5. Christian Kruse.

      

       Konfirmert som "Marianne Sophie Bukka 16".

      

       Hun var ugift.

      

       Hun nevnes på Hospitalet i Skien i 1865:

       Mariane Bucha 70 år - Eidanger - ug    

 

      

       Forhold til NN Karling, født omkring 1780.

 

 

      

        A.    NN Karling, født 1822 i Eidanger, død 19.06.1822 i Eidanger, døpt 23.06.1822 på Eidanger kirkegård.[18] .

              

               Gravlagt som "Marianne Sofie Buchas dødfødte søn, uægte, udlagt til fader Lieutenant Karling i Fredrikstad".

              

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 328.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 274.

[10]  Eidanger, Viede 1824 til 1832. Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 2 (1779-1814), skannet av digitalarkivet, side 82-83.

[12]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 305.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[18]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.